Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Virtuelt ph.d.-forsvar: Andreas Braae Holmgaard

Fokus på behandling af retinale sygdomme igennem RNA interferens og CRISPR/Cas9 genom editering

28.09.2020 | Graduate School of Health

Dato fre 02 okt
Tid 14:00 16:00
Sted Virtuelt via Zoom

Fredag d. 2. oktober kl. 14:00 forsvarer Andreas Braae Holmgaard sin ph.d.-afhandling med titlen “Fighting Retinal Diseases with RNA interference and CRISPR/Cas9 genome editing”.

Vækstfaktoren Vegfa er involveret i patogenesen for aldersrelateret macula degeneration (AMD) og anti-VEGF therapi er påvist at øge synsstyrken hos patienter. Som alternativ til gentagne intraokulære injektioner undersøger vi potentialet i en genterapeutisk tilgang med Vegfa-knockdown og knockout. Vi viser at en multigen ekspressions kassette som udtrykker PEDF og anti-VEGF shRNA’er reducerer VEGF ekspressionen i en CNV-musemodel. For at udvide anvendeligheden af retinal genomeditering undersøgte vi om der var insertioner og deletioner (indels) i Vegfa genet i RPE celler efter levering af SpCas9 via lentivirale vektorer eller lipoplekser. Efter FACS isolation af eGFP-positive RPE celler fandt vi indels i Vegfa genet ved brug af lentivirale vektorer der indeholder tre forskellige sgRNA’er. Derudover påviste vi at RNP’er med kemisk modificerede sgRNA’er danner indels i Vegfa genet efter levering af non-virale lipoplekser til retina, dog med lav effektivitet. Sammenfattet demonstrerer vi som de første retinale indels efter levering af lentivirale vektorer og RNP’er med kemisk modificerede sgRNA’er.

Ovenstående resumé er skrevet af den ph.d.-studerende.

Forsvaret er offentligt og bliver afholdt virtuelt via Zoom, https://aarhusuniversity.zoom.us/j/67702729132. Læs den vedhæftede pressemeddelelse for yderligere information.

Kontakt:

Ph.d.-studerende Andreas Braae Holmgaard

Mail: anho@biomed.au.dk

Tel.: (+45) 28268737

Læs hele pressemeddelelsen

Ph.d.-forsvar, Offentligheden/Pressen, Graduate School of Health, Graduate School of Health, Ph.d.-studerende, Institut for Biomedicin, Videnskabelig medarbejder, Health