Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU’s reviderede rekrutteringsnormer skal give en mere mangfoldig medarbejderskare

Mere kvalitet i rekrutteringsprocessen og et skarpere ansøgerfelt er formålet med AU’s normer for rekruttering af fastansatte videnskabeligt personale. Nu justeres normerne i kølvandet af universitetets handleplan for ligestilling 2020-2022.

23.11.2020 | Henriette Stevnhøj

AU's normer for rekruttering skal sikre en snorlige ansættelsesproces.

Siden 2018 har Aarhus Universitet fastansat videnskabeligt personale efter et normsæt, som skal sikre en bred og åben proces for at hyre de bedste hoveder til tenue track-, lektor- og professorstillinger. Nu revideres normerne for at skabe mere diversitet og bredde i ansøgerskaren.  

De justerede normer gælder pr. 1. januar 2021:

  •  Underrepræsenteret køn opfordres til at søge

I opslaget opfordres underrepræsenteret køn til at søge, hvis det udgør <25% i den ansættende enhed. Det skal samtidig fremgå direkte af opslaget, at underrepræsenteret køn ikke har en fortrinsstilling. Der skal endvidere altid gøres opmærksom på, at alle interesserede, uanset personlig baggrund, kan søge stillingen, og at alle ansøgere vurderes efter kvalifikationer i henhold til stillingens kravprofil.    

  •  Genopslag

Stillinger genopslås, hvis det efter ansøgningsfristens udløb vurderes, at der ikke er et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere, og hvis der er en velbegrundet formodning om, at man ved et genopslag vil kunne tiltrække et bredere og mere kvalificeret ansøgerfelt.

  • Udvalg skal sammensættes bredt

Bedømmelses- og ansættelsesudvalg skal, med respekt af kravet om de nødvendige kvalifikationer, være bredt sammensat med repræsentation af flere køn.

  • Kandidater af flere køn til samtale

Forudsat at de nødvendige kvalifikationer foreligger, skal der udvælges kandidater af flere køn til ansættelsessamtale.
      

  • Ophold ved internationalt anerkendte forskningsinstitutioner

Ved vurdering af kvalifikationer lægges vægt på ophold eller ansættelse ved én eller flere internationalt anerkendte forskningsinstitutioner.

  • Kønsbalance  indgår i beslutning om ansættelsen

Ansættelsesudvalg skal på basis af de kvalificerede ansøgeres meritter og stillingens kravprofil udvælge de bedst kvalificerede ansøgere. Herudover skal ansættelsesudvalget overveje, hvordan de bedst kvalificerede ansøgere kan bidrage til kønsbalancen i instituttet/afdelingen/enheden. Ved beslutning om ansættelse blandt lige kvalificerede ansøgere indgår enhedens kønsbalance som et element i beslutningen om valg af kandidat.

Rektor Brian Bech Nielsens kommentar til normer for rekruttering af fastansat videnskabeligt personale, som blev vedtaget i 2018. 

Læs om rekruttering på Aarhus Universitet

Administrativt, Videnskabelig medarbejder, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Politik og strategi, Teknisk/administrativ medarbejder