Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyt design til au.dk

Bedre overskuelighed og øget brugervenlighed. Det er målet med AU’s nye design til det eksterne webunivers, som implementeres fra efteråret 2016 frem mod foråret 2017.

22.06.2016 | Marie Lærke Justesen

Det nye design til AU’s eksterne webunivers er udviklet med særligt henblik på at øge overskueligheden og brugervenligheden for de besøgende, hvor de primære målgrupper er kommende studerende, forskere fra andre universiteter og samarbejdspartnere.

Én af de væsentligste ændringer omfatter forsiden af au.dk. Her er komplekse behov på tværs af sitets målgrupper tilgodeset med bl.a. en ny menustruktur, hvor de fire oprindelige indgange – Forskning, Talentudvikling, Vidensudveksling og Uddannelse er samlet og omstruktureret i tre nye indgange: Forskning, Uddannelse og Samarbejde. Fra forsiden bliver der desuden nemmere adgang til information om konkrete uddannelser for potentielle studerende, og der oprettes en vejviser, som giver overblik over alle enheder. Derudover understøtter designet fremadrettet i højere grad mobile platforme. Forsiderne for fakulteter, institutter og centre vil også blive opdateret med udgangspunkt i de samme designprincipper.

Se det nye design til au.dk

Implementeringen påbegyndes i efteråret 2016 med omlægning af forsiden på au.dk. Herefter følger en løbende udrulning til eksterne sider på fakulteter, institutter og centre med deadline i marts 2017. Designet og den efterfølgende implementering er tilrettelagt, så det giver mindst mulig arbejdsbelastning for de lokale TYPO3-redaktører.

Det nye design er et ud af fem planlagte tiltag, som skal forbedre AU’s interne og eksterne webløsninger. Blandt de øvrige tiltag er en forbedring af søgefunktionen på universitetets websider, der foregår som et selvstændigt projekt. Google udfaser universitetets nuværende søgemaskine og er på vej med en ny og endnu ukendt løsning. For at sikre den bedst mulige løsning fremadrettet afventes den nye søgemaskine.

Nyhed fra 26. feb. 2016: Fem tiltag skal forbedre AU’s webløsninger

 

Baggrund

  • Det nye design imødekommer tidligere kritik, som den interne problemanalyse viste i 2014. En af hovedindvendingerne var, at det er meget vanskeligt at finde de informationer, man har behov for på hjemmesiden, hvilket i høj grad skyldes den måde hjemmesiden er struktureret på.
  • Som konsekvens af problemanalysen blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra fakulteterne under en styregruppe med universitetsdirektør Arnold Boon i spidsen.
  • Arbejdsgruppen har siden gennemført en grundig analyse og afdækket udfordringer og behov.
  • Det nye design blev vedtaget i universitetsledelsen juni 2016.
Administrativt, Alle AU-enheder, Enhedsadministration, Teknisk/administrativ medarbejder, Videnskabelig medarbejder