Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU’s første klimaregnskab offentliggjort

AU har nu fået sit første klimaregnskab. Det skal hjælpe AU til at få indsigt i universitetets klimaaftryk og giver et indblik i, om universitetet er på rette vej med at reducere sin CO2-udledning.

19.12.2019 | Signe Opstrup

Foto:Colourbox

I denne uge har AU offentliggjort sit første klimaregnskab, som fremover skal opgøres hvert år. Regnskabet kommer til at spille en afgørende rolle i AU’s kommende klimastrategi, som indeholder mål om at reducere universitetets CO2-udledning.

Læs nyhed: AU’s klimastrategi sendes i høring

Det måler AU på

Klimaregnskabet har fokus på AU’s CO2-udledning og indeholder en oversigt over de drivhusgasser, som universitetet har udledt i 2018 – omregnet i såkaldte CO2-ækvivalenter.

Med udgangspunkt i en global anvendt og anerkendt metode – Greenhouse Gas Protocol (GHS) – rummer AU’s klimregnskab blandt andet beregninger for AU’s direkte udledning af CO2 via eksempelvis kraftvarmeproduktion og kørsel i AU-biler samt indirekte udledninger relateret til indkøb af varme, el, køling og damp.

Aarhus Universitets klimaregnskab for 2018 er udarbejdet af Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE).

Se ordforklaringer og læs AU’s klimaregnskab her.

Fakta om metoden

Regnskabet tager udgangspunkt i GHG-protokollen – Greenhouse Gas Protocol. Metoden bruges af andre virksomheder og universiteter verden over til at opgøre den enkelte virksomheds/institutions CO2-udledning.

GHG-protokollen arbejder med tre scopes:

  • Scope 1 indeholder data om den direkte udledning fra AU’s matrikel. Fx fyr og/eller kraftvarmeproduktion på AU og kørsel i AU-biler.
  • Scope 2 indeholder AU’s indirekte udledninger relateret til indkøb af varme, el, køling og damp.
  • Scope 3 indeholder alle andre indirekte udledninger, dvs. udledning fra eksempelvis indkøb, flytransport, vand og affald.

Fakta om AU’s CO2-udledning

AU’s klimaregnskabet rummer beregninger i henhold til scope 1 og 2, og der fremgår eksempler fra scope 3. Ambitionen er, at klimaregnskabet med tiden skal videreudvikles således, at de væsentligste elementer fra scope 3 også vil blive analyseret og inddraget i det omfang, det er muligt.

AU’s samlede CO2-udledning fra scope 1 og 2 i 2018 er 14.903,7 tons CO2.-ækv., hvilket svarer til et  aftryk pr. årsværk på 1,89 tons CO2.- ækvivalenter. Klimaregnskabet for 2018 anvendes som basisår for strategiens mål.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til sustainability@au.dk

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet