Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny digital platform med 300.000 siders videnskabelige publikationer

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab har lanceret en ny, gratis online platform med samtlige publikationer udgivet på deres forlag siden 1745.

20.01.2021 | Anders Hylander

Tycho Brahes beskrivelse af sit videnskabelige arbejde er blandt de udgivelser, der kan findes på platformen. Foto: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

Gennem de sidste 275 år har Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs forlag udgivet forskningspublikationer. Godt 6500 afhandlinger er det blevet til fordelt på 300.000 sider. Alle disse udgivelser kan nu tilgås ganske gratis via en ny digital platform, som selskabet forleden lancerede.

Selskabet skriver i en pressemeddelelse i forbindelse med lanceringen, at platformen kan bruges af både forskere, studerende eller almindeligt interesserede i videnskabens historie.

Platformens publikationer kommer omkring en lang række emner såsom forskellige blækspruttearter, puniske gudebilleder, optegnelser over Knud den Helliges møntsamling og de astronomiske observationer af Venus’ passage forbi solen i 1769, skriver selskabet.

De oplyser desuden, at platformen løbende vil blive opdateret med de seneste videnskabelige publikationer fra selskabet, og derfor frigives udgivelserne på platformen til gratis brug kun ét år efter udgivelsesdatoen.

FAKTABOKS: Om Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

  • Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab blev etableret i 1743. I 1745 kom selskabets første udgivelse. Udgivelsesvirksomheden er fortsat uafbrudt lige siden.
  • Selskabets formål er at styrke videnskabens stilling i Danmark og fremme tværvidenskabelig forståelse. Det fungerer desuden som samarbejdsorgan og mødested for fremtrædende forskere fra alle områder af grundvidenskabelig forskning fra hele landet.
  • Selskabet har ca. 250 danske og 250 udenlandske medlemmer. Blandt de danske er fordelingen ca. to femtedele humanistiske og ca. tre femtedele naturvidenskabelige medlemmer.
  • Læs mere om Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab
Forskning, Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Uddannelse, Samarbejde