Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny ledelsesstruktur på vej i Forskeruddannelsen

Talentområdet på Health bliver styrket, når prodekan og ph.d.-skoleleder Lise Wogensen Bach om kort tid slipper tøjlerne som daglig ph.d.-skoleleder for til gengæld at lægge flere kræfter i det strategiske arbejde i samarbejde med en ny ph.d.-skoleleder på halv tid.

02.12.2015 | Kirsten Olesen

Om kort tid kommer ledelsen af ph.d.-skolen på Health til at skifte struktur fra i dag, hvor prodekan for talentudvikling, ph.d.-skoleleder Lise Wogensen Bach også er daglig leder af skolen. Det sker, når en ny stilling som daglig ph.d.-skoleleder på halv tid bliver slået op på Health.

Ændringen sker for at frigive ressourcer til at udvikle og implementere strategiske initiativer, der kan være med til at udvikle en forskeruddannelse med international gennemslagskraft i 2020.  For at sikre, at målsætningen bliver nået, slipper Lise Wogensen Bach sin funktion som ph.d.-skoleleder. Samtidig ansættes en ph.d.-skoleleder på halv tid, og forskeruddannelsesprogramlederen (FP) fra CLinFO allokeres en koordinator.

Kan kun nå i mål som team

Med den nye ledelsesstruktur vil prodekanen kunne fokusere på at styrke hele talentområdet på Health, herunder ph.d.-uddannelsen, og hun vil fortsat have det ledelsesmæssige ansvar på ph.d.-området, både hvad angår det strategiske arbejde og den overordnede økonomi.
Den daglige ledelse kommer til at bestå af en ny ph.d.-skoleleder, de tre FP-ledere samt funktionschefen for HE Forskeruddannelsen.

”En attraktiv forskeruddannelse opnås kun ved at styrke samarbejdet mellem den øverste ledelse af ph.d.-skolen, FP-lederne, institutledere, forskere/vejledere og administrationen, og det tager den nye struktur højde for”, siger Lise Wogensen Bach og tilføjer:

”Alle parter har forskellige opgaver og kompetencer, som skal spille sammen, så vi kan kun nå i mål i 2020, hvis vi arbejder som et team”.

Den kommende ph.d.-skoleleder skal være anerkendt forsker og have erfaring med og indsigt i ph.d.-uddannelse. Stillingsopslaget forventes klar inden jul.

Talentudvikling, Sundhed og sygdom, Alle grupper, Health, Health