Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Villum Research Station indviet tæt på Nordpolen

Topmoderne forskningsstation skal på nærmeste hold følge de voldsomme klimaforandringer i Arktis. Klimaforskere fra hele verden har booket ophold på stationen.

10.07.2015 | Anders Correll

Bestyrelsesformand for VILLUM FONDEN Jens V. Kann-Rasmussen foran en af de nye bygninger til Villum Research Station.

Der måles temperatur og saltindhold fra havisens underside ned til havbunden med en såkaldt CTD ved Villum Research Station.

Bestyrelsesformand for VILLUM FONDEN Jens V. Kann-Rasmussen afslørede den officielle indvielsesplakette, da Hendes Majestæt Dronningen og Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen blev forhindret i at deltage pga. tæt tåge over Station Nord.

VILLUM FONDEN og Aarhus Universitet har netop indviet en af verdens nordligste og mest veludstyrede forskningsstationer – Villum Research Station – i Nordøstgrønland kun 900 kilometer fra Nordpolen.

Indvielsen skulle egentlig være foretaget af Hendes Majestæt Dronningen og Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen. Men tæt tåge gjorde det desværre umuligt for dem at lande på forsvarets Station Nord i Nordøstgrønland, hvor den nye arktiske forskningsstation ligger side om side med forsvarets bygninger. Stationen blev i stedet indviet af bestyrelsesformand for VILLUM FONDEN, Jens V. Kann-Rasmussen.

VILLUM FONDEN har spillet en afgørende rolle for tilblivelsen af Villum Research Station og har i alt doneret 70 mio. kr. til etablering af bygninger, laboratorier og feltmateriale og avancerede topmoderne instrumenter, der bl.a. omfatter mobile laboratorier, droner, landbaserede fjernsensorer, snescootere m.m.

Forskere strømmer til fra hele verden

Bygningerne overdrages nu til Grønlands Naturinstitut og Selvstyret, mens forskningen på Villum Research Station skal drives af Aarhus Universitet. Det bliver dog ikke kun forskere fra Aarhus Universitet, der får glæde af de topmoderne faciliteter. Mere end 1.700 overnatninger er allerede booket for i år af klimaforskere fra hele verden, og det glæder professor og forskningsdirektør ved Villum Research Station, Henrik Skov. Ved indvielsen rettede han en stor tak til VILLUM FONDEN for den flotte bevilling, til Grønlands Selvstyre for hele vejen i gennem at have støttet projektet, og sidst, men ikke mindst til forsvaret for det unikke samarbejde, der gør det muligt at placere en forskningsstation så langt mod nord, samt til Miljøstyrelsen.

Henrik Skov benyttede også lejligheden til at minde om den alvorlige klimaudfordring, vi står over for.

”Vi forventer, at temperaturen vil stige dobbelt så hurtigt her i Arktis som i resten af verden, og i Nordøstgrønland helt op til ni grader. Vi ved ikke, hvordan så dramatiske temperaturændringer vil påvirke jordens store kredsløb. Potentielt kan det give os nogle grimme overraskelser, f.eks. gennem stor frigivelse af drivhusgassen metan, når permafrosten begynder at smelte,” advarede professor Henrik Skov.

Vi skal rette op på klimafejltagelser

Derfor er internationalt samarbejde om øget indsigt og forståelse for den komplekse klimaudfordring vigtigere end nogen sinde. Og det var netop en af målsætningerne med Villum Research Station, da man i sin tid projekterede stationen.

”VILLUM fonden håber, at Villum Research station bliver et internationalt tilløbsstykke for forskere, der kan hjælpe med til at afdække årsag og virkning inden for den globale opvarmning, som vi mener er vor tids største udfordring. Måske kan resultater fra Villum Research Station ligefrem være med til at vise vejen for, hvorledes vi kan rette op på de fejltagelser, vi mennesker har begået på klimaområdet”, sagde bestyrelsesformand for VILLUM FONDEN Jens V. Kann-Rasmussen.

Bestyrelsesformanden lagde desuden vægt på sin families nære relationer til Grønland, der går helt tilbage til 1933. Her var farfaderen Villum Kann-Rasmussen motorbådsfører på Lauge Kochs treårsekspedition til Grønland. Jens’ far Lars Kann-Rasmussen ledsagede i 2013 HKH Kronprins Frederik til Station Nord, hvor Kronprinsen tog det første det første spadestik til Villum Research Station.

”Det er en stor glæde for mig at stå her ved den færdigbyggede Villum Research station, som bærer min farfars og fondens navn, og som i høj grad repræsenterer det, som man kunne sige var min farfars valgsprog: Et forsøg er mere værd end tusind ekspertantagelser. VILLUM fonden har valgt at støtte projektet, fordi vi kunne se, at det var et fantastisk projekt, men også en lille smule fordi vi, qua min farfars tilknytning til Grønland, har et svagt punkt for denne eventyrlige nation”, sagde Jens V. Kann-Rasmussen ved indvielsen.

 

FAKTA OM VILLUM RESEARCH STATION:

  • Officiel åbning: 8. juli 2015
  • Første spadestik taget af Kronprins Frederik i 2013
  • Placering: Ved Station Nord i Nordøstgrønland (81°36’N 16°39’V)
  • VILLUM FONDEN donerer 70,5 mio. kr. til etablering af stationen
  • Årlige driftsomkostninger: 5 mio. kr., som hovedsagligt dækkes af brugerafgifter
  • Drives af: Aarhus Universitet i de kommende 10 år
  • Gennemsnitstemperatur ved Station Nord: -14° C
  • Ledelsen består af en daglig ledelse, et videnskabeligt koordineringsudvalg, et internationalt videnskabeligt råd og en bestyrelse.

 

Yderligere oplysninger:

  • Direktør for Villum Research Station, Henrik Skov, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet, hsk@envs.au.dk, telefon: 8715 8524
  • Pressechef, Aarhus Universitet, Anders Correll

 

Forskning, Forskning, Alle grupper, Ekstern målgruppe, Universitetsledelsens Stab, Miljø, klima og energi, Alle AU-enheder