Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nu er visionen for Folkesundheds uddannelser klar

Mere end et halvt års arbejde med at nytænke uddannelserne på Institut for Folkesundhed er netop afsluttet på det strategiske plan. Nu fortsætter arbejdet i studienævnene, der skal omsætte den nye vision til konkrete studieordninger og kursusbeskrivelser.

25.06.2018 | Sabina Bjerre Hansen

Efter sommerferien går studienævnene i gang med næste del af processen. De skal vurdere, om instituttets uddannelser skal justeres for at leve op til visionen og det strategiske grundlag. Foto: Lars Kruse/AU

Omdrejningspunktet for arbejdet med at udvikle de ti grund- og videreuddannelser, som Institut for Folkesundhed aktuelt udbyder eller bidrager væsentligt til er, at uddannelserne skal matche den virkelighed, dimittenderne møder efter endt uddannelse – også om mange år.

De færdige dimittender fra bl.a. folkesundhedsvidenskab, idræt og sygepleje skal rustes til at begå sig i en foranderlig verden, og det kræver, at de er forberedte på præmisser som livslang læring og kontinuerligt skiftende organisatoriske rammer.

Derfor er skarpe profiler for den enkelte uddannelse, bedre muligheder for interaktion med omverdenen og en stærk akademisk kernefaglighed nogle af de helt centrale punkter i den nye vision for uddannelserne på Institut for Folkesundhed, som dekanatet på Health netop har godkendt.

Den enkelte uddannelse skal skille sig ud
Uddannelserne på Institut for Folkesundhed har en bred vifte af individuelle profiler og særlige spor, men der er også et vist overlap. Instituttets uddannelsesportefølje skal derfor forenkles, og det skal tydeligt fremgå, hvilket særkende den enkelte uddannelse har.

”For uddannelsen i folkesundhedsvidenskab er det fx vigtigt, at vi får tydeliggjort de tværfaglige kompetencer, som giver vores dimittender forståelse for sundhedsproblemer på både individ-, gruppe- og systemniveau. Og så skal vi fremhæve deres unikke forudsætninger for at analysere og iværksætte sundhedsfremmende indsatser i samfundet – nationalt og internationalt,” siger prodekan for uddannelse Charlotte Ringsted.

Den nye vision lægger desuden op til, at uddannelserne fremover i højere grad skal understøtte entreprenørskab. Uddannelserne skal også indeholde elementer af valgfrihed og fleksibilitet, så den enkelte studerende kan forfølge egne interesser inden for specielle fagområder.

”Vi er ambitiøse med vores vision. Det er vi for vores studerendes skyld, men også for borgerne og for sundhedsvæsnet generelt. Det er vores ansvar at fremtidssikre vores uddannelser, så vores dimittender til enhver tid er bedst muligt rustet til det arbejdsmarked, der venter dem. Og vi har en forpligtelse over for samfundet i forhold til at forsøge at forudsige fremtidens krav til udvikling af sundhedssystemet og til at bidrage til mere sundhed og velvære i befolkningen,” siger Charlotte Ringsted.

Næste fase er implementering
Visionen og det strategiske grundlag er sammen med de indkomne høringssvar givet videre til studienævnene for Institut for Folkesundheds uddannelser. Og de vil nu vurdere, om de strategiske linjer giver anledning til at ændre uddannelsernes struktur, indhold og sammensætning.

Styregruppen, som med prodekanen i spidsen har arbejdet på det strategiske plan, følger løbende med i arbejdet og holder dekanatet og fakultetsledelsen orienteret.

Læs hele visionen for Institut for Folkesundheds uddannelser og læs mere om arbejdet med den i artiklerne Vision for instituttets uddannelser er i høring, Stort potentiale for Folkesundheds uddannelser og Folkesundhed sætter gang i uddannelsernes visions- og strategiarbejde.

Visionen for Folkesundheds uddannelser er den sidste i rækken på Health. Tidligere på året blev den nye vision for Institut for Odontologi og Oral Sundheds uddannelser godkendt, og i december sidste år var medicinuddannelsens nye vision klar.


Hvilke uddannelser drejer det sig om?

Institut for Folkesundhed har otte uddannelser, som varetages af tre studienævn, og bidrager desuden til medicinuddannelsen på både bachelor- og kandidatniveau:

  • Bachelor i folkesundhedsvidenskab
  • Kandidat i folkesundhedsvidenskab
  • Bachelor i idræt
  • Kandidat i idræt
  • Sundhedsfaglig kandidat
  • Kandidat i optometri og synsvidenskab
  • Kandidat i sygepleje
  • Master i klinisk sygepleje

Kontakt
Prodekan for uddannelse Charlotte Ringsted
Aarhus Universitet, Health
Mobil: 93 50 82 22
Mail: charlotte.ringsted@au.dk

Uddannelse, Videnskabelig medarbejder, Institut for Folkesundhed, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Health, Studerende