Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Besparelser på vej i administrationscentrene HE og ST

Universitetsledelsen besluttede i 2014 at reducere de administrative udgifter med 2% årligt i 2015-2019. Perioden er siden blevet forlænget til 2021. Beslutningen tager afsæt i et fælles ønske om anvende en større andel af universitetets budget på forskning og uddannelse.

03.10.2017 | Arnold Boon

Foto: Colourbox

Målet har indtil videre været, så vidt muligt, at nå besparelserne via naturlig afgang. I Administrationscentret ST og Administrationscentret HE ser det dog ud til at blive svært at realisere besparelsen alene via naturlig afgang. Derfor må vi nu se nærmere på alternative strategier for disse fakulteter.

Den 13. september blev administrationscentrene på ST og HE derfor orienteret om en forestående besparelsesrunde. Administrationscentrene skal hver især spare omkring 7,5 millioner i løbet af 2018 og 2019. Konkret betyder besparelsen, at lederkredsen i administrationscentrene vil tage initiativ til konkrete afværgeforanstaltninger: Kvalificeret ansættelsesstop, senioraftaler og frivillige fratrædelsesordninger. Besparelsesrunden vil sætte administrationen på de to fakulteter under pres i en periode. Det er en beklagelig situation, vi står i, og en svær opgave fakulteterne har foran sig.

Her kan du læse den nyhed, som hvert fakultet har udsendt i forbindelse med udmeldingen:
ST: Administrationscenter ST skal spare
HE: Besparelser på administrationen fremskyndes

På fakulteterne vil administrationscheferne sætte gang i en inddragende proces, hvor medarbejderne vil være med til at drøfte, hvordan administrationen fremover skal løse sine opgaver. Arbejdet med digitalisering, procesoptimering og kompetenceløft fortsætter også. I min blog i denne måned har jeg netop valgt at skrive om administrationens udvikling: En mindre administration med større ambitioner.

Hvis du har spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, er du velkommen til at kontakte mig eller administrationscheferne Steen Harrit Jakobsen og Niels Damgaard Hansen.

Administrativt, Administration (Faglighed), Teknisk/administrativ medarbejder, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab, Videnskabelig medarbejder