Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vision for medicinuddannelsen klar til kommentering

Medicinstuderende, undervisere og kommende arbejdsgivere er de seneste måneder blevet spurgt, hvad de mener fremtidens lægeuddannelse skal indeholde. De mange forslag er nu samlet i et udkast til en vision og en strategi, der er sendt til kommentering blandt interessenterne.

16.05.2017 | Mette Louise Ohana

Den nye vision skal sørge for, at de kommende læger får fremtidssikre kompetencer med sig. Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet.

Ingen kan spå om fremtiden. Ikke desto mindre er det nødvendigt at gøre forsøget, når man uddanner kandidater, der gerne skal have langtidsholdbare kompetencer med i bagagen. Repræsentanter fra medicinuddannelsens mange interessenter er blevet bedt om input til en ny vision og strategisk grundlag for uddannelsen.

Visionen er netop sendt til kommentering hos bl.a. Studienævnet for Medicin, Akademisk Råd og samtlige deltagere fra workshoppen om medicinuddannelsen, der blev afholdt i april. Høringsprocessen løber frem til den 6. juni. Vil du gerne kommentere visionen for medicinuddannelsen, kan du kontakte en af repræsentanterne fra de forskellige fora.

Den endelige vision bliver behandlet af dekanatet sidst i juni. Den skal herefter fungere som et pejlemærke for uddannelsen. Det er op til studienævnet for medicin at vurdere, hvorvidt den nuværende uddannelse skal justeres for at leve op til visionen og strategien.  


Modtagere af udkastet til vision og strategisk grundlag for medicinuddannelsen:

 • Deltagere i workshop
 • Aftagerpanelet for medicin
 • Studienævnet for Medicin
 • Health institutternes uddannelsesfora
 • Kursusledere på medicin
 • Dekanat
 • Ledelsesforum for Universitet og Region (LUR)
 • Koordinationsudvalget for Uddannelse under LUR
 • Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
 • Akademisk Råd
 • Health Uddannelsesforum

Kontakt
Prodekan for uddannelse Charlotte Ringsted
Health, Aarhus Universitet
Mobil: 93 50 82 22
Mail: charlotte.ringsted@au.dk

 

 

Uddannelse, Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Klinisk Medicin, Videnskabelig medarbejder, Institut for Biomedicin, Health