Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Young People's Mental Health in Europe

Forskere og praktikere inviteres til en konference om de udfordringer unge mennesker i Europa med psykiske lidelser står over for med Carsten Obel som key speaker.

25.02.2016 | Peter Simon Christensen

Dato tir 26 apr
Tid 10:00 16:30
Sted Thon Hotel Brussels City Centre, Belgien

Mere end halvdelen af psykiske lidelser opstår i unge mennesker inden de fylder 25. Det er især i tiåret mellem 15 og 25, at de undergår forskellige væsentlige overgange i deres liv som f.eks. overgangen fra barn til voksen og fra skole til arbejdsmarked, mens der endvidere sker ændringer i deres sociale relationer mellem familie og jævnaldrende. Da disse overgange bliver stadig mere krævende og indviklede, har flere unge sværere ved at håndtere deres studier og oplever flere vanskeligheder i deres forhold med familie og venner.

Disse vanskeligheder kan udløse psykiske lidelser, der påvirker de unges evne til at leve berigende og meningsfulde liv, hvilket kan komme til udtryk gennem angst, depression og adfærdslidelser. De psykiske lidelser udspringer ofte af den enkeltes personlige omstændigheder. Det er vitalt at skride ind og komme med tilbud på behandlinger og støtte, og selvom antallet og kvaliteten af sådanne tilbud er forøget og forbedret gennem de sidste år, eksisterer der stadig et misforhold mellem dem og unge, der opsøger hjælp via disse måder. Dette er især grundet frygt om skam og stigmatisering.

Denne konference vil melde sig som en mulighed for at kigge den nuværende situation inden for EU-området efter i sømmene, mens den også vil stille skarpt på de bedste former for prævention og tidlig indgriben. Den vil også adressere innovative tilgange til at støtte unge menneskers psykiske helbred inden for både familie- og skolesammenhænge, mens den endvidere vil fokusere på promoveringen af tilbud til bedre psykisk velvære. Den agter også at adressere nye teknologier og sociale medier og deres indvirkning på børn og unge på godt og ondt.

Konferencen vil foregå tirsdag den 26. april 2016 fra kl. 10.00 til kl. 16.30 på Thon Hotel Brussels City Centre, der har adresse på Avenue du Boulevard 17, 1210 Bruxelles, Belgien. 

Konferencen vil have direktør for Center for Sundhedssamarbejde, Carsten Obel, som key speaker. 

Ønsker du at se programmet for konferencen, og ønsker du at tilmelde dig det, klik her.

Konference, Forskning, Videnskabelig medarbejder, Susa, Susa, Seminar, Alle grupper