Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Læringsbarometeret er landet

En ny undersøgelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet ved navn Læringsbarometeret er sendt til 4.000 AU-studerende. Undersøgelsen indgår i det kommende bevillingssystem.

30.10.2018 | Thomas Grønborg Sørensen

4.000 studerende på AU har mulighed for at besvare Læringsbarometeret. Arkivfoto: Lars Kruse.

Godt 4.000 af AU’s studerende har frem til 27.november en ekstra mulighed for at bidrage til udviklingen af deres uddannelse.

Det sker i forbindelse med det såkaldte Læringsbarometer - en landsdækkende undersøgelse, som Uddannelses- og Forskningsministeriet står bag.

Læringsbarometeret består af et spørgeskema, som ministeriet for nylig har udsendt til samtlige studerende på hhv. Nordisk, Religionsvidenskab, Økonomi, Jura, Biologi, Maskinteknik (diplom) og den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Derudover har 1.500 tilfældigt udvalgte studerende fra AU’s øvrige uddannelser også modtaget skemaet. 

Undersøgelsen indeholder bl.a. spørgsmål om de studerendes oplevelse af undervisningen, samarbejdet mellem studerende og undervisere, hverdagen på studiet, de studerendes egen læringsstil og undervisningsmiljøet. 

 

1,25 procent af uddannelsesmidlerne

En af hensigterne med Læringsbarometeret er, at institutionerne og fagmiljøerne skal kunne bruge resultaterne i det løbende kvalitetsarbejde på uddannelserne. Derfor skal det internt på AU drøftes i foråret 2019, om Læringsbarometeret eventuelt kan erstatte den eksisterende Studiemiljøundersøgelse, så man undgår at sende for mange spørgeskemaundersøgelser til de studerende. 

Det er første gang, Læringsbarometeret gennemføres. Undersøgelsen er en del af det kommende bevillingssystem, hvor 1,25 procent af midlerne fra 2022 skal fordeles på baggrund af de studerendes svar.

Spørgeskemaet om Læringsbarometeret udsendes samtidig med, at ministeriet også indsamler data til vejledningsværktøjet Uddannelseszoom, som alle landets studerende på videregående uddannelser har mulighed for at bidrage til.

Uddannelse, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Ledelsen