Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

En fast temperatur på 21 grader skal nedbringe AU’s klimaaftryk

Fremover vil Aarhus Universitet opvarme alle bygninger til 21 grader i efterårs- og vintermånederne. Det sker som et led i universitetets arbejde med at nedbringe sit klimaaftryk.

29.10.2020 | Signe Opstrup

For hver grad temperaturen sænkes i en bygning, vil universitetets varmeforbrug i bygningen i gennemsnit falde med minimum 3%. Foto: Colourbox.

21 grader. Det bliver den temperatur, man opvarmer til på Aarhus Universitet, når radiatorerne i alle auditorier, kontorer, kantiner og andre lokaler nu tændes til efterårs- og vintermånederne. Det er ikke helt så varmt, som mange måske er vant til. Men det et vigtigt bidrag i indsatsen for at mindske AU’s klimaaftryk.

I Nat og Techs bygninger samt i flere af bygningerne på Health og Arts har man allerede indført – eller er godt i gang med at indføre – en fast temperatur på 21 grader. Og ifølge arbejdsmiljørepræsentant Palle Jørgensen fra Institut for Agroøkologi - Jordfysik og Hydropedologi fungerer temperaturen fint i det daglige.

”I mit arbejde som laboratorietekniker er det ikke noget, som har påvirket mig. Siden temperaturreguleringen blev indført, har jeg dog hæftet mig ved, hvor forskelligt de 21 grader faktisk opleves fra person til person. Dels fordi vi er forskellige som mennesker, og dels fordi vores hverdag på jobbet er forskellig, fx sidder nogle stille, mens andre bevæger sig mere rundt,” siger Palle Jørgensen.

Derfor er det sandsynligt, at nogle medarbejdere vil registrere, at der er behov for en trøje over T-shirten i den kommende tid, idet 21 grader kan føles køligt i forhold til de temperaturer, der er i nogle bygninger i dag. Nogle steder har temperaturen fx været oppe på 24-25 grader. For hver grad temperaturen sænkes i en bygning, vil universitetets varmeforbrug i bygningen i gennemsnit falde med minimum 3%.

Universitetsdirektør Arnold Boon står i spidsen for AU’s klimastrategi, og han understreger, at det tværgående varmeforbrug er et relevant sted at sætte ind for et grønnere samfund.

”En opvarmning til 21 grader i alle vores bygninger er noget, som vil få en hurtig effekt på universitetets energiforbrug og være med til at nedbringe universitetets samlede klimaaftryk,” siger Arnold Boon og fortæller, at erfaringerne fra de bygninger, hvor man allerede har indført opvarmning til 21 grader, inddrages i arbejdet.

Med temperaturreguleringen følger Aarhus Universitet Arbejdstilsynets anbefalinger for, hvor varmt der skal være på en arbejdsplads som universitetet, forklarer teknisk chef på Nat og Tech, Bent Lorenzen.

”Arbejdstilsynet anbefaler, at temperaturen under normale klima- og arbejdsforhold holdes på 20-22 grader ved stillesiddende arbejde. Når vi går efter at holde temperaturen på 21 grader, lever vi op til anbefalingerne”, siger han og fortæller, at man i praksis på Nat og Tech har gennemgået alle bygninger og skiftet en del af de gamle termostater ud med nye, som kan reguleres bedre.

44 grønne aktiviteter i 2020

Temperaturreguleringen indføres som et led i universitetets nye klimastrategi, der har som mål at reducere universitetets samlede CO2-udledning i driften med 25% i 2030. Ud over reguleringen af temperaturen i universitetets bygninger, har AU også sat gang i 43 andre konkrete aktiviteter i handleplanerne for 2020, som alle muliggør væsentlige CO2-reduktioner i universitetets drift. Her kan fx nævnes forsøg med affaldssortering i studieområder, biblioteker og kantiner og et eksperiment med strømmålere på udvalgt IT-udstyr mv. Læs mere om de 44 aktiviteter.

Fakta                          

  • For hver grad temperaturen sænkes i en bygning, vil universitetets varmeforbrug i bygningen i gennemsnit også falde med minimum 3%.
  • I Nat og Techs bygninger samt i flere af bygningerne på Health og Arts har man allerede indført – eller er godt i gang med at indføre – en fast temperatur på 21 grader. Dette arbejde bredes nu ud til samtlige af universitetets bygninger.
  • Arbejdstilsynet anbefaler at temperaturen under normale klima- og arbejdsforhold holdes på 20-22 grader ved stillesiddende arbejde. Det forholder universitetet sig til og efterlever. 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til temperaturen i den bygning, hvor du arbejder, kan du henvende dig til din tekniske chef: Leerhøy, Conor Richard O'Connor (Health), Lorenzen, Bent (Nat/Tech), Mitens, Lars (Arts) og Vestergaard, Peter Bachmann (BSS og Administrationen).

Du kan også tage kontakt til den bygningsmedarbejder, som er ansvarlig for din bygning. Du kan finde din lokale bygningsmedarbejder på denne hjemmeside.

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet