Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fokuseret digitaliseringsindsats på AU

Den digitale udvikling går lynhurtigt, og der er mange nye muligheder, men hvad skal AU fokusere på i forhold til digitalisering? AU sætter i den kommende tid fokus på, hvordan digitalisering i højere grad kan understøtte universitetets kerneaktiviteter og lette hverdagen for studerende, videnskabelige- og administrative medarbejdere ved effektivisering af arbejdsgange.

12.05.2016 | Malene Hjulmand Bundgaard

Foto: Colourbox

Digitalisering kan i høj grad være med til at lette hverdagen og frigive ressourcer for både studerende, videnskabelige – og administrative medarbejdere på universitetet, hvis det gøres rigtigt.
Digitalisering rummer mange muligheder for at forbedre og professionalisere universitetets arbejdsgange, men også mange udfordringer, hvis digitalisering gribes forkert an. Vi skal huske på, at digitalisering er 80% organisation og 20% IT. Det handler ikke kun om at sætte strøm til processerne, men i lige så høj grad om at se på, om det er de rigtige processer”, forklarer Arnold Boon. 

Fokus på fagmiljøernes behov

Universitetet arbejder løbende på at udvikle sine digitale services, men tager nu næste skridt ved at definere en fælles retning for digitalisering på AU. Der er mange muligheder for digitalisering, og for at finde ud af, hvad AU skal satse på, inddrages både studerende, videnskabelige- og administrative medarbejdere i arbejdet.   

Administrative arbejdsgange og services kan forbedres og forenkles med digitalisering. Forskning, undervisning, læring og det fysiske studiemiljø kan understøttes af forskellige digitale muligheder, som fx e-Science, streaming og digitale platforme. Desuden kan digitalisering fungere som et vigtigt parameter i konkurrencen om de bedste studerende og forskere, som fremover forventes at have højere krav og forventninger til universitetets digitale løsninger, siger universitetsdirektør Arnold Boon.

Digitaliseringsstrategien skal understøtte AU’s kerneaktiviteter og tage udgangspunkt i fagmiljøernes behov. Selvom det kan være svært at forudsige fremtidige behov, er der nødvendigt at sætte nogle overordnede rammer. Rammerne skal være fleksible, så universitetet er forandringsparat, hvis behovene ændrer sig. 

Arbejdet er sat i gang

Selve arbejdet med at definere en digitaliseringsstrategi bliver delt op i to faser. Første fase er sat i gang med en række interviews og workshops med ledelsen, studerende, videnskabelige- og administrative medarbejdere. Formålet er at undersøge, hvor AU står i dag med hensyn til digitalisering og finde ud af, hvilke områder og arbejdsgange målgrupperne mener bør digitaliseres, for at lette hverdagen på AU og i sidste ende styrke universitetets konkurrenceevne. I første fase bliver der desuden hentet gode erfaringer til digitalisering fra andre uddannelsesinstitutioner og private virksomheder fra sammenlignelige sektorer.

I efteråret starter anden fase, hvis formål er at fastlægge kurs og mål for digitaliseringsstrategien. I slutningen af oktober, sendes digitaliseringsstrategien i åben høring på universitetet, inden den skal godkendes af universitetsledelsen ultimo 2016 og endelig af bestyrelsen i februar 2017.  

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet