Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU udliciterer udvalgte rengøringsopgaver efter udbudsproces

Aarhus Universitet har besluttet, at det fra den 1. juni er rengøringsfirmaet Kongsvang Cleaning & Facility A/S, der skal gøre rent i 52 udvalgte bygninger. De medarbejdere, som i dag gør rent i bygningerne, bliver overdraget til den nye leverandør. Medarbejderne er blevet personligt orienteret.

03.04.2020 | Louise Asmund-Hjorth

Foto: Lars Kruse

I godt et år (siden marts 2019) har Aarhus Universitet kørt en udbudsproces om rengøring i en række udvalgte bygninger, svarende til 13% af bygningsmassen. Aarhus Universitet har som statslig institution en lovmæssig forpligtelse til løbende at undersøge, om tekniske og administrative driftsopgaver med fordel kan løses af andre end universitetets egne medarbejdere. På den baggrund har universitetet nu valgt at udlicitere til en ekstern leverandør, og det sker pr. 1. juni.

Det er på baggrund af en grundig proces, vi nu har taget beslutningen om at udlicitere rengøringsopgaven i 52 udvalgte bygninger. Jeg er klar over, at det selvfølgelig ikke var den løsning, de berørte medarbejdere havde håbet på. Men vi har valgt den leverandør, der efter deres tilbud at dømme vil løse opgaven bedst og mest effektivt for AU. Det er formålet med konkurrenceudsættelse – at vi som statslig institution løbende sikrer, at de penge, vi bruger på driftsopgaver, bruges mest fornuftigt”, udtaler universitetsdirektør Arnold Boon. 

De berørte medarbejdere bliver overdraget til den nye leverandør

Rengøringspersonalet i de pågældende bygninger fortsætter hos det nye firma i form af en såkaldt virksomhedsoverdragelse. Virksomhedsoverdragelse betyder, at medarbejdere vil følge med opgaverne og få ny arbejdsgiver efter principperne i virksomhedsoverdragelsesloven, hvilket sikrer dem overdragelse med deres nuværende løn- og ansættelsesvilkår, og at den nye leverandør vil overtage arbejdsgiverforpligtelserne.

Vi har i vores valg af leverandør også haft stor fokus på, at der tages ordentlig vare på de berørte medarbejdere efter den 1. juni. Og det har været et ufravigeligt krav at medarbejderne følger med opgaven, således at de blive overdraget til den eksterne leverandør med deres nuværende løn- og ansættelsesvilkår i henhold til principperne i virksomhedsoverdragelsesloven”, udtaler universitetsdirektør Arnold Boon.  

Beslutningsprocessen

7. februar 2020 udløb ansøgningsfristen for at afgive tilbud på varetagelsen af den konkrete rengøringsopgave. AU modtog tilbud fra fem tilbudsgivere, heriblandt AU’s eget bud. De fem bud blev efterfølgende grundigt analyseret og vurderet af både arbejdsgruppe og styregruppe på baggrund af kriterierne, pris og kvalitet, der hver vægtede 50% i den samlede bedømmelse. På den baggrund besluttede Aarhus Universitet at udlicitere rengøringsopgaven for de udvalgte bygninger til Kongsvang Cleaning & Facility A/S fra 1. juni 2020.

Som de første blev LSU orienteret om beslutningen og dernæst de berørte medarbejdere. Endelig er brugerne af de pågældende bygninger blevet orienteret om resultatet af udbuddet.

Corona-situationen har besværliggjort orientering af medarbejdere

Den nuværende situation med coronavirus gør det ikke muligt at afholde fælles informationsmøder for de berørte medarbejdere. De er derfor i stedet blevet orienteret via telefon af nærmeste chef og et brev i e-boks. Når AU igen bliver åbnet fysisk, vil der hurtigst muligt blive afholdt informationsmøde for medarbejderne.

 

Læs tidligere nyheder om konkurrenceudsættelse og udbud:

Yderligere oplysninger

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet