Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

En fast temperatur på 21 grader skal nedbringe AU’s klimaaftryk

Fremover vil Aarhus Universitet opvarme alle bygninger til 21 grader i efterårs- og vintermånederne. Det sker som et led i universitetets arbejde med at nedbringe sit klimaaftryk.

29.10.2020 | Signe Opstrup

For hver grad temperaturen sænkes i en bygning, vil universitetets varmeforbrug i bygningen i gennemsnit falde med minimum 3%. Foto: Colourbox

21 grader. Det bliver den temperatur, man opvarmer til på Aarhus Universitet, når radiatorerne i alle auditorier, kontorer, kantiner og andre lokaler nu tændes til efterårs- og vintermånederne. Det er ikke helt så varmt, som mange måske er vant til. Men det et vigtigt bidrag i indsatsen for at mindske AU’s klimaaftryk.

I Nat og Techs bygninger samt i flere af bygningerne på Health og Arts har man allerede indført – eller er godt i gang med at indføre – en fast temperatur på 21 grader. Det er dette arbejde, som nu bredes ud til samtlige af universitetets bygninger.

Når termometeret står på 21 grader kan føles køligt i forhold til de temperaturer, der er i nogle af universitetets bygninger i dag, hvor der enkelte steder har været op til 24-25 grader. Derfor er det sandsynligt, at studerende vil registrere et behov for en trøje over T-shirten i den kommende tid.

Temperaturen er i tråd med Arbejdstilsynets anbefalinger, som siger, at temperaturen skal ligge mellem 20 og 22 grader ved stillesiddende arbejde under normale klima- og arbejdsforhold. Og for hver grad temperaturen sænkes i en bygning, vil universitetets varmeforbrug i bygningen i gennemsnit falde med minimum 3%. Det er noget, som har en hurtig effekt på universitetets energiforbrug og er med til at nedbringe universitetets samlede klimaaftryk.

Den faste temperatur på de 21 grader indføres som et led i universitetets nye klimastrategi, der har som mål at reducere universitetets samlede CO2-udledning i driften med 25% i 2030. Ud over reguleringen af temperaturen i universitetets bygninger, har AU også sat gang i 43 andre konkrete aktiviteter i handleplanerne for 2020, som alle muliggør væsentlige CO2-reduktioner i universitetets drift. Her kan fx nævnes forsøg med affaldssortering i studieområder, biblioteker og kantiner og et eksperiment med strømmålere på udvalgt IT-udstyr mv. Læs mere om de 44 aktiviteter. 

Fakta  

  • For hver grad temperaturen sænkes i en bygning, vil universitetets varmeforbrug i bygningen i gennemsnit også falde med minimum 3%.  
  • I Nat og Techs bygninger samt i flere af bygningerne på Health og Arts har man allerede indført – eller er godt i gang med at indføre – en fast temperatur på 21 grader. Dette bredes nu ud til alle af universitetets bygninger.
  • Arbejdstilsynet anbefaler at temperaturen under normale klima- og arbejdsforhold holdes på 20-22 grader ved stillesiddende arbejde.    
Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet