Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kødsagen – få overblikket her

I september tog Science and Technology et usædvanligt skridt ved at trække en DCA-rapport om oksekøds klimabelastning tilbage og gennemføre en intern undersøgelse af rapporter med eksterne parter. Her kan du orientere dig i forløbet.

15.11.2019 | Henriette Stevnhøj

Den 2. september 2019 trak Science and Technology rapporten ’Okse- og kalvekøds klimapåvirkning gennem hele værdikæden sammenholdt med ernæringsaspekter i forskellige kostmønstre’ tilbage på grund af en række kritisable forhold. Herunder, at samarbejdsrelationerne ikke var korrekt deklareret, og rapporten dermed ikke levede op til universitetets standarder for uafhængig forskning.

På samme tid besluttede rektor og dekan på Science & Technology at undersøge DCA-rapporter baseret på samarbejder med private virksomheder og interesseorganisationer for at afklare eventuelle tilsvarende problematiske forhold. Undersøgelsen, som omfattede 55 rapporter fra de seneste fem år, viste, at der var fejl og mangler i 34 rapporter.

Som følge af undersøgelsen er følgende initiativer nu iværksat:

  • Det er indskærpet for alle dekaner og institutledere, at alle medarbejdere har kendskab til de grundlæggende, eksisterende principper for integritet i forskning og god forskningsformidling på Aarhus Universitet.
  • Der udvikles kursusforløb og workshops om forskningsfrihed og -integritet.
  • Der skal indføres en mere transparent proces for de særlige tilfælde, hvor der kan være behov for at lade eksterne samarbejdsparter kommentere på rapporter.
  • Korrespondance med eksterne partere bliver lettere tilgængelig.

Udmeldinger undervejs i kødsagen i 2019:

15.11: Rektor: Vi skal blive klogere af vores fejl

6.11: Aarhus Universitet har besvaret anmodninger om aktindsigter løbende og i henhold til loven 

4.11: DCA: Undersøgelse af fem års rapporter afslører utilfredsstillende forhold

9.9: Udvidede retningslinjer for forskningsfrihed på Aarhus Universitet

9.9: Redegørelse til Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen

3.9: Opfølgning på kritik af rapporten om ”Okse- og kalvekøds klimapåvirkning”

2.9: DCA trækker oksekødsrapport tilbage

2.9: Rektor: Vi skal til bunds i forløb om DCA-rapport

30.8: Prodekan Kurt Nielsen: Vi skal indskærpe vores retningslinjer

20.8: Nuancering af debatten om oksekøds klimabelastning

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Forskning, Forskning, Politik og strategi