Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Analysepanel udpeget

Medlemmer til panel, der skal se på administrativ understøttelse og faglig organisering er fundet.

16.12.2013 | Svend Aage Mogensen

De organisatoriske problemer skal under lup. Foto: Colourbox

Det er de akademiske råd, Hovedsamarbejdsudvalget, de studerende og administrationen, der har udpeget medlemmerne til analysepanelet.

Panelet skal se på følgende problemfelter: den administrative understøttelse af hovedområdernes og institutternes arbejde og den organisatoriske og ledelsesmæssige indretning af hovedområderne. Det handler om at justere og trække de sidste streger, ikke om at rulle den faglige udviklingsproces tilbage, forklarede rektor Brian Bech Nielsen i et interview om ledelsens beslutning om at nedsætte analysepanelet.

Læs mere om processen på medarbejdere.au.dk/strategi/opfoelgning-paa-den-faglige-udviklingsproces/

Panelets medlemmer er

Udpeget af de akademiske råd:

  • Lektor Morten Raffnsøe-Møller, Arts
  • Sektionsleder Mogens Vestergaard, ST
  • Professor Jørn Flohr Nielsen, BSS
  • Lektor Kamille Smidt Rasmussen, Health

Udpeget af de studerende:

  • Christian Kraglund – ph.d.-studerende på fysik (indskrevet som studerende)
  • Sune Koch Rønnow – studerende, klassisk arkæologi

Udpeget af Hovedsamarbejdsudvalget:

  • Fællestillidsrepræsentant Aase Pedersen
  • Fællestillidsrepræsentant Per Dahl

Udpeget af administrationen:

  • Vicedirektør Louise Gade
  • Administrationschef Niels Damgaard Hansen

Universitetsledelsen og analysepanelet skal i fællesskab udarbejde et kommissorium for problemanalysen og nedsætte en intern ekspertgruppe, som skal stå for den konkrete analyse.

Analysearbejdet forventes færdigt til sommer, hvorefter Universitetsledelsen forslag til ændringer vil blive sendt i høring.


Se også

Administrativt, Teknisk/administrativ medarbejder, Alle AU-enheder, Politik og strategi, Videnskabelig medarbejder, Studerende, Ph.d.-studerende