Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

God forskning kan blive big business

Yngre forskere trykprøvede egne ideer og præsenterede løsninger på biotek-udfordringer på den første Medical Innovation Day på Health. Det uformelle møde mellem forskere og aftagere i industrien kan skabe værdifulde relationer.

17.10.2017 | Henriette Stevnhøj

Postdoc Rasmus Schmidt Davidsen til højre og Martin Bonde, formand for Dansk Biotek.

Tillykke til postdoc Rasmus Schmidt Davidsen, som vandt prisen for det bedste pitch af en innovativ ide ved Medicial Innovation Day 2017. Prisen blev overrakt af Martin Bonde, formand for Dansk Biotek.

Rasmus Schmidt Davidsen, postdoc ved DTU, gik glad hjem fra Medical Innovation Day, som blev afviklet for første gang den 6. oktober. Han vandt prisen for det bedste pitch med projektet ’Subretinal Photovotaic Implants’ og kunne ved samme lejlighed tilføje relevante personer fra biotek-branchen til sit netværk.

Rasmus Schmidt Davidsen er uddannet civilingeniør med solceller og nanoteknologi som speciale. Han er del af en forskningsgruppe på DTU Nanotech, som udvikler en chip, som man opererer ind på bagsiden af et blindt øje for at genskabe en del af synet. Chippen består af strømproducerende solceller, der sender elektriske signaler som erstatning for ødelagte receptorer. Projektet foregår i samarbejde med professor Toke Bek ved øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital.

Kontant afregning ved kasse 1

I det lille auditorium under loftet i Biomedicins gulmurede anatomibygning fik Rasmus Schmidt Davidsen nøjagtig tre minutter til at beskrive sit projekt. Ikke en nem opgave for en forsker, som dedikerer sit (arbejds-)liv til et forskningsprojekt, men det er nødvendigt at kunne give den korte og konkrete præsentation, medgiver han.

”På et tidspunkt skal vi ud og skaffe nye investorer til forskningsprojektet for at gå de næste skridt som eksempelvis at teste på dyremodeller. Der er lang vej til et færdigt produkt, og det koster tid og penge,” siger Rasmus Schmidt Davidsen, som op til finalepræsentationen sidst på dagen fik konkret – og kontant - feedback fra industri-repræsentanterne.

”Det er første gang, jeg præsenterer projektet eksternt, og det er fantastisk at få respons fra andre. Jeg har også fået kritik, og den lærer jeg af. Blandt andet at jeg skal udarbejde en realistisk tidsplan for processen og skaffe et bedre overblik over lignende forskergrupper og deres projektstatus,” siger Rasmus Schmidt Davidsen.
Foruden hyldest som bedste pitcher skønner postdoc’en fra DTU også på det netværk, han blev introduceret for i løbet af dagen.

”Ud over investorer fra biotek-industrien henvendte flere deltagere sig for at fortælle mig, hvem de mente, jeg ellers burde opsøge. Det er en person- og virksomhedskreds, jeg ikke har naturlig berøring med i min forskningsgruppe, som er mindre orienteret mod Life Science-industrien end resten af DTU. Denne dag har givet uvurderligt skub fremad for min forskning,” siger Rasmus Schmidt Davidsen. 

Hjerner i spil

Netop opbygning af netværk og det direkte samspil mellem virksomheder og deltagerne var målet for Medical Innovation Day. Professor og tilrettelægger af dagen, Thomas Vorup-Jensens oplevelse er da også, at både forskere og virksomhedsrepræsentanter fik noget med hjem.

”Universitetet spiller en kolossal rolle for innovation, og derfor er det så væsentligt, at vi får vores viden og ekspertise i spil over for industrien. Medical Innovation Day blev en ramme for et ukompliceret møde, hvor der blev udvekslet ideer,” siger Thomas Vorup-Jensen, som ikke kan løfte sløret for, om der blev indgået konkrete aftaler. Han bekræfter dog, at der finder ’interaktioner’ sted mellem enkelte forskere og virksomheder.

Pitch og kvittering

I løbet af dagen pitchede forskerne deres ideer og løsninger over for paneler med industri-repræsentanter, som kvitterede med feedback og diskussion. Et læringspunkt herfra var, at præsentationer skal formidles, så modtagerne forstår dem.

”Første Medical Innovation Day var et forsøg, hvor vi afsøgte vores svage og stærke sider. Til den stærke side er, at vi er meget dygtige til at få ideer, identificere problemer og skabe løsninger. Forskerne skaber fremragende akademiske præstationer, og nu skal de bringes derhen, hvor modtagerne forstår budskabet fuldt og helt,” siger Thomas Vorup-Jensen. Han er ikke bekymret for at komme i lommen på industrien ved at kommercialisere forskningen.

”Forskningsintegriteten er en hjørnesten for vores troværdighed. Den har vi ikke sat på spil. Industri og universitet har ganske meget at give hinanden, og det er det, vi arbejder med at drive frem,” siger Thomas Vorup-Jensen.

Se vinderne af det bedste pitch for en løsning af en udfordring fra en virksomhed og hør, hvad en biotek-repræsentant får ud af at medvirke på Medical Innovation Day: 

Næste Medical Innovation Day er den 5. oktober 2018. Den skal forankres i forskeruddannelsesprogrammet på Institut for Klinisk Medicin.

 

 

Kontakt

Professor, MSO Thomas Vorup-Jensen
Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin 
Mobil: 21 48 97 81
Mail: vorup-jensen@biomed.au.dk

Postdoc Rasmus Schmidt Davidsen
Mobil: 26 18 72 49
Mail: rasda@nanotech.dtu.dk


Arrangement, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Ph.d.-studerende, Teknisk/administrativ medarbejder, Offentligheden/Pressen