Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Netværksmøde om telemedicin på AU

AU Telemedicin arrangerer netværksmøde med henblik på at styrke det tværfaglige samarbejde internt på AU.

13.11.2015 | Signe Herbers Poulsen

Dato tir 08 dec
Tid 14:00 16:50
Sted Mogens Zielerstuen, bygn. 1422

AU Telemedicin er et tværfakultært forskningsnetværk, som skal stimulere til udvikling, implementering og evaluering af telemedicin- ske løsninger til gavn for både befolkningens sundhed og samfunds- økonomien. AU Telemedicin vil skabe internt samarbejde på AU og etablere samarbejde med eksterne parter både regionalt og natio- nalt.

Formålet med dette netværksmøde er at samle de forskellige forsk- ningskompetencer, som findes på AU, og som alle er vigtige for at skabe succesfulde telemedicinske løsninger. Hensigten med mødet er to-delt:

  • At styrke det tværfaglige samarbejde internt på AU

  • At samle og synliggøre AU Telemedicins aktiviteter udadtil

Program

14.00 Velkomst og præsentation af dagens program

Finn Olesen og Michael Hasenkam, formand og næstformand for AU Telemedicins styregruppe byder velkommen og orienterer om AU Telemedicin.

14.30 Oplæg af Tina Heide, projektleder på TeleCare Nord

Tina Heide er uddannet i medievidenskab fra Aarhus Universitet og har en master i læreprocesser med specialisering i ledelses- og organisationspsykologi fra Aalborg Universitet. Hun har flere års erfa- ring med ledelse inden for IT-verdenen og har gennem de seneste år været projektleder på TeleCare Nord, der er et tværsektionelt samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland, alment praktiserende læger i Nordjylland samt Aalborg Universitet om udvikling af en telehomecare- løsning til de nordjyske KOL-patienter. I oplægget vil Tina Heide fortælle om erfaringerne fra dette, netop afsluttede samarbejde.

15.00 Oplæg af Claus Thomsen, lægefaglig direktør AUH, dr.med., Ph.d

Claus Thomsen er lægefaglig direktør ved Aarhus Universitetshospital med lægefaglig baggrund i in- tern medicin og endokrinologi. Han har dermed både en meget bred faglig indsigt på ledelsesplan og en dybere indsigt i medicinsk undersøgelse og behandling. I perioden 2011 – 2015 var han for- mand for KIH-projektets styregruppe, med inddragelse af Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Midtjylland. Han vil fortælle om KIH-projektet og især give sit syn på hvilke elementer, der skal opfyldes for i fremtiden at få telemedicin implementeret i større skala i Danmark.

15.30 Kaffepause

15.40 Udveksling af kompetencer og stillingtagen til konkrete projekter

På baggrund af deltagernes forskellige kompetencer i relation til telemedicin sammensættes grupper, der skal arbejde med konkrete cases, som udsendes til deltagerne en uge før mødet.

16.50 Opsamling og fremtidsperspektiv

Med afsæt i ovenstående reflekterer formanden over den fremadrettede actionplan for AU Telemedicin.

page1image22512

Dato: 8. december 2015 Tid: 14.00 – 17.00
Sted: Mogens Zielerstuen, Bygning 1422, Frederik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C

Tilmeld dig her senest den 1. december:

Videnskabelig medarbejder, Susa, Susa, Seminar