Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Yngre kvinder med blodprop i hjertet er stort set altid rygere

Rygning er den altovervejende årsag til, at folk mellem 30 og 50 år rammes af en blodprop i hjertet, og registerstudier fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital kan nu bidrage med tal og proportioner: Tre ud af fire yngre blodprop-patienter er rygere - hos kvinder er det otte ud af 10.

12.06.2019 | Nanna Jespersgård

De ryger stort set alle sammen: Hele otte ud af ti kvinder mellem 30 og 50 år, der behandles for en stor blodprop i hjertet, røg, da de blev syge, viser studie fra AU/AUH. Modelfoto fra Colour Box.

Vi ser desværre, at stadig flere unge ryger, og hvis politik skal basere sig på viden, bør de data, som vi lægger frem her, indgå i diskussionerne om forebyggelse og sundhedsfremme, siger overlæge og klinisk lektor Michael Mæng. Foto: Novo Nordisk.

”Hvis vi vil forebygge, at folk mellem 30 og 50 år rammes af en stor blodprop i hjertet, er der lægeligt set kun én mulighed, nemlig at sørge for, at de ikke begynder at ryge.”

Sådan siger Michael Mæng, overlæge i hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital og lektor på Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet. Han er medforfatter på to omfattende registerstudier, der kortlægger sammenhængen mellem store blodpropper i hjertet og patienternes selvrapporterede rygevaner. Det ene studie er offentliggjort i European Heart Journal Acute Cardiovascular Care, mens det andet, som er præsenteret ved den europæiske hjertekongres, i øjeblikket afventer publicering.

Risikoen for en blodprop tidobles

Studierne dokumenterer, at tre ud af fire patienter i alderen 30 - 50 år, som behandles for en stor blodprop i hjertet – den lægelige betegnelse er STEMI, er aktive rygere. For kvindernes vedkommende er tallet højere, for her ryger otte ud af ti. De sidste to (af ti) får typisk blodprop af andre helt specielle omstændigheder, fx spontan rift i karret eller misbrug af stoffer som kokain, hvor der ikke er nogen sammenhæng med åreforkalkningssygdom.

”Vi har længe vidst, at rygning er en væsentlig årsag til store blodpropper, men vi har ikke vidst, at risikoen for en stor blodprop i hjertet var så drastisk forhøjet. Ligeledes er det vigtig viden, at risikoen for en blodprop i hjertet generelt vokser med en faktor ti, hvis man er under 50 år og ryger”, siger Michael Mæng, som ikke tøver med at kalde rygning for den væsentlige risikofaktor, man som samfund har mulighed for at påvirke.

Det er folk med børn og fast arbejde

Michael Mæng påpeger, at blodprop i hjertet er en farlig sygdom, som kan medføre død på grund af hjertestop og hjertesvigt. Selvom de unge under 50 år, ikke rammes så tit, er det til gengæld dem, som rammes hårdest og er dyrest for det danske samfund, da de ofte har børn og fast arbejde. Hvert år får cirka 1000 danskere mellem 30 og 50 år en akut blodprop i hjertet, og til sammenligning tegner de 50-80-årige sig for 9000 blodpropper i hjertet.

”En blodprop i hjertet hos yngre har store omkostninger for både den enkelte patient – børn og andre pårørende – og for vores samfund,” siger Michael Mæng. Han glæder sig over, at nogle politikere benyttede valgkampen til at debattere cigaretters pris og tilgængelighed, men han er ikke imponeret over ambitionsniveauet. Ved årtusindskiftet røg 32 procent af befolkningen, vi har været nede på 21 procent. I dag er tallet steget til 23 procent, og det er specielt hos de unge, at vi ser en stigning.

”Vi ser desværre, at stadig flere unge ryger, og hvis politik skal basere sig på viden, bør de data, som vi lægger frem her, jo indgå i diskussionerne om forebyggelse og sundhedsfremme. Vi dokumenterer entydigt, at rygning er en meget stor risikofaktor for blodprop i hjertet i alle aldersgrupper – og en overraskende stor risikofaktor hos de yngre og ikke mindst de yngre kvinder,” siger han.

I nedenstående video (produceret af Tonny Foghmar) henvender Michael Mæng sig direkte til de unge rygere, som reelt kun har én mulighed:

Bag om forskningsresultatet

  • De to studier er registerstudier baseret på i alt 14.083 patienter, som er registreret med stor blodprop i hjertet i Vestdansk Hjertedatabase i perioden fra 2005 til 2015. Informationerne er sammenholdt med Danmarks Statistiks data om baggrundsbefolkningen.
  • Vigtigste samarbejdspartner er Hanne Gleerup, Afdeling for Hjertesygdomme ved Aarhus Universitetshospital.
  • Ingen af de to forskningsprojekter har modtaget ekstern finansiering, og ingen af forfatterne har habilitetsproblemer.
  • Denne pressemeddelelse er baseret på et endnu ikke publiceret studie, hvor konklusionerne er præsenteret ved den europæiske hjertekongres, samt på den videnskabelige artikel Smoking is the dominating modifiable risk factor in younger patients with STEMI, bragt i European Heart Journal Acute Cardiovascular Care.

Kontakt

Overlæge, ph.d., klinisk lektor Michael Mæng
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Hjertesygdomme
Mobil: 26 70 32 37
Mail: michmaen@rm.dk

Forskning, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Ekstern målgruppe, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Klinisk Medicin, Offentligheden/Pressen, Health