Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Virtuelt ph.d.-forsvar: Simon Svanborg Kjeldsen

Aktivitetsfordeling og døgnrytme hos svært hjerneskadet patienter

26.03.2021 | Graduate School of Health

Dato tor 29 apr
Tid 14:00 16:00
Sted Online

Torsdag d. 29. april kl. 14.00 forsvarer Simon Svanborg Kjeldsen sin ph.d.-afhandling med titlen "Evaluation of activity distribution and circadian rhythm in patients with severe acquired brain injury".

Gennem de seneste årtier har der været øget fokus på at sikre, at patienter indlagt til behandling i sundhedsvæsenet både tilbydes tilstrækkelig aktivitet, samt sikres en nok hvile og understøttelse af relevant døgnrytme. Patienter med svær hjerneskade indlagt til hospitalsbaseret neurorehabilitering er ingen undtagelse. Hvile og døgnrytme hos patienter med erhvervet hjerneskade er forbundet med en lang række sundhedsgavnlige effekter, såsom fordring af motorisk genindlæring, konsolidering af hukommelse og stigning i det generelle bevidsthedsniveau. Viden om aktivitetsfordeling og døgnrytme hos denne patientgruppe er dog meget sparsom, men nu sætter et nyt ph.d.-projekt fra Aarhus Universitet fokus på området. Ph.d.-projektet har de sidste tre år undersøgt aktivitetsfordeling under indlæggelse og døgnrytme i de første 3-4 ugers indlæggelse af den sub-akutte rehabilitering.

Objektiv måling af aktivitetsfordeling og døgnrytme samt viden om hvorvidt døgnrytme er til stede, kan i fremtiden understøtte både udvikling og videnskabelig afprøvning af interventioner, der er målrettet forbedring af indlagte patienters døgnrytme. Derudover kan den nye viden underbygge kliniske refleksioner omkring valg af rehabiliteringsindsatser i individuelle forløb. Da patienter med svær hjerneskade ofte har svært ved at udtrykke sig grundet svækket bevidsthed og lammelser, har dette ph.d.-projekt undersøgt patienternes aktivitetsfordeling ved hjælp af systematisk adfærdsmæssig kortlægning. Døgnrytme er undersøgt ved hjælp af accelerometriske optagelser og optagelser af puls. Da patienter med svær hjerneskade på mange måder afviger fra normalen, er der i ph.d. projektet også udviklet en ny model til vurdering af døgnrytme fra dag til dag.

Ovenstående resumé er skrevet af den ph.d.-studerende.

Forsvaret er offentligt og finder sted online. Læs den vedhæftede pressemeddelelse for yderligere information.

Kontakt:

Ph.d.-studerende Simon Svanborg Kjeldsen

Mail: Simkje@rm.dk

Tel.: (+45) 78419076

Læs hele pressemeddelelsen

Ph.d.-forsvar, Offentligheden/Pressen, Graduate School of Health, Graduate School of Health, Ph.d.-studerende, Institut for Klinisk Medicin, Videnskabelig medarbejder, Health