Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Efterårs-nyhedsbrev 78 fra oktober 2017

Kære alle Hermed sidste nyt

31.10.2017 | Thomas G. Jensen

Instituttets økonomi

Instituttets økonomi er fortsat god på kort sigt, men vi arbejder stadig på de langsigtede udfordringer for 2018 og frem. Udfordringerne skyldes især stigende husleje som følge af byggeriet og fald i uddannelsesindtægterne.

 

Byggeri

Opførelsen af Skou-bygningen har i en periode ligget stille, men byggeriet er ved at starte op igen. Det bedste estimat er at bygningen er klar til indflytning august 2018.

 

Husmøder december 2017

Der afholdes husmøder i december på følgende datoer:

5. december kl 9, 1160- og 1180-komplekserne, kaffestuen i 1160

8. december kl 9, Bartholin, Auditoriet

13. december kl 9:30, 1170-komplekset, kaffestuen

14. december kl 9:30, 1230-komplekset, kaffestuen

 

Husk at IT-afdelingen stiller nye krav til pc’ere og mac, som er på netværket fra 1.1.2018

På grund af en række opdaterings- og sikkerhedsproblematikker er der forskellige tiltag på IT siden. Først og fremmes kan man i nærmeste fremtid ikke logge på domæne/netværk ved brug af de fire bogstaver der udgør ens brugernavn. Man skal derimod have opsat ens computer så der logges på ved brug af AU id. Alle der logger ”forkert” på burde have fået en mail op det. Ligeledes vil gamle versioner af Windows blive udfaset, og kun Windows 10 vil have adgang til internettet. Den ældre Windows 7 version skulle dog kunne sættes på et intranet således at maskine PC’er vil kunne mappe et netdrev (i ca. 3-4 år endnu). De enkelte forskergrupper, der har dyrt software på ældre PC’er, bør snarest tage fat i IT afdelingen for en snak om muligheder.

 

Rektor på institutbesøg

Brian Bech Nielsen mødtes i begyndelsen af oktober med instituttets medarbejdere. Læs mere om hvad der blev talt om på mødet her: http://biomed.medarbejdere.au.dk/#news-11630

 

Nye bevillinger fra NovoNordisk fonden til biomedicinsk forskning

Generelt om forskningslederprogrammet: http://novonordiskfonden.dk/da/content/novo-nordisk-foundations-research-leader-programme

Hallas-Møller Emerging Investigator: http://novonordiskfonden.dk/da/content/hallas-moeller-emerging-investigator

Hallas-Møller Ascending Investigator: http://novonordiskfonden.dk/da/content/hallas-moeller-ascending-investigator

Distinguished Investigator: http://novonordiskfonden.dk/da/content/distinguished-investigator

 

Opslået laborantstilling på Institut for Klinisk Medicin

Der er til orientering opslået denne laborantstilling: http://www.au.dk/om/stillinger/teknisk-administrative-stillinger/stillinger/Vacancy/show/938271/6588/

 

Valg til arbejdsmiljøorganisationen

Der afholdes ordinært valg til instituttets AMO efter denne overordnede tidsplan:

6. december-8. januar: Opstillingsperiode for kandidater

11. - 26. januar: Valgperiode for valg til arbejdsmiljørepræsentanter

3. januar-2. februar: Udpegning af ledere til AMG’erne

Vi håber alle medarbejdere vil støtte op om valget, og at der i alle områder kan findes det nødvendige antal arbejdsmiljørepræsentanter til AMO. Instituttet prioriterer at have en velfungerende arbejdsmiljøorganisation, som er vigtigt for vores alles trivsel og sikkerhed. Valget vil blive drøftet på husmøderne, men mere information om arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant og det forestående valg kan også findes her: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/

 

Adgang til at sælge overskydende apparatur, inventar o.lign i forbindelse med flytning

Instituttet har forespurgt Økonomi-centret om reglerne for at sælge apparatur og lignende i forbindelse med de forestående flytninger. Det kan godt lade sig gøre, men der er procedurer, som skal følges. Medarbejdere som ønsker at sælge apparatur bedes derfor kontakte Anni Mandrup Høeg på annimh@biomed.au.dk, når de går med overvejelser om salg. Alle salg vil skulle godkendes af institutlederen.

 

Med venlig hilsen

 

Thomas G. Jensen

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Health, Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin