Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

VIDEO: Adjungerede professorer skal styrke Healths internationale profil

Health vil opruste internationalt ved at knytte flere anerkendte forskere fra udenlandske topuniversiteter tættere til fakultetet. Målet er 50 adjungerede professorer over de næste to år.

19.03.2018 | Ulla Krag Jepsersen og Simon Byrial Fischel

50 nye adjungerede professorer skal styrke Healths internationale profil. Foto: AU Foto

En ambitiøs satsning med ansættelsen af op til 50 adjungerede professorer fra internationalt anerkendte universiteter i udlandet bliver det bærende element i Healths strategi for at få en stærkere international profil.

Med indsatsen ønsker fakultetsledelsen at bringe nye perspektiver til undervisningen, styrke relationerne til ledende forskningsenheder i udlandet og etablere fælles forskningsprojekter og fondsansøgninger.

Se dekan Lars Bo Nielsen fortælle, hvad udenlandske topforskere kan gøre for Health.

Ambitionen er, at fakultetet inden udgangen af 2019 har indgået aftaler med 50 nye adjungerede professorer – alle skal være anerkendte forskere, der har ansættelse som professor på et QS top- 100 universitet eller på et universitet i Guild of European Research-Intensive Universities. 


For at opnå adjungering skal professoren desuden leve op til kriterierne for en professorudnævnelse på Health, men for at forenkle ansættelsesproceduren skal dokumentationskravet effektiviseres, fx vil der ikke blive nedsat bedømmelsesudvalg, hvis kandidatens faglige niveau i forvejen er dokumenteret via CV og faglig bedømmelse.

Alle fem institutter skal have tilknyttet adjungerede professorer. Der bliver ikke aftalt kvoter for hvert institut; dekan Lars Bo Nielsen vil aftale et antal med hver enkelt institutleder. 


Til finansiering af indsatsen har fakultetsledelsen afsat 20.000 kr. pr. adjungeret professor til dækning af instituttets udgifter i forbindelse med rejse og ophold på Health. Den samlede udgift må dog ikke overstige en million kroner. 


I dag er der på Health 35 aktive adjungerede professorer, heraf er de 20 fra udlandet. Alle de nuværende udenlandske adjungerede professorer er tilknyttet Institut for Klinisk Medicin, bortset fra én, der er tilknyttet Institut for Folkesundhed.

Forskning, Forskning, Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Politik og strategi, Administration (Faglighed), Teknisk/administrativ medarbejder, Administrativt, Ph.d.-studerende