Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nationalt samarbejde om nyt STADS giver AU mere råderum

Uddannelses- og Forskningsministeriet har sammen med landets otte universiteter besluttet at revidere planen for det nationale programfællesskab, der arbejder på at finde en afløser for det studieadministrative system STADS. Den nye plan giver mere indflydelse til universiteterne.

26.09.2019 | Camilla Schrøder

Ingeniørstuderende

Foto: Lars Kruse

Det nationale programfællesskab mellem UFM og landets otte universiteter – også kendt som Kopernikus – vil fremover give det enkelte universitet mere frihed til at designe egne processer og tilrettelægge den lokale implementering af systemet.

Fremadrettet vil den fælles nationale opgave omfatte anskaffelsen af det samme system til alle universiteterne samt udvikling af funktionalitet til nationale særkender. Herefter overgår arbejdet med at implementere og fastlægge processer til de enkelte universiteter. Den beslutning er truffet for at skabe et bedre match mellem det studieadministrative system og det enkelte universitet og reducere omkostningerne til national koordination.

Aarhus Universitet bakker op om beslutningen.

Visionen er den samme. Det nationale programfællesskab har som mål at finde et system, der understøtter de studerendes hverdag bedre – og som samtidig er teknologisk tidssvarende og økonomisk mere bæredygtigt end den løsning, vi har i dag.

Aarhus Universitet bidrager som hidtil aktivt til det nationale samarbejde om at anskaffe et fælles system.

Den nye linje med mere lokalt ejerskab over implementeringen betyder, at Aarhus Universitet allerede i efteråret vil begynde forberedelserne på at modtage en systemløsning i starten af 2021. Når det nye system er kendt, begynder arbejdet med at fastlægge fælles processer og arbejdsgange på AU og sikre, at det nye system tilpasses til hverdagen på Aarhus Universitet.

Ændringerne har på nuværende tidspunkt ingen indflydelse på tidshorisonten. Projektet forventes fortsat afsluttet i 2024.

Administrativt, Administration (Faglighed), Teknisk/administrativ medarbejder, Alle AU-enheder, AU Uddannelse