Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 83 - marts 2018

Kære alle   Hermed sidste nyt:

23.03.2018 | Thomas G. Jensen

Konflikt 

Vi ved at der omkring på instituttet livligt diskuteres konflikt, og at der er mange spørgsmål. Vi vil fra institutledelsen være tilbageholdne med at informere særskilt, men i stedet henvise til AUs hjemmeside: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/overenskomstforhandlinger-ok18/

Indtil videre vil vi anbefale, at man i alle grupper overvejer, hvor man er sårbare, hvis der bliver strejke den 4. april og lockout den 10. april. Under en konflikt vil der være flere fra ledelsen her, ligesom der vil være et nødberedskab (omfanget kender vi ikke pt). Endelig vil vi opfordre til, at alle, såfremt situationen spidser til, respekterer konfliktens spilleregler og kollegaerne. Der kommer jo en hverdag, hvor samarbejdet skal genoptages. Vi vil i nødvendigt omfang løbende vende tilbage med nærmere information, men ellers henvises til AU-hjemmesiden. 

 

Status på nye flytteplaner

Ledergruppen har efter den første høringsrunde foretaget så mange ændringer i flytteplanerne, at de er sendt ud i en 2. høringsrunde med høringsfrist den 22. marts. Først herefter kan de bebudede møder afholdes. Det skal bemærkes at en del af ændringsforslagene modtaget i 1. runde har drejet sig om justeringer (f.eks. bytte af kontorer), som vi har fundet bedst at tage på de kommende møder.

 

Nye Rundvisninger i Skou Bygningen

Rundvisningerne i Skou Bygningen har været en stor succes og for at give flere mulighed for at deltage, har vi arrangeret tre nye rundvisninger i maj måned. Hvis du gerne vil se Skou Bygningen indefra så meld dig til på dette link: https://doodle.com/poll/45ig3yduz8tk9fhp

 

Instituttets forskningsområder

Instituttets forskning er pt. opdelt i 9 forskningsområder:

Neurobiologi

Cellemembraner

Cellebiologi
Proteinforskning

Fysiologi

Bakteriologi

Virologi og immunologi

Farmakologi

Genetik

Opdelingen trænger imidlertid til en opdatering, bl.a. fordi der er stor forskel på størrelsen af de forskellige områder. For at opnår mere synergi mellem instituttets forskningsgrupper planlægger ledergruppen at igangsætte en proces med justering af opdelingen, som vi vil drøfte bredt på instituttet - herunder involvere institutforum og forskningsudvalg.

 

Særlig indsats for adjungering af professorer

Fakultetet ønsker at knytte anerkendte forskere fra topuniversiteter i udlandet tættere til sig for at udvikle den internationale profil og styrke relationer til ledende forskningsenheder i udlandet. For hele fakultetet er målet i alt 50 nye adjungerede professorer inden udgangen af 2019.

Proceduren er at på anbefaling af 2-3 fagpersoner med indsigt i kandidatens fagområde indstiller institutleder til dekanen om tildeling af titlen adjungeret professor. Indstillingen skal være begrundet og angive kandidatens kvalifikationer, planlagte aktiviteter og forventninger til resultater. Indstillingen vedlægges kandidatens CV, publikationsliste og evt. foreliggende faglig bedømmelse. Dekanen beslutter, om titlen kan tildeles på det foreliggende grundlag, eller om der skal nedsættes et bedømmelsesudvalg. Kandidaten skal være en højt anerkendt forsker inden for sit felt og have ansættelse som fuld professor på sit hjemuniversitet i udlandet. Der prioriteres kandidater fra universiteter der er i top-100 på QS World University Ranking og/eller er medlem af The Guild of European Research-Intensive Universities. 

Der afsættes fra fakultetet 20.000 kr. per adjungeret professor til instituttets udgifter i forbindelse med den adjungeredes rejse til og ophold på fakultetet. Den adjungerede professor vil normalt varetage følgende opgaver: 

  • Deltage i forskningssamarbejde med forskere på instituttet 
  • Generel fremme af samarbejde og erfaringsudveksling 
  • Gæsteundervisning på præ- og postgraduat niveau 
  • Gæsteforelæsninger/konferencer 
  • Ph.d.-medvejledning 
  • Indgå i bedømmelsesudvalg 
  • Hjælp til rekruttering (’search committees’) 

 

Information fra Studienævnet ang. revision af medicinuddannelsen kan nu findes online

Se nærmere her: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/medicin/studievejledning/formalia/studienaevn/

 

Status på instituttets økonomi

Vi har fået regnskabet for 2017, og det ser fornuftigt ud. Der er et overskud på instituttets budget (DR1) på ca 7 mio kr – og overskuddet kan overføres til 2018. Der var for 2017 lagt et forsigtigt budget, da vi står overfor store økonomiske udfordringer de kommende år, og derfor er året heldigvis også endt med et overskud. Overheadindtægterne og forbruget af eksterne midler (DR4) er højere end året før - nogenlunde som budgetteret.

 

Husmøder og VIP-møder foråret 2018 – foreløbige datoer

VIP-møder – alle afholdes fra 14-15:30:

Anatomi 9. april

Genetik 12. april

Biokemi 17. april

Immunologi og mikrobiologi 18. april

Farmakologi 26. april

Fysiologi 30. april

 

Husmøder

1170-komplekset 26. april kl 9-10:30 i kaffestuen

1160- og 1180-komplekserne 2. maj kl. 9-10:30 i kaffestuen

1230-komplekset 4. maj kl. 9-10:30 i Kaffestuen

Bartholinbygningen 14. maj kl. 9-10:30 i Auditoriet

 

Husk: Registrering af ansøgninger over 100.000 kr i ReAp er obligatorisk

Se nærmere her: http://health.medarbejdere.au.dk/forskerstoette/reap/

Hvis der ønskes bistand til registreringen kan Morten Pless kontaktes.

 

 

Valg til institutforum

Der afholdes valg til Institutforum på Biomedicin den 16. og 17. maj. Læs mere om hvordan du stiller op og tidsplanen her: http://biomed.medarbejdere.au.dk/valg-til-institutforum-2018/

 

 

Neuroscience Day 2018

On Tuesday 1 May, NeuroCampus Aarhus is hosting Neuroscience Day 2018 – “Rewarding Neuroscience” at the Lakeside Lecture Theatres at Aarhus University.

http://neurocampus.au.dk/neuroscience-day/neuroscience-day-2018/

Neuroscience Day is an annual event where more than 400 neuroscientists and clinicians from Aarhus University, Aarhus University Hospital, RegionMidt, invited speakers, as well as professional organizations and foundations meet to present and discuss research and potential collaboration across disciplines, faculties and organizations. 

 

Invitation til årsmøde i Danish Society of Genetic Epidemiology

Er du interesseret I hvad der findes af danske Biobanker til brug i din forskning? 

Dansk Selskab for Genetisk Epidemiologi inviterer til årsmøde den 26. april om dette emne. 

Link: 

http://clubpeople.com/Clubs/CommonDrive/Components/GetWWWFile.aspx?fileID=71680

 

Afskedssymposium for Professor Erik Ilsø Christensen med efterfølgende reception 

Onsdag den 23. maj kl 13-17:30 i Store Anatomisk Auditorium (1232-115)

Oplag fra Lundbeckfonden om et internationalt neuroscience program

Se nærmere her: https://www.lundbeckfonden.com/wp-content/uploads/Lundbeckfonden_International_Neuroscience_Programme.pdf 

Ansøgningsdeadline: 4. juni.

 

Forslag til EliteForsk-prisen 2019

Fakultetets interne deadline for indsendelse af indstillinger er allerede onsdag den 25. april 2018. Prisen tildeles forskere under 45 år, der er i international særklasse. For hvert forslag skal der vedlægges følgende dokumenter (maks. 5 sider):

En kort motivation på maks. 2.400 anslag – skal være på dansk

Et kort CV på 1-2 sider – skal være på dansk eller engelsk

En kort publikationsliste på 1-2 sider – skal være på dansk eller engelsk

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Henry Andreasen (telefon 87152004 / ha@au.dk).

 

Adgang til Bioanalyzer 

A Bioanalyzer; Agilent 2100 has been purchased by the Mette Madsen group co-funded by the Department of Biomedicine for measurements of RNA integrity in the nanoscale range. The apparatus can be used by staff at Biomedicine after contacting Mette Madsen. Use of this instrument requires proper instruction (primarily to avoid contamination) and furthermore that certain tools and kits are purchased on beforehand. Collaboration and service and support at a small fee can also be arranged. Please contact Mette Madsen, mette@biomed.au.dk, 28992137 for further information.

 

Alle ønskes god påske

 

Med venlig hilsen

 

Thomas G. Jensen

 

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin