Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Et skridt tættere på et nyt planlægningssystem

Snart sætter AU strøm til et nyt planlægningssystem. De første til at tage det i brug bliver Arts, Nat og Tech. Sådan ser planen ud efter, at styregruppen er blevet enige om en trinvis ibrugtagning på fakulteterne.

07.02.2020 | Camilla Schrøder

Oprindeligt var der én skæringsdato for ibrugtagning – nu er der to. Hensigten har indtil nu været, at alle fakulteter overgik til fuld planlægning af både undervisning og eksamen i det nye system i foråret. Nu tages det i stedet i brug efter en trinvis model – både hvad angår funktionalitet og fakulteter. Det har styregruppen for AU’s nye planlægningssystem vedtaget.

Årsag til ændringen i planen er, at det har krævet mere tid at teste og afprøve systemet, tid til læring, forberede justering i registrering af data, og at eksamensfunktionaliteten i systemet ikke i tilstrækkelig grad levede op til AU’s krav i første omgang.

En differentieret model for ibrugtagning imødekommer de forskellige behov hos fakulteterne.

I praksis betyder det, at Arts, Nat og Tech begynder at planlægge undervisning i det nye system efter 30. april, hvor systemet bliver tilgængeligt for undervisningsplanlægning.

Til oktober tilslutter Health og Aarhus BSS sig, når systemet i andet rul åbner op for planlægning af både undervisning og eksamen.

De første skemaer publiceres til sommer

Studerende og undervisere på Nat og Tech kan se frem til at få skemaer for efterårssemesteret 2020 i det nye system. På de øvrige fakulteter slår de nye skemaer igennem til forårssemesteret 2021. Selvom Arts tager systemet i brug i første rul, kommer de nye skemaer også her først til at gælde for forårssemesteret næste år. Arts planlægger med en længere tidshorisont, og derfor har de allerede planlagt efterårssemesteret i det eksisterende system.

Den reviderede plan får ikke betydning for projektets overordnede faseplan, som sigter efter, at systemet er taget i fuld anvendelse for alle uddannelser inden udgangen af 2020. Herefter tager styregruppen stilling til det videre forløb med trinvis implementering af curriculumbaseret planlægning.

For mere information, se projektsitet 

Administrativt, Administration (Faglighed), Teknisk/administrativ medarbejder, Alle AU-enheder, AU Uddannelse