Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Virtuelt ph.d.-forsvar: Line Stjernholm Tipsmark

Organisering af danske akutmodtagelser

03.03.2021 | Graduate School of Health

Dato fre 19 mar
Tid 14:00 16:00
Sted Online

Fredag d. 19. marts kl. 14.00 forsvarer Line Stjernholm Tipsmark sin ph.d.-afhandling med titlen "Organisation of emergency departments: An evaluation of the policy design".

I Danmark udgør de akutte patienter omkring 8 % af de ambulante kontakter og 71 % af indlæggelserne på hospitalerne, og akutmodtagelserne oplever problemer med overbelægning og begrænsede ressourcer. I 2007 udgav Sundhedsstyrelsen nationale anbefalinger om organisering af de danske akutmodtagelser med det formål at sikre ensartet behandling af høj kvalitet, sammenhængende patientforløb og optimal udnyttelse af ressourcerne - uanset tid og sted.

Ph.d.-projektet har undersøgt de nationale anbefalinger i forhold til implementeringsstatus og effekten af reorganiseringen på helbred, kvalitet og omkostninger. Derudover er organisatoriske determinanter og effekter af diagnostisk kvalitet undersøgt. Studiepopulationen består af akutte forløb med hoftefraktur eller rosen fra 2008 til 2016. Der er fra organisationsteorien anvendt multikontingensmodellen og informationsbehandlingsteorien som projektets overordnede analytiske ramme.

Ovenstående resumé er skrevet af den ph.d.-studerende.

Forsvaret er offentligt og finder sted online. Læs den vedhæftede pressemeddelelse for yderligere information.

Kontakt:

Ph.d.-studerende Line Stjernholm Tipsmark

Mail:  line.tipsmark@rm.dk     

Tel.: (+45) 51626062

Læs hele pressemeddelelsen

    

Ph.d.-forsvar, Offentligheden/Pressen, Health, Graduate School of Health, Ph.d.-studerende, Graduate School of Health, Videnskabelig medarbejder, Institut for Folkesundhed