Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 29 fra Institutlederen

Kære alle, Velkommen tilbage – jeg håber, I har nydt sommeren og haft en god ferie. Og tak for en fantastisk fakultetsfest til de af jer, som havde mulighed for at deltage i fredags, hvor IOOS fyldte hele den ene langside i Centralværkstedet!

05.09.2019 | Mette Provstgaard

Det er nok en god idé at tage en kop kaffe og sætte dig godt tilrette, for selvom man skulle tro her er stille henover sommerferieperioden, så er det væltet ind med nyheder fra IOOS. 

INTERNT PÅ INSTITUTTET

Vi flytter stadig….
Men vi er næsten igennem flytningen, og selv om støvet stadig ligger tæt, og der er en del byggelarm, så oplever jeg en stor velvillighed til at få det hele til at lykkes og brikkerne i vores gigant IOOS-tetris til at rykke på plads. Tak for samarbejdsviljen og opbakningen fra alle kroge af huset. Vi forventer at være i mål ultimo september.

Mød vores nye sekretariatsleder
Vi har budt velkommen til vores nye sekretariatsleder, Jan Ulrik Rasmussen, som begyndte på IOOS den 1. august. Her kan du læse mere om, hvad Jan Ulrik har med af faglig bagage, og hvad han glæder sig til: http://dent.medarbejdere.au.dk/#news-16012

Find et navn og vind en præmie
Auditorierne på IOOS skal omdøbes, og du kan komme med dit bud på, hvad de skal hedde – og vinde en præmie, hvis dit forslag bliver valgt. Konkurrencen er for alle medarbejdere ved IOOS, og forslag til nye lokalenavne skal mailes til Winnie Friis Johnsen: wfj@dent.au.dk senest fredag d. 27. september. Herefter vil IOOS-uddannelsesledergruppen vurdere forslagene og udvælge en vinder. Det vindende forslag vil blive præmieret. Baggrunden for konkurrencen er, at Aarhus Universitets (AU) nye fælles lokaleplanlægningssystem, AU PLAN, som alle på AU skal implementere i dette efterår, arbejder ud fra en logik, hvor det kun er ”ægte” klassiske skrå auditorier, der kan hedde noget med ”aud” i navnet, så det er muligt for alle medarbejdere at genkende denne lokaletype ved bookning.


Dette betyder, at følgende undervisningslokaler skal navngives på ny:

• 1610-375: Aud. 5
• 1612-018: Aud. 1
• 1613-047: Aud. B
• 1613-049: Aud. A
• 1613-109: Aud. 3
• 1613-135: Aud. 4
• 1613-147: Aud. 2
• 1614-076: Aud. C

MUS på IOOS
Når vi i løbet af efteråret har MUS (medarbejderudviklingssamtale), har vi aftalt i vores lokale samarbejdsudvalg (LSU), at følgende tema er i fokus i forbindelse med samtalen: ”En udfoldelse af kompetenceudvikling - forventninger til kompetencer og udvikling, samt hvordan vi sikrer en pædagogisk opkvalificering af både fuldtidsansatte og de mange deltidsansatte medarbejdere”. Drøftelse af trivsel og stress-håndtering er et obligatorisk fokus i MUS, og vores IOOS stress-guide er et hjælperedskab for ledere og medarbejdere til at genkende stress-reaktionsmønstre, samt styrke åbenheden omkring trivsel og stress, se link : Guide_til_at_droefte_trivsel_og_stress_ud_fra_IOOS_nye_stressvaerktoej_paa_de_kommende_MUS Og her er linket til vores IOOS stress-værktøj: IOOS stress-værktøj

MUS samtaleguider og vejledninger kan hentes både på dansk og engelsk på www.au.dk/mus. MUS-processen understøttes af IT-systemet AUHRA, hvori MUS-modulet er tilgængeligt fra 1. september. Hvis du oplever vanskeligheder med at åbne sidste års skemaer, kan det være fordi skemaerne ikke er blevet godkendt og afsluttet inde i systemet. Kontakt evt. AUHRA support på auhra@au.dk. 

UNDERVISNING, UDDANNELSE OG FORSKNING

Ny pulje til digital fornyelse af undervisningen, ansøgningsfrist 11. oktober
Læs om puljens formål og kriterier for ansøgning her:  2,5 mio. kr. kan nu søges til digitalisering af undervisningen

Og her er link til detaljer om Health’ Edu-IT-satsning og Aarhus Universitets digitaliseringsstrategi, som er baggrunden for den nye pulje satsmidler:  EDU-IT og digitalisering, Health, AU.

Hvis du har planer om at indsende en ansøgning, så skriv en mail med interessetilkendegivelse til mig: siri@dent.au.dk, så vi har mulighed for at koordinere alle ansøgninger fra IOOS.

Dorte Lindelof er ny ambassadør for undervisning på IOOS og Health
Underviser på uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje  Dorte Lindelof er tiltrådt som ambassadør for undervisning på IOOS og Health. Ambassadørerne for undervisning på Health vil have særlig kompetence til at udvikle undervisning og uddannelseskvalitet. Ambassadørerne er der for at kunne dele deres viden med dig som underviser på IOOS og hjælpe med at søge nye muligheder for at optimere de studerendes læring, vores underviseres kompetencer og uddannelsernes kvalitet på IOOS og på tværs af Health. Læs mere her om ambassadørens funktion:  Ambassadør for undervisning, Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Health, AU og tøv ikke med at kontakte Dorte, hvis du har nogle spændende tanker om udviklingen af din undervisning og gerne vil inspireres/sparre med vores nye ambassadør for undervisning: dlindelof@dent.au.dk, tlf. 22 32 27 29.

Sådan introduceres de studerende til videnskabsteori
Hvordan bliver et lille, teoretisk, praksisfjernt fag meningsfuldt for studerende, der motiveres af klinisk arbejde? Det har Dorte Lindelof udfoldet, da hun deltog på Dansk Universitetspædagogisk Netværks årlige konference i Odense med et oplæg om videnskabsteori på klinikken, et blended learning-forløb, som øger førsteårsstuderendes oplevelse af sammenhæng på uddannelsen. Der var stor studentertilfredshed under forløbet, særligt fremhævedes variation og inddragelse i læringsaktiviteter og den tætte kobling til klinikken. Undervisere vurderede, at forløbet understøtter studerendes refleksion over egen læring, med betydning for deres praksis på klinikken og deres præstation ved udprøvning. Hvis du har lyst til at høre mere, så er du velkommen til at kontakte Dorte: dlindelof@dent.au.dk, tlf. 22 32 27 29.

Nyt om nye IOOS studieordninger: Godt i gang med revision af tandplejeruddannelsen
Delprojektgruppen for udvikling af studieordningsrevision på tandplejeruddannelsen er begyndt arbejdet med en ny struktur for uddannelsen. Fredag den 16. august blev der afholdt en workshop i samarbejde med CESU (Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser), hvor underviserne på uddannelsen arbejdede med den kommende struktur. Studieleder for tandplejer- og klinisk tandteknikeruddannelserne, Lene Meilstrup Martinussen, fortæller, at der under workshoppen kom mange gode og inspirerende input, som delprojektgruppen arbejder videre med. Mere info kan fås hos Lene Meilstrup Martinussen, martinus@dent.au.dk, tlf. 60 61 55 57.

Honorary Skou-professorer fra IOOS
Som I sikkert har bemærket, så har fakultetet det seneste års tid arbejdet på at knytte en række udvalgte internationale prominente forskere til Health som adjungerede professorer med titlen Honorary Skou Professors. Målet er at bringe nye perspektiver til undervisningen, at styrke relationerne til ledende forskningsenheder i udlandet og at etablere fælles forskningsprojekter og fondsansøgninger.
På IOOS er vi lykkedes med at tiltrække fire excellente internationale forskere inden for hver deres felt: Frank Lobbezoo fra Academic Centre for Dentistry Amsterdam, Irena Sailer fra University of Geneva, Luda B. Diatchenko fra McGill University og M. Ali Darendeliler fra University of Sydney. De fire vil sammen med fakultetets øvrige Honorary Skou Professors blive officielt adjungeret og budt velkommen af blandt andre vores rektor Brian Beck Nielsen og dekan Lars Bo Nielsen ved en ceremoni i Skou-bygningen d. 8. oktober. Jeg glæder mig meget til at byde de fire nye kolleger velkommen og er spændt på, hvad samarbejdet bringer.
Samtidig vil jeg gerne sige en stor tak til vores forskere Peter Svensson, Golnosh Bahrami Møller, Lene Baad-Hansen og Paolo Cattaneo for jeres bidrag til rekrutteringen og også for at påtage jer funktionen som kontaktpersoner (champions) for vores Honorary Skou Professors. Læs om Honorary Skou Professorer: http://health.au.dk/forskning/honorary-skou-professorer/

Nyt kodeks for studerendes brug af sociale medier
Studerende skal tænke sig om en ekstra gang, før de deler ud af deres studieliv på fx Instagram og Snapchat, især når de studerende har med patienter at gøre. Fakultetet har netop udarbejdet et kodeks for brug af sociale medier, og prodekan for uddannelse, Charlotte Ringsted, beder undervisere og vejledere om at gøre de studerende opmærksomme på kodekset. Det handler ikke om løftede pegefingre, men om at give en håndsrækning til, at ingen føler sig krænkede, og at ingen studerende kommer galt afsted: Sociale medier og klinik

IOOS bidrager til banebrydende studie om vitamin D
Professor i Pædodonti Dorte Haubek er medforfatter på et studie fra Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood (COPSAC), som viser en signifikant sammenhæng mellem et højt vitamin D-tilskud under graviditeten og nedsat risiko for emaljefejl hos børn. Studiet er publiceret i JAMA Pediatrics:  https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2747330?utm_campaign=articlePDF&utm_medium=articlePDFlink&utm_source=articlePDF&utm_content=jamapediatrics.2019.2545 og omtalt på videnskab.dk:https://videnskab.dk/krop-sundhed/studie-hoej-dosis-d-vitamin-under-graviditeten-forebygger-emaljefejl-hos-boern

Betragtninger fra et Grønlandsbesøg
Professor Dorte Haubek har besøgt tandklinikken i Sisimiut på Grønlands vestkyst og fortæller til Ansatte Tandlægers Organisation om sit indtryk af livet i Grønland og arbejdet i Grønlandstandplejen. Læs hendes rejsebetragtninger: https://ato.dk/videndervirker/Fagligtarkiv/Sider/Nyheder/190815/Indtryk_fra_et_besoeg_i_Groenlandstandplejen.aspx

IOOS-forskning i medierne

Flere IOOS-profiler har delt ud af deres forskningsviden i løbet af sommeren:

  • Ann Wenzel medvirkede i flere indslag d. 22. juli i P4 Østjylland om brug og nytteværdi af CT-scannere hos praktiserende tandlæger. Baggrunden er et ph.d.-studie fra IOOS, som viser, at det ikke gør nogen forskel, om der bruges CT-billede eller et røntgenbillede ved fjernelse af visdomstænder. Det er desværre ikke muligt at linke til disse nyhedsindslag på dr.dk, men vedhæftet er to meget korte uddrag, som P4 Østjylland har delt med os.
  • Bente Nyvad bidrog i en artikel fra Ritzau til at aflive myter i tandplejen, fx at fluorid skulle være giftigt. Ritzau leverer som nyhedsbureau artikler til en lang række medier i Danmark, og denne artikel blev citeret i flere forskellige medier i slutningen af juli og starten af august.
  • Peter Svensson medvirkede i DRs forskningsprogram ’Så vidt vi ved’ om tænderskæren på baggrund af en undersøgelse, som blev publiceret i Journal of Prosthodontic Research og omtalt her:  www.health.au.dk/#news-15773. Indslaget begynder ca. 28:35 i programmet: https://www.dr.dk/radio/p1/sa-vidt-vi-ved/sa-vidt-vi-ved-18 .

Tak til Ann, Bente og Peter for at stille sig til rådighed for journalisterne. Vi har på instituttet kolossal stor viden, som gør gavn i samfundet, så det gælder bare om at dele ud af den. Har I nye forskningsresultater, studier som går i gang eller modtager bevillinger til projekter og gerne vil have hjælp til at få vurderet, om det egner sig til en pressehistorie, skal I kontakte Health Kommunikation. Vores kontaktperson er Lise Wendel Eriksen: lwe@au.dk 

NAVNE

Peter Svensson har fået tildelt et gæsteprofessorat ved Malmø Universitet
Professor Peter Svensson er udnævnt til gæsteprofessor ved Malmø Universitet. Gæsteprofessoratet styrker samarbejdet mellem forskningen på universiteterne i Malmø og Aarhus inden for orofaciale smerter og kæbefunktion f.eks. med planlægning og igangsættelse af nye undersøgelser, ansøgninger og forskningsvejledning. Derudover skal Peter Svensson også medvirke til undervisning af ph.d.-studerende og postdocs. Desuden skal det afklares, om det er muligt at etablere forskningsbaserede samarbejder inden for andre områder og specielt med fokus på IOOS forskningsstrategiske indsatsområder.


Videreuddannelsesstuderende får flot pris fra Dentsply
Videreuddannelsesstuderende Sara Dinez Fernandes fra Sektion for Ortodonti fik en flot tredjeplads ved Dentsply Sirona Bovendeert Student Award 2018/2019. Prisen blev givet på baggrund af hendes abstract ”Comparison of virtual surgery planning vs. conventional plaster surgery planning and actually achieved teeth position after orthognathic surgery for double jaw procedure”. Med prisen følger et beløb på 1.500 euro. Stort tillykke til Sara, til hendes mentorer lektor Michel Dalstra og klinisk professor Thomas Klit Pedersen og til hele sektionen.

Sektion hjemtager priser fra International Association for Dental Research (IADR) 2019
Ph.d.-studerende Fernando G. Exposto fra Sektion for Orofacial Smerte og Kæbefunktion har på årets IADR-konference i Vancouver vundet 2019 IADR neuroscience group young investigator award i den præ-doktorale kategori. Samtidig fik tidligere gæsteforsker Yuri Costa i samarbejde med Peter Svensson og Lene Baad-Hansen fra samme sektion tildelt 2019 IADR International Network for Orofacial Pain and Related Disorders Methodology (INfORM) Investigator Award i den post-doktorale kategori for deres fælles forskningsprojekt. Stort tillykke til jer alle.

Hvordan oplever børn en røntgenundersøgelse?
Lektor Louise Hauge Matzen fra Sektion for Radiologi har modtaget 17.500 kr. fra Ansatte Tandlægers Organisation (ATO) til forskningsprojektet ’Test af CBCT-skannere for at undersøge om børn bevæger sig under en skanning’. Resultaterne skal bl.a. bidrage til at forstå børns opfattelse af ubehag under en røntgenundersøgelse, således at oplevelsen kan optimeres for barnet. Tillykke med bevillingen.

3Shape bevilger 100.000 kr. til visionær forskning på Sektion for Oral Radiologi
Sektion for Oral Radiologi og virksomheden 3Shape har indgået et forskningssamarbejde, bl.a. om emnet ”Undersøgelse af patienter og korrektion af bevægelsesartefakter ved brug af CBCT scanning”. 3Shape er et innovativt dansk firma, der specialiserer sig i højteknologiske løsninger til tandlægebehandling, heriblandt de 3D scannere, CAD/CAM systemer og CBCT units, som indgår i dette forskningsprojekt. Tillykke til sektionens forskere, som alle vil få del i det nyskabende projektsamarbejde.

IOOS får indflydelse på diversitet og ligestilling på Aarhus Universitet
Jeg er blevet medlem af Aarhus Universitets nye diversitetsudvalg, som er sat i verden for at sikre, at vi skaber en attraktiv, inkluderende og rummelig organisation og en sund arbejdskultur, hvis værdier og strukturer sikrer alle medarbejdere lige muligheder, herunder at vi opnår en mere ligelig kønsfordeling blandt forskere, så vi har de bedste muligheder for at levere fremragende uddannelse og forskning. Selv om vi har stor diversitet her på IOOS, er der lang vej endnu for universitetet set som helhed. Omnibus har skrevet om udvalget: http://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/prorektor-mindst-fire-ud-af-ti-forskere-skal-vaere-kvinder/

Og så er alle medarbejdere på IOOS inviteret med til en hel række af seminarer om diversitet planlagt af yngre forskere på Institut for Virksomhedsledelse (invitation vedhæftet):

  • ‘Diversity and difference’ by Sara Louise Muhr, Copenhagen Business School, 6. September at 13:00 in M211
  • ‘Title to be announced' by Hans Bonde, University of Copenhagen, 13. September at 12:30 in M303
  • ‘Gender and entrepreneurship’ by Helle Neergaard, Aarhus University, 10. October at 13:00 in M303
  • ‘Women’s bumpy road to the board of directors’ by Nina Smith, Aarhus University, 6. November at 12:00 in M303
  • ‘Gender, competitiveness and career choices’ by Thomas Buser, University of Amsterdam, 6. December at 13:00 in H210 God fornøjelse!

IOOS kommunikationspartner Lise Wendel Eriksen er retur fra barsel
Og så er Lise Wendel Eriksen tilbage i kommunikationssporet efter knapt et år på barselsorlov. Lise kan kontaktes på telefon 29 93 86 16 eller mail: lwe@au.dk fra 2. september.

Bedste hilsener Siri

Administrativt, Administration (Faglighed), Teknisk/administrativ medarbejder, IOOS, IOOS, Forskning, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Bevillinger og priser, Uddannelse