Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vi skal værne om universitetets ånd

"Vores eksistensberettigelse er uafhængig søgen efter ny viden og erkendelse og, vigtigst af alt, at uddanne dygtige bachelorer, kandidater og ph.d.er", skriver Aarhus Universitets nye rektor blandt andet i forordet til Profil 13/14.

12.09.2013

Lyst, passion og engagement er stadig den kraft, der driver forskning, uddannelse, talentudvikling og vidensformidling. Vi skal sikre gløden i medarbejdernes og de studerendes øjne, siger rektor Brian Bech Nielsen.

Hvorfor er vi her, hvad skal vi, og hvor skal vi hen? Det er spørgsmål, som man kan gruble over hele livet – fordi det skal give mening. I den videnskabelige verden er der nærmest indbygget et sådant raison d’être. Vores eksistensberettigelse er uafhængig søgen efter ny viden og erkendelse og, vigtigst af alt, at uddanne dygtige bachelorer, kandidater og ph.d.er. Alt sammen i bestræbelserne på at bringe den nyeste viden i anvendelse og imødekomme samfundets berettigede krav om, at vi bidrager til fortsat udvikling af vores samfund kulturelt, vidensmæssigt og ikke mindst til økonomisk vækst.

Aarhus Universitet har gennemgået en omfattende reform af hele universitetet. Vi har skabt nye organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange for at styrke vores kerneydelser og fremtidssikre universitetet. Med udgangspunkt i de store sektorforsknings- og universitetsfusioner og samfundets satsning på forskning og uddannelse har Aarhus Universitet siden 2006 omtrent fordoblet både studenterantal, antallet af ph.d.-studerende og omsætningen.
I en tid med så store fysiske og organisatoriske forandringer kan man med rette spørge, om det akademiske raison d’être er under pres? Svaret er utvivlsomt: ja. Der har været talt og skrevet meget om optimering af universitetets styrker, konkurrenceevne, bevillinger og effektivisering – og ikke så meget om bevaring og sikring af universitetets grundlæggende sunde værdier.

Store reformer tager tid at implementere og få til at fungere efter hensigten. Vi er nået langt. Men i den fase, vi går ind i nu, skal vi også sørge for at fastholde og fokusere på universitetets ånd, som har haft det lidt svært. Lyst, passion og engagement er stadig den kraft, der driver forskning, uddannelse, talentudvikling og vidensformidling. Vi skal sikre gløden i medarbejdernes og de studerendes øjne og værne om den kultur, der fremmer samarbejde, kritisk dialog, kreativitet og nysgerrighed. Universitetet består af medarbejdere og studerende, og de skal opleve universitetet som en inspirerende ramme for deres arbejds- og studiemæssige indsats. Kun i kraft af dem bliver Aarhus Universitet i stand til at indfri den ambitiøse strategi, som er lagt frem til 2020. Essensen af strategien er kvalitet i alt, hvad vi foretager os, og målet er at være et toneangivende, globalt orienteret universitet med et stærkt engagement i samfundsudviklingen.

Det har vi forudsætningerne for at leve op til. Aarhus Universitet er et bredt funderet universitet med alle de centrale videnskabelige genstandsområder – humaniora, teologi, pædagogik samt natur-, ingeniør-, samfunds- og sundhedsvidenskaberne. Og for at sikre, at vi er på rette kurs, har vi udpeget tre strategiske sigtelinjer, som alle indgår i universitetets raison d’être:

• Grundforskning og fagdiscipliner af højeste kvalitet, der
skal skabe internationale forskningsmæssige nybrud og
kombineres i ny interdisciplinær forskning.

• Stærke forskningsbaserede uddannelser for alle studerende
kombineret med ekstra studieaktiviteter og udfordringer for
de mest talentfulde og motiverede studerende.

• Internationalisering af uddannelses- og forskningsmiljøerne,
der skal bidrage til en høj koncentration og mobilitet af talent
på alle niveauer.

Dygtige forskere og undervisere ved Aarhus Universitet har skabt fundamentet for det videre arbejde. Hvordan – kan I få et indblik i ved at læse denne profilbrochure, der præsenterer et udsnit af de mange aktiviteter, der nu og i fremtiden finder sted på universitetet.

God læsning.

Brian Bech Nielsen,
rektor, Aarhus Universitet

Offentligheden/Pressen, Alle AU-enheder