Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ministeriet efterlyser erfaringer med digitale teknologier på videregående uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriet har bedt alle landets uddannelsesinstitutioner om at byde ind med konkrete erfaringer med digitale teknologier i undervisningen og udvikling af digitale kompetencer hos alle studerende. Det sker som første skridt i et nyt arbejde, der skal give de videregående uddannelser en teknologisk opgradering.

24.08.2018 | Camilla Schrøder

Mange undervisere på Aarhus Universitet har allerede grebet teknologiens muligheder. Og med den seneste store investering i educational IT og den overordnede digitaliseringssatsning er Aarhus Universitet i fuld gang med et omfattende udviklingsarbejde, der skal sikre, at studerende bliver klædt på til fremtidens arbejdsmarked.

Prorektor Berit Eika opfordrer på vegne af universitetsledelsen til, at alle, der har gode ideer og erfaringer med digitalisering i undervisningen, sender deres input til ministeriet.

”Digitalisering og øget anvendelse af teknologier i undervisningen står meget højt på vores dagsorden, og ude i fagmiljøerne er der søsat en lang række ambitiøse initiativer. Jeg kan kun opfordre til, at alle byder ind med de muligheder og barrierer, de oplever”, siger Berit Eika.

Ifølge ministeriets pressemeddelelse vil man samle erfaringerne i et inspirationskatalog, der offentliggøres i efteråret.  Erfaringerne indgår i arbejdet med at udvikle en national handlingsplan for digitale teknologier på alle videregående uddannelser.

Prorektor Berit Eika er formand for Udvalget for Uddannelse, og her udarbejder man et indspil om Aarhus Universitets overordnede indsats på området.

Alle kan melde deres bidrag direkte ind til ministeriet via ministeriet hjemmeside ufm.dk/teknologisk-upgrade.

Deadline for bidrag er den 15. oktober 2018.

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab