Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dekan Svend Hylleberg annoncerer sin tilbagevenden til forskning og undervisning

Efter godt to årtier i ledelsens tegn har Svend Hylleberg opsagt sin stilling som dekan den 7. januar 2015. Han fratræder den 30. juni, hvor han vender tilbage til professorgerningen på Institut for Økonomi.

24.02.2015 | Anders Correll

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet.

”Det er ingen hemmelighed, at jeg fejrede min 70 års fødselsdag sidste efterår, og ved at annoncere min afgang som dekan allerede nu, bliver der god tid til at finde en afløser”, siger Svend Hylleberg.

Derfor er det også for tidligt at takke af for Svend Hyllebergs lange lederkarriere, der omfatter stillinger som studieleder (1 år), fagrådsformand (2 år), afdelingsleder(4 år), institutleder (8 år) og dekan (9 år).

Overgangen til undervisning og forskning skræmmer ikke Svend Hylleberg, der som én af kun tre danskere er at finde i ”Who’s Who in Economics”. Tværtimod har undervisning og kontakten med de studerende specielt på oecon-studiet og mat-oecon studiet altid været en stor drivkraft. Ligesom han også ser frem til at deltage i forskningen på CREATES, der er ét af de mest internationalt anerkendte forskningscentre på Aarhus Universitet.

”På Aarhus BSS har medarbejdere og ledelsen de seneste år brugt mange kræfter på at omorganisere fakultetet, så vi kan matche fremtidens faglige og erhvervsmæssige krav. Med de tiltag, vi netop har gennemført, er fakultetet godt rustet til at møde morgendagens udfordringer. Det har ikke været nogen nem beslutning, og ikke alle er enige i afgørelsen. Derfor skal vi nu bruge tid på at etablere et godt samarbejde med fokus på det faglige, og det håber jeg, at alle gode kræfter vil bidrage til,” siger Svend Hylleberg.

Ifølge rektor Brian Bech Nielsen er det en meget tydelig, loyal og visionær leder, han nu skal i gang med at finde en afløser for.

”Svend Hylleberg er en ægte ildsjæl, der brænder for Aarhus Universitet. Han har udført – og gør det stadig – en helt enorm indsats til gavn for fakultetet og universitetet.  Han har løst en meget svær opgave med at bringe Aarhus BSS gennem fusionen og få etableret ny organisation. Der er blevet stillet meget store krav til ham undervejs i processen, og dem har han levet op til i fuldt omfang,” siger rektor.

Brian Bech Nielsen peger blandt andet på den nylige triple-crown akkreditering af Aarhus BSS som et internationalt kvalitetsstempel og et håndfast tegn på den respekt, der med rette hersker omkring fakultetets uddannelses- og forskningsmæssige resultater.

Svend Hylleberg har på det seneste stået i spidsen for en række beslutninger om tilpasninger af fakultets organisering, som også har været drøftet og godkendt i Universitetsledelsen.

”Jeg og den øvrige universitetsledelse bakker helt op om de foreslåede ændringer, og vi vil sammen med Svend Hylleberg og evt. hans efterfølger sikre, at den igangværende proces gennemføres og er færdiggjort til efterårssemestrets start i år,” siger Brian Bech Nielsen.

Universitetsledelsen og Aarhus BSS er i øjeblikket i gang med at udarbejde et opslag til dekanstillingen.

Læs mere om Svend Hylleberg her

Administrativt, Offentligheden/Pressen, Ekstern målgruppe, Aarhus Universitet, Politik og strategi, Navnenyt