Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nye procedurer for ansættelse af VIP træder i kraft

Nu hvor de reviderede ansættelsesprocedurer træder i kraft, har Health blandt andet implementeret AU’s syv rekrutteringsnormer og reduceret arbejdsbyrden for fakultetets bedømmelsesudvalg.

17.09.2018 | Anton Brander Lichtenberg

De reviderede procedurer for ansættelse af nye videnskabelige medarbejdere gælder fra 15. september 2018. Foto: AU Foto, Lars Kruse

Healths nye og forbedrede ansættelsesprocedurer gør arbejdet med ansættelser af videnskabeligt personale (VIP) enklere og mere smidigt.

De nye ansættelsesprocedurer er et resultat af en revision, som prodekan Ole Steen Nielsen har stået i spidsen for.

AU’s rekrutteringsnormer er nu implementeret på Health

Med de nye ansættelsesprocedurer lever Health op til universitetsledelsens syv normer for rekruttering af VIP. Normerne skal sikre en fælles retning i AU’s rekruttering.

”Som fakultet når vi to vigtige milepæle med de reviderede ansættelsesprocedurer. For det første kan vi lettere ansætte dygtige forskere. For det andet lever vi nu op til AU’s syv normer for rekruttering af VIP, så vi sammen med de tre andre fakulteter bidrager til en styrket rekrutteringspraksis for hele universitet,” siger prodekan Ole Steen Nielsen.

Vi mindsker bedømmelsesudvalgets arbejdsbyrde

De reviderede ansættelsesprocedurer reducerer arbejdsbyrden for bedømmerne og tillader, at Health bruger short listing ved alle typer af VIP-ansættelser. Desuden skal VIP-ansøgerne som noget nyt selv udfylde en særlig ansøgningsformular.

”Vi har lagt os i selen for at reducere arbejdsbyrden for vores bedømmere. Det skal være enkelt, smidigt og ikke unødigt tidskrævende at være bedømmer på Health. Og de nye initiativer, som er indarbejdet i de reviderede ansættelsesprocedurer bidrager til, at bedømmelsesudvalget kan fokusere kræfterne og starte selve bedømmelsesarbejdet hurtigere,” siger prodekan Ole Steen Nielsen.

Det evalueringsarbejde, der ligger til grund for den nye rekrutteringspraksis, har givet anledning til en række ændringer, som realiseres i kraft af de nye ansættelsesprocedurer. Eksempelvis indeholder procedurerne nye og reviderede kriterier for bedømmelserne, nye bedømmelsesskabeloner, og så har fakultetsledelsen besluttet, at dekanatet – typisk prodekan Ole Steen Nielsen – skal deltage ved ansættelser af faste lektorer og professorer.

De reviderede procedurer er gældende fra den 15. september 2018, og du finder de nye vejledninger og skabeloner på Healths hjemmeside.


Vil du vide mere?

Læs mere om arbejdet med at evaluere Healths ansættelsesprocedurer i artiklerne Kom til høringsmøde om Healths nye ansættelsesprincipper, Fast forward for fremtidens postdoc-ansættelser, Hvad blev der af ønsket om flere kvindelige professorer, Ansættelsesprocedurer skal være smidige og Procedurer for ansættelse skal evalueres.

I artiklerne Nu træder de nye ansættelsesprocedurer i kraft og Har de nye ansættelsesprocedurer indflydelse på dig? kan du læse mere om Healths nye ansættelsesprocedurer generelt.


Kontakt
Prodekan for forskning Ole Steen Nielsen
Aarhus Universitet, Health
Mobil: 24 76 50 93
Mail: osn@au.dk

Administrativt, Administration (Faglighed), Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Teknisk/administrativ medarbejder