Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Health-forskere får adgang til nye avancerede mikroskopsystemer

Fakultetets nye bioimaging core-facilitet åbner nu for alle Health-forskere, der ønsker at gøre brug af de indtil videre otte avancerede mikroskopsystemer, som er installeret i Skou-bygningen i bunden af universitetsparken.

03.09.2019 | Nanna Jespersgård

Christian Garm kommer til at undervise alle nye brugere, før de slippes løs på egen hånd, for ét er at tage billeder med udstyret, og noget andet er at analysere og fortolke resultaterne korrekt. Foto: AU

Den har været undervejs i årevis, og nogle forskere har ventet med længsel, men nu er den der, den nye Bioimaging Core Facility på Institut for Biomedicin. Faciliteten er den første af sin art i Aarhus, som samler den type avancerede mikroskopsystemer til gavn for alle, der forsker inden for life science-området, fortæller cand. scient., ph.d. Christian Garm. Han blev i forsommeren ansat som daglige leder af Imaging Core Facility, og har en baggrund som både forsker og mikroskopspecialist ved Olympus, der har udviklet hovedparten af udstyret.

”Der er spændende muligheder i de forskellige mikroskoper for rigtig mange af fakultetets og for den sags skyld universitetets forskere, men det er ikke udstyr, man bare lige går ind og anvender. Jeg kommer til at undervise alle nye brugere, før de slippes løs på egen hånd, for ét er at tage billeder med udstyret, og noget andet er at analysere og fortolke resultaterne korrekt,” siger Christian Garm, der anslår, at værdien af de foreløbig otte mikroskoper løber op i cirka 13 millioner kroner.

Et kig i hjernen på en levende mus

Faciliteten består blandt andet af et multifoton mikroskop til life imaging af dyr – et mikroskop, som i princippet muliggør, at man kan kigge ind i hjernen på en mus eller rotte, mens den er i live. Af øvrige mikroskop-systemer fremhæver Christian Garm et nyt slide-scanningsystem for højkvalitets fluorescens og såkaldt bright-field scanning samt tre konfokale mikroskoper, heraf en spritny LSM800 med Airy scan fra Zeiss.

Alt udstyret er udførligt beskrevet på den nye hjemmeside http://imaging.au.dk/, hvor man også kan registrere sig som bruger og tilmelde sig et introduktionskursus hos Christian Garm.

Hjemmeadgang til data er på vej

Han forklarer, at samtlige mikroskopsystemer er installeret i Skou-bygningen, hvilket i sagens natur betyder, at forskere fra fx Skejby må flytte sig fysisk til bunden af universitetsparken for at få adgang.

”Udstyret er komplekst og ikke noget man lige flytter, og det er meget nemmere at invitere forskere til Skou-bygningen. Jeg arbejder dog på, at forskere skal kunne tilgå imaging processing software fra deres egen computer, hvilket snart bliver muligt” siger Christian Garm, der gætter på, at 90 pct. af corefacilitetens brugere vil komme fra fakultetet, mens 10 pct. vil være kunder udefra.

Udstyret suppleres løbende

Han fortæller uddybende, at de otte systemer dækker et meget bredt spektrum af teknikkerne inden for mikroskopi, og der er sket teknologiske fremskridt på især to fronter, som kan løfte faciliteten op til et endnu højere niveau, nemlig Lattice SIM (Structured Illumination microscopy) og Light sheet mikroskopi.

”Den første teknik muliggør såkaldt superresolution, hvor vi med de nuværende systemer kan adskille molekyler, der er adskilt med cirka 120 nm, og vi drømmer om at presse det helt ned til 20-30 nm,” forklarer Christian Garm.

”Light sheet mikroskopi er en teknik, hvor hele organer, fx hjerner, gøres helt gennemsigtige, hvorefter man med speciel belysning på tværs af prøven muliggør perfekte 3D repræsentationer gennem hele prøven,” tilføjer han. Der søges løbende midler til de to teknologier.

Der er en beskeden brugerbetaling for universitetets brugere, se priser på hjemmesiden, mens kunder udefra betaler mere.

Core-faciliteten er finansieret af bidrag fra både fakultet, institut, diverse fonde og forskergrupper på instituttet, og Christian Garm understreger, at faciliteten kun har kunnet etableres på grund af det gode samarbejde mellem Instituttet og flere gruppeledere, som har været villige til at dele eksisterende dyrt udstyr.

Morten Schallburg Nielsen er den akademiske leder af faciliteten.


Kontakt

Ph.d. Christian Garm
Daglig leder af Bioimaging Core Facility
Skou-bygningen (1116) i Høegh-Guldbergs Gade 10
Mail: christian.garm@biomed.au.dk
Mobil: 93 52 18 88

Forskning, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Institut for Biomedicin, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Klinisk Medicin, Health