Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU IT justerer organiseringen

AU IT har ændret sin organisering for bedre at kunne håndtere de krav og udfordringer, som AU’s øgede fokus på digitalisering medfører.

12.10.2016 | Marie Lærke Justesen

Foto: Colourbox.

Udover at bidrage til effektivisering af administrationen, ruster afdelingen sig også til at skulle spille en vigtig rolle i forhold til universitetets mål inden for forskning og uddannelse. 

AU IT består fremover af tre afdelinger:

 

 

1. En afdeling for udvikling

Udviklingsafdelingen rummer porteføljeenheden samt arkitektur- og integrationsdelen af den tidligere system- og udviklingsafdeling. Som noget nyt, er der oprettet et selvstændigt team for arkitektur i afdelingen. Med dette team vil AU IT styrke arbejdet med at skabe sammenhæng mellem de mange systemer, der i dag benyttes på AU og medvirke til at optimere de processer, der understøttes af systemerne. Kristine Stougaard Thomsen leder afdelingen som udviklingschef.

2. En afdeling for web

Afdelingen for web omfatter forhenværende enheden for web- og digitale medier samt applikationsteamet. Som en del af afdelingen er der blevet oprettet et nyt team for brugeroplevelser, som blandt andet har stærke kompetencer inden for brugerundersøgelser, brugeroplevelser, design og informationsarkitektur. Teamet skal være med til at sikre, at universitetet inddrager brugere i alle faser af udviklingsprojekter og i den løbende forvaltning af it-systemerne.  Steffen Longfors leder afdelingen som webchef.

3. En afdeling for drift

Afdelingen for drift bliver kun berørt i mindre grad og fortsætter med at bestå af 3 driftsteams og supporten af Fællesadministrationen. Søren Christensen leder fortsat denne afdeling.

Den nye organisering af AU IT, som er trådt i kraft pr. 12. oktober, ser sådan ud.

Spørgsmål

Spørgsmål vedr. organisationsændringen kan rettes til vicedirektør for AU IT:

Eller til en af de tre funktionschefer:

 

 

 

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet