Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Healths uddannelsesdag: Vi skal lette overgangen til universitetet

Alle er velkomne til Healths uddannelsesdag den 13. december 2018. På dagen byder studerende og eksperter ind med oplæg, der skal inspirere til, hvordan vi kan skabe bedre overgange til universitetet for både bachelor- og kandidatstuderende.

01.10.2018 | Anton Brander Lichtenberg

Temaet til Healths uddannelsesdag er førsteårsdidaktik og –pædagogik på de allerførste semestre. Foto: Aarhus Universitet

Temaet til Healths uddannelsesdag er førsteårsdidaktik og –pædagogik på de allerførste semestre. Foto: Aarhus Universitet

Prodekan for uddannelse Charlotte Ringsted sætter i år fokus på, hvordan Aarhus Universitet bliver bedre til at fastholde studerende på de første semestre.

”Vi har i mange år haft fokus på de studerende og deres baggrund, ændret på optagelsesformater og faglige mindstekrav. Nu er det tid til at lade pilen pege indad og kaste et kritisk øje på, hvordan vi møder de nye studerende på uddannelsernes første semestre,” siger Charlotte Ringsted.

Temaet til uddannelsesdagen er førsteårsdidaktik og –pædagogik i forhold til fastholdelse, og dagen handler blandt andet om, hvordan struktur, form, indhold og metode på uddannelserne præger nye universitetsstuderendes motivation, læring og progression.

Se programmet og tilmeld dig til Healths uddannelsesdag.

Uddannelse skal designes i forhold til den studerendes erfaring

Hovednavnet på uddannelsesdagen er professor Jeroen Van Merrienboer fra Maastricht University. Han har i mange år forsket i cognitive load teorier og fortæller i sit oplæg om de teoretiske aspekter af, hvordan man designer uddannelser, så de passer til den studerendes erfaringsniveau.

Til uddannelsesdagen er der også oplæg fra nye universitetsstuderende, som fortæller, hvordan det føles at starte på AU’s uddannelser.

”Vi skal lytte til dem, det hele handler om, og derfor er det højt prioriteret at give de studerende mulighed for selv at sætte ord på, hvordan de oplever overgangen til universitetet”, siger Charlotte Ringsted og understreger, at det samtidig er vigtigt at vide, hvordan de uddannelser, som de studerende kommer fra, er bygget op pædagogisk og didaktisk. Derfor er undervisere fra gymnasieskolen og professionsuddannelserne inviteret til at fortælle om deres uddannelser.

Praktiske oplysninger

Tilmeld dig til uddannelsesdagen - sidste frist for tilmelding er den 4. december.

Healths uddannelsesdag 2018
Dato: Torsdag den 13. december 2018
Tidspunkt: Kl. 12.00-16.00
Sted: Søauditoriet (Jeppe Vontillius auditoriet), Aarhus Universitet – se placering på kort

Kontakt

Uddannelsesadministrator Anne Svendsen
Administrationscenter Health - Undervisning og eksamen
Mobil: 87167618
anne@au.dk

Rådgiver Hanne Johansen
Administrationscenter Health – Fakultetssekretariat
Mobil: 61269808
hannejohansen@au.dk

Administrativt, Administration (Faglighed), Videnskabelig medarbejder, Institut for Biomedicin, Health, Arrangement, Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Folkesundhed, Uddannelse, Institut for Klinisk Medicin