Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Visions- og strategiproces for IOOS-uddannelserne starter nu

Alle uddannelser på Health skal kigge nærmere på, om uddannelsernes indhold matcher den virkelighed, de studerende kommer ud i – både nu og i fremtiden. Nu er det IOOS’ tur til at gennemgå en større visions- og strategiproces for de tandfaglige uddannelser.

31.08.2017 | Lise Wendel Eriksen

Visions- og strategiprocessen for de tandfaglige uddannelser begynder nu og varer flere år.

Visions- og strategiprocessen for de tandfaglige uddannelser kommer til at tage flere år. I store træk ser processen sådan ud:

 • Workshop på Sandbjerg Gods 4.-5. oktober 2017: Formålet er at få input til, hvordan vi bedst uddanner IOOS-dimittenderne til fremtidens behov inden for tand- og mundhulesundhed.
 • Formulering af vision og strategisk grundlag for uddannelserne.
 • Høringsproces.
 • Studienævnene på IOOS behandler vision og strategisk grundlag og vurderer, om der er behov for tilpasning af uddannelserne.

Arbejdet ledes af en styregruppe, bistås af en nedsat følgegruppe og igangsættes med en workshop med et bredt sammensat panel af deltagere. Se deltagerne her.

Styregruppen

Styregruppen leder og koordinerer arbejdet med visions- og strategiprocessen. I styregruppen sidder:

 • Charlotte Ringsted, prodekan for uddannelse, Health
 • Siri Beier Jensen, institutleder, IOOS
 • Caroline Hørsted, viceinstitutleder for uddannelse og studieleder, tandklinikassistent- og laboratorietandteknikeruddannelserne, IOOS
 • Eva Karring, studieleder, odontologi, IOOS
 • Lene Meilstrup Martinussen, studieleder, tandplejer- og klinisk tandteknikeruddannelserne, IOOS
 • Rie Borgkvist, specialkonsulent, IOOS
 • Inge Hougaard Ipsen, rådgiver, Health Studier.

Følgegruppen

Følgegruppens opgave er at bistå styregruppens arbejde og at sikre løbende sparring undervejs i hele processen. Medlemmerne i følgegruppen er udpeget af styregruppen og studienævnene. I følgegruppen sidder:

 • Lene Baad-Hansen, viceinstitutleder for forskning og talent, IOOS
 • Ole Hovgaard, klinikleder, IOOS
 • Irene Dige, lektor, IOOS
 • Ann Wenzel, professor, IOOS
 • Ulla Bæk Lindtoft, sektorleder, tandplejeruddannelsen, IOOS
 • Helga Largren, sektorleder, klinisk tandteknikeruddannelsen, IOOS
 • Annette Smed Svanholm, faglærer, klinikassistentuddannelsen, IOOS
 • Malene Ehlers Pedersen, tidligere tandklinikassistentelev, IOOS
 • Janet Bürger, tandlægestuderende, IOOS
 • Marie Louise Pade, tandplejerstuderende, IOOS
 • Studerende på klinisk tandteknikeruddannelsen (kommer)
 • Studerende på bacheloruddannelsen i odontologi (kommer)

Workshop

Visions- og strategiprocessen indledes med en workshop på Sandbjerg Gods d. 4.-5. oktober 2017. Målet er at få input til, hvordan IOOS bedst uddanner dimittenderne til fremtidens behov inden for tand- og mundhulesundhed.

Der er inviteret ca. 70 deltagere til workshoppen. På workshoppen deltager:

 • Studienævnene på IOOS
 • Ca. 20 undervisere fra alle de tandfaglige uddannelser på IOOS
 • Styregruppen
 • Følgegruppen
 • Repræsentanter fra aftagere
 • Repræsentanter fra fagpolitiske organisationer
 • Kontaktpersoner fra Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU)
 • Medarbejdere fra Health Studier og Health Kommunikation.

Alle medarbejdere, studerende og elever på IOOS opfordres til at engagere sig i visionsarbejdet med at fremtidssikre IOOS-uddannelserne via de tilgængelige fora; repræsentanter i studienævn, i følgegruppen, i styregruppen og i alle andre relevante institutfora.      

Uddannelse, Administration (Faglighed), Videnskabelig medarbejder, IOOS, IOOS, Teknisk/administrativ medarbejder, Ph.d.-studerende