Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Video tilføjer en ny dimension til undervisningen

Undervisere på medicinstudiet har implementeret video i undervisningen i dermatologi. De små læringsvideoer gør undervisningen mere dynamisk og dialogbaseret og bygger bro mellem teori og praksis.

18.04.2017 | Sabina Bjerre Hansen

Det tager tid at implementere video som en fast del af undervisningen. Men det er anstrengelserne værd, og både undervisere og studerende på dermatologi er glade for den nye undervisningsform.

Da underviserne i faget dermatologi i efteråret 2016 satte sig sammen for at evaluere det netop gennemførte undervisningsforløb, besluttede de at ryste posen godt og grundigt. Og det ikke kun på indholdssiden.

Det var tid til fornyelse

”Vores undervisning blev flyttet fra et semester til et andet, og vi havde i en periode været utilfredse med udbyttet af forelæsninger som undervisningsform. Så det virkede som et oplagt tidspunkt at gentænke form og indhold – både for vores egen skyld og i særdeleshed for de studerendes. Derfor gik vi i gang med videoprojektet,” fortæller klinisk lærestolsprofessor Lars Iversen fra Institut for Klinisk Medicin, som er ansvarlig for undervisningen i dermatologi.

Underviserne tog kontakt til fakultetets universitetspædagogiske enhed, CESU, og indgik en aftale om sparring vedrørende såvel de pædagogiske som de tekniske valg, som en omlægning af undervisningen medfører.

Undervisningen i dermatologi er nu fuldstændigt forandret. Forelæsningerne i den traditionelle forstand er væk. Undervisere og studerende arbejder i stedet case-baseret, og indholdet i undervisningen tager udgangspunkt i evidensbaseret læringsteori og pædagogik understøttet af Educational IT. 

Vi har fået positive tilbagemeldinger

Lars Iversen og hans kolleger har endnu ikke kunnet måle på resultaterne og udbyttet af deres ændrede undervisningspraksis. Men tilbagemeldingerne fra de studerende er positive.

”Jeg er glad for videoerne med teorigennemgang. De er korte, og det tvinger underviseren til at docere det mest relevante inden for emnet,” siger stud.med. Nikolaj Schmidt, der netop har fulgt undervisningen i dermatologi.

Underviserteamet kunne undervejs i forløbet konstatere, at der var usædvanlig livlig trafik på Blackboard, hvor videoerne ligger. Og statistikken stemmer meget godt overens med undervisernes egen opfattelse af, at den videounderstøttede undervisning er vejen frem.

”Videoerne tilføjer en ny dimension til undervisningen. Vores undervisning er blevet mere dynamisk. Vi har fokus på interaktion og vil gerne fremme dialogen mellem underviser og studerende og også indbyrdes de studerende imellem. Og det er vores indtryk, at vi er lykkedes med det,” siger Lars Iversen.

Medicinstuderende Nikolaj Schmidt er også positivt stemt over for brugen af video i undervisningen. Han appellerer dog til, at tiltaget ikke må iværksættes på bekostning af konfrontationstimer.

”Jeg frygter, at det generelt kan blive lettere at spare på holdundervisningen, når vi som studerende ’bare’ kan hente lektionen via nettet. Men videoerne kan ikke erstatte dialogen med de erfarne klinikere, da jeg i høj grad ser faget som mesterlære,” siger Nikolaj Schmidt.

Processen har været lærerig og udfordrende

”Det har været både lærerigt, tidskrævende og udfordrende at omlægge til case-baseret og videounderstøttet undervisning. Men jeg synes, det er anstrengelserne værd. Det er blevet mere tilfredsstillende og også sjovere at være underviser på forløbet,” fortæller Lars Iversen.

Undervisningsmaterialet i dermatologi består nu bl.a. af 40-50 videoer, og Lars Iversen fortæller, at læge Kristian Arvesen, som er i hoveduddannelsesstilling i dermatologi, har været en stor drivkraft i processen med at fremstille videoerne. Kristian Arvesen har deltaget i projektet som en del af den forskningstræning, han skal gennemgå i sit uddannelsesforløb.

Lars Iversen og hans kolleger tøver ikke med at anbefale brugen af video i undervisningen til underviserkolleger. De har selv planer om selv at udvide repertoiret og bruge video i forbindelse med oplæring af nye intro-læger.


Kunne du tænke dig at bruge video i undervisningen?

Hvis du overvejer at introducere video i din undervisning, kan du tilmelde dig CESUs nye online-kursus i videoproduktion. På kurset er fokus på de pædagogiske overvejelser, man som underviser bør gøre sig forud for beslutningen om at implementere video i sin undervisning.

Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig på CESUs hjemmeside. Her finder du også centrets kursuskatalog og information om skræddersyede forløb.


Hvordan bruger underviserne video i dermatologi-kurset/faget?

 • Underviserne har lavet 40-50 korte videoer af tre til syv minutters varighed.
 • Hver video fokuserer på et eller dele af et emne som fx nældefeber eller børneeksem.
 • Indholdet i videoerne er enten teorigennemgang eller behandlingsinstruktion.
 • I behandlingsvideoerne får de studerende et indblik i praksis via præsentation af eksempelvis suturteknikker.
 • Et emne kan sagtens gå igen i flere cases for at anskue sygdomme og diagnoser fra forskellige vinkler.
 • Underviserne gennemgår ikke teori i timerne.
 • De studerende laver deres egen læseplan.
 • Videoerne distribueres til de studerende via Blackboard.
 • De studerende ser videoerne, når de har tid og er motiverede.
 • De studerende kan se videoerne flere gange, hvis de har brug for det.
 • Faget varer tre uger i alt. 


Kontakt

Leder af det prægraduate område Liza Strandgaard
Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU)
Mobil: 20 33 47 77
Mail: lis@cesu.au.dk

 

 

Uddannelse, Offentligheden/Pressen, Institut for Klinisk Medicin, Health, Ph.d.-studerende, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Videnskabelig medarbejder