Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Viden via tegnefilm dæmper patienters angst

Patienter, der skal opereres for den samme sygdom, er ofte bange for det samme og tumler hyppigt med de samme spørgsmål. Det er et af udgangspunkterne for den prisbelønnede app ’Mit Forløb’, der er opfundet og udviklet til hospitalspatienter af bl.a. Martin Vesterby fra INNO X ved Health.

25.06.2018 | Nanna Jespersgård

Hvis man arbejder i krydsfeltet forskning og uddannelse, skal man ikke gå og hemmeligholde sit projekt for at beskytte sig selv og sin opfindelse, lyder rådet fra Martin Vesterby. Han har set for mange eksempler på, at det er gået galt, fordi projektet enten er blevet for dårligt eller er så længe undervejs, at nogle andre har overhalet én.

”Hvis min tarmkræftoperation betyder, at jeg får stomipose, kan jeg så fremover gå i svømmehallen med mit barnebarn?”

Som patienter er vi individualister på en ret ens måde, når det kommer til bekymringer og tvivlsspørgsmål i forbindelse med en specifik sygdom, og det er stomiposerne i svømmehallen et af mange eksempler på. Og netop det at vi er bange for det samme, adresseres i patientapp’en ’Mit Forløb’, som via pc, tablet eller smartphone informerer og uddanner patienter, der skal opereres eller gennemgå en anden stor behandling på et hospital.

App’en leveres på bestilling til hospitalsafdelinger, der kan finde de cirka 50.000 kroner, som opstart af en skræddersyet udgave koster. Derudover betales et årsabonnement baseret på antal patientforløb, der sikrer, at alt indhold bliver opdateret efter de lokale kliniske retningslinjer.

”Med i prisen skal også indregnes, at ’Mit Forløb’ har vist sig at spare både indlæggelsestid, informationsmøder og efterfølgende telefonopkald fra udskrevne patienter, der fx er usikre på, hvad de må og ikke må derhjemme. Så i den forstand er der også tid og penge tjent på ’Mit Forløb’,” siger medopfinder af produktet, læge Martin Vesterby, som dermed er en af de Health-ansatte, der har taget skridtet ’Fra viden til vare’.

Martin Vesterby er til daglig direktør i INNO X, der arbejder med innovation og udvikling af behovsdrevne løsninger i en centerkonstruktion under Institut for Klinisk Medicin. Sideløbende er han forskningsansvarlig i virksomheden Visikon, der blev stiftet for at fremtidssikre ’Mit Forløb’ – som i øvrigt vandt i kategorien ’Outstanding Services’ da Dansk Design Center i juni uddelte Danish Design Award 2018.

En totalløsning til patienter og pårørende

’Mit Forløb’ beskrives bedst som en totalløsning, der i ord og tegnefilm beskriver, hvordan patienten forbereder sig, hvad der skal ske på sygehuset samt hvordan patienten efterfølgende kan gøre sit for at komme sig bedst og hurtigst muligt. Ud over videoer og træningsplaner indeholder app’en også symptomguides, interaktiv dagbog, generelle pjecematerialer og FAQ’er målrettet både patienterne og deres pårørende, som også får adgang til systemet. Sidst, men ikke mindst indeholder ’Mit Forløb’ en tryghedsskabende kontaktinformation til de relevante på den konkrete afdeling.

”Der har ikke været noget ønske om at begrænse muligheden for personlig kontakt til hospitalet, men behovet har alligevel vist sig at falde. Samtidig har kontakten ændret karakter fra énvejsinformation til samtale på et informeret grundlag, hvad mange af de sundhedsprofessionelle har været glade for,” siger Martin Vesterby.

Tegnefilm kan forklare det komplekse

Foreløbig har seks danske hospitaler investeret i ’Mit Forløb’, og de gode erfaringer tilskrives først og fremmest de tegnefilm, der er app’ens særkende. Filmene udarbejdes i samarbejde med lokale klinikere og har ifl. Martin Vesterby den fordel, at de beskriver komplicerede operationer og indgreb på en måde, så patienterne forstår dem. Se evt. et par eksempler i præsentationsvideoen herunder:

Det viser sig, at patienterne kun tilbringer i gennemsnit syv pct. af deres tid i ’Mit Forløb’ på at læse tekster i form af traditionel skriftlig information. Til gengæld går hele 60 pct. af tiden med at orientere sig i tegnefilm.

”Vi har gennem et ph.d.-studie dokumenteret, at information, hvis den er konstrueret rigtigt, reducerer patienternes angst. Det er interessant, fordi det er ubestrideligt, at en angst patient er dårlig til at samarbejde,” siger Martin Vesterby. Han henviser til forskningsområdet ’patient empowerment’, der dokumenterer, hvordan og hvorfor de stærke patienter, der kan tage hånd om sig selv, også er gode patienter, der samarbejder, søger medindflydelse og tager ansvar for at komme sig.

Der er også forskning, der viser, at rigtig mange patienter ikke forstår eller kan bruge den information, de i dag modtager som tekst.

”Det man gør i dag med pjecer og PDF’er med skriftlig information hjælper ikke vores patienter,” siger Martin Vesterby. 

Det er guddommeligt at fejle

Kimen til ’Mit Forløb’ blev lagt for cirka 10 år siden, hvor den dengang 33-årige Martin Vesterby troede, han skulle være ortopædkirurg og derfor var i gang med at uddanne sig på Center for Planlagt Kirurgi ved Regionshospitalet Silkeborg.

”Her fik jeg inspirationen til et it-projekt, der handlede om at få hofteopererede hurtigt hjem og på den måde løse et flaskehalsproblem med manglende operationssenge. Produktet fungerede overhovedet ikke, men mange gennembrud starter som bekendt med en svipser, og den her lærte mig nødvendigheden af at gå mere undersøgende til værks, søge sparring og arbejde interdisciplinært,” siger Martin Vesterby.

En vigtig sparringspartner i den videre udvikling blev en antropolog, Rikke Aarhus, der lærte Martin Vesterby det ifølge ham selv allervigtigste – nemlig at flytte blikket fra sit eget og afdelingens behov til hovedpersonernes, altså patienternes behov.

I tiden, der fulgte, blev også Viborg-virksomheden Mark Film, der kombinerer animation og softwareudvikling med strategisk kommunikation, koblet på udviklingen, der nu begyndte at finde sin form. Produktet og samarbejdet blev samlet i en ny virksomhed, Visikon, og har siden udviklet sig løbende. Direktøren i Mark Film, Anders Nejsum, skiftede helt over til Visikon og står i dag for udvikling og drift sammen med otte ansatte og er dermed Martin Vesterbys tætteste samarbejdspartner om app’en. Og den proceserfaring bringer Martin Vesterby, der også er erhvervsambassadør på Institut for Klinisk Medicin, til en vigtig pointe. Nemlig at man skal dele sin viden med andre. Hurtigt!

Del for pokker, del…

”Hvis man arbejder i krydsfeltet forskning og uddannelse, skal man ikke gå og hemmeligholde sit projekt for at beskytte sig selv og sin opfindelse. Jeg har set for mange eksempler på, at det er gået galt, fordi projektet enten er blevet for dårligt eller har været så længe undervejs, at nogle andre har overhalet én,” siger Martin Vesterby

”Gå i stedet ud og fortæl kollegerne, hvad I arbejder med. Bed folk fra andre faggrupper byde ind. Og gå ud og mød slutbrugerne tidligt. Det går imod vores lyst til at beskytte os selv og produktet, og man kan argumentere for, at det også går imod principperne i opfinderloven og meriteringsmodellerne. Men det er altså det, der virker, hvis målet er at skabe værdi til samfundet,” siger Martin Vesterby, der bestemt ikke er blevet rig af ’Mit Forløb’.

Foreløbig har Visikon besluttet at investere hele overskuddet i udvikling i form af flere ansatte, og det har Martin Vesterby det fint med.

”For mig er ’Mit Forløb’ er et fritidsprojekt, jeg får min løn i INNO X. Men det er ubetaleligt at stå og tale med en vildtfremmed kliniker, der pludselig giver sig til at lovprise ’Mit Forløb’ uden at ane, at jeg har været med til at lave produktet. Så tænker jeg, at vi nok skal blive det, vi satser på i Visikon – nemlig de bedste i verden til patientkommunikation. For det er ambitionen.


Mere om økonomien

  • For de cirka 50.000 kroner, som ’Mit Forløb’ koster i opstart på en standardafdeling, får man en gennemtestet serviceplatform. Den leveres skræddersyet til de enkelte hospitalsafdelinger, som udover at kunne tilbyde deres patienter og pårørende en app, også får en adgang til det store visuelle bibliotek bagved ’Mit Forløb’. Det kan anvendes til kommunikation via andre kanaler på hospitalet som f.eks. trykte materialer, website, mv.
  • Platformen vedligeholdes af en årlig abonnementsbetaling baseret på antal patientforløb, der samtidig sikrer at alt indhold bliver opdateret efter de lokale kliniske retningslinjer. 
  • Visikons omsætning var i 2017 på ca. 2,8 mio. kr., og heraf kom cirka en fjerdedel fra ’Mit Forløb’. Alt overskud – også fra andre produkter – investeres i udvikling og nye ansatte med henblik på at fuldføre missionen om at blive de bedste i verden til patientkommunikation.  

Kontakt

Læge, ph.d. Martin Vesterby
Direktør i INNO X
Erhvervsambassadør på Institut for Klinisk Medicin
Mail: martin@clin.au.dk
Fastnet: 25 13 72 03
Mobil: 20 26 78 14

Forskning, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Institut for Biomedicin, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Folkesundhed, Offentligheden/Pressen, Institut for Klinisk Medicin, Institut for Retsmedicin