Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny kommunikationspraksis øger fagmiljøernes råderum

Ny kommunikationspraksis på Aarhus Universitet gør officielt op med den tidligere brandingstrategis centrale principper og matcher universitetets udvikling anno 2016.

04.07.2016 | Camilla Schrøder

Kernen i den nye kommunikationspraksis er et lokalt fokus, som respekterer fagmiljøernes behov for større råderum i deres kommunikation.

Aarhus Universitet har fået en ny kommunikationspraksis, som giver en overordnet fælles ramme for den interne og eksterne kommunikation på tværs af universitetet. Kernen i den nye praksis er et lokalt fokus, som respekterer fagmiljøernes behov for større råderum i deres kommunikation.

En tværgående arbejdsgruppe med både videnskabelige og administrative medarbejdere samt studerende udpeget af fakulteterne har stået for et grundigt forarbejde. Efter en drøftelse i de akademiske råd er den nye kommunikationspraksis nu vedtaget af en enig universitetsledelse.

“Arbejdsgruppen har ramt en god balance mellem et større råderum til fagmiljøerne og hensynet til universitetets fælles ståsted. Motoren på universitetet vil og skal altid være den stærke faglighed, og derfor er der en tydelig respekt for fagidentitet i den nye praksis”, siger rektor Brian Bech Nielsen.

Arbejdet med en ny praksis blev sat i gang som følge af problemanalysen i 2014. Analysen pegede på nogle udfordringer i den interne og eksterne kommunikation, som universitetet gennem de seneste to år har arbejdet på at håndtere løbende.  Målet har været at styrke grundlaget for et større fagligt fokus og øget medinddragelse af medarbejdere og studerende. Og det er den bevægelse, der nu officielt cementeres i den nye kommunikationspraksis.

Kommunikationspraksissen bygger på et grundprincip om, at fagmiljøerne skal kommunikere på en måde, der styrker deres faglige positioner bedst muligt med øje for, at de som en del af universitetet bidrager til en fælles AU-profil.

Derudover skal praksissen ses som et led i de samlede bestræbelser på at indfri universitetets strategiske målsætninger om en stærk position i ind- og udland – ikke mindst i forhold til at tiltrække eksterne bevillinger, være en attraktiv samarbejdspartner og rekruttere de dygtigste studerende og medarbejdere.    

Kommunikationspraksissen lægger op til, at universitetets enheder på lokalt niveau laver konkrete handleplaner for ekstern og intern kommunikation alt efter behov. Nogle fakulteter og enheder er i fuld gang, mens andre skal til at tage hul på opgaven.

 


Bagom projektet

  • Den nye kommunikationspraksis er resultatet af et grundigt arbejde foretaget af en tværgående arbejdsgruppe bestående af videnskabelige og administrative medarbejdere samt studerende udpeget af fakulteterne.
  • Arbejdet er igangsat som opfølgning på problemanalysen 2014 og har været forankret under en styregruppe med universitetsdirektør Arnold Boon i spidsen.
  • Kommunikationspraksis har været til drøftelse i de akademiske råd i løbet af maj og er nu vedtaget af universitetsledelsen.
  • Kommunikationspraksis følger løbetiden for universitetets overordnede strategi frem til 2020 og afløser formelt brandingstrategien fra 2011.
  • Som et led i arbejdet med kommunikationspraksissen har universitetsledelsen i april vedtaget en mindre justering af designlinjen vedr. brugen af logo og segl. Læs nyhed
  • Parallelt med udviklingen af en ny kommunikationspraksis er der udviklet forslag til forbedringer af universitetets webløsninger. Læs nyhed
  • Senest er et nyt design på au.dk vedtaget. Læs nyhed

 

 

 

Administrativt, Administration (Faglighed), Teknisk/administrativ medarbejder, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Videnskabelig medarbejder