Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Virtuelt Ph.d.-forsvar: Helle Elisabeth Andersen

Ældre og deres voksne børns erfaringer med fænomenet pleje- og omsorgsansvar i primærsektor

30.11.2020 | Graduate School of Health

Dato fre 18 dec
Tid 13:00 15:00
Sted Online via Zoom

Fredag d. 18. december kl. 13:00 forsvarer Helle Elisabeth Andersen sin ph.d.-afhandling med titlen "Who cares? Caring responsibility from the perspectives of older, ill persons and their adult children in primary healthcare".

Når ældre mennesker bliver boende længst muligt i eget hjem, bliver de ofte tiltagende afhængige af, at pårørende såsom voksne børn påtager sig et pleje- og omsorgsansvar. Dette kan ses som en konsekvens af, at det offentliges ansvar og tilbud indskrænkes, og mere pleje- og omsorgsansvar placeres hos de ældre og deres familier. Projektet undersøger, hvordan kronisk syge, fysisk skrøbelige ældre oplever at blive afhængige af hjælp fra deres børn, samt hvordan børnene oplever at udøve pleje- og omsorgsansvar for deres gamle far eller mor. Endvidere undersøges, hvordan de ældre og børnene oplever pleje- og omsorgsansvar udøvet af de sundhedsprofessionelle i primærsektor.   

Ovenstående resumé er skrevet af den ph.d.-studerende.

Forsvaret er offentligt og finder sted online via Zoom. Læs den vedhæftede pressemeddelelse for yderligere information.

Kontakt:

Ph.d.-studerende Helle Elisabeth Andersen

Mail: hean@ph.au.dk  

Tel.: (+45) 24964192 

Læs hele pressemeddelelsen

Ph.d.-forsvar, Offentligheden/Pressen, Graduate School of Health, Graduate School of Health, Ph.d.-studerende, Health, Videnskabelig medarbejder, Institut for Folkesundhed