Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 92, januar 2019

Kære alle Hermed første nyhedsbrev i det nye år:

30.01.2019 | Thomas G. Jensen

Prioriteringer i 2019

Her ved årets start er det et godt tidspunkt at kigge fremad og vurdere, hvad der er vigtigst i den kommende tid. For instituttets som helhed vil det bl.a. være:

• At vi får en god indflytning i Skou-bygningen

• At vi får de nye forskningstemaer til at leve

• At vi får rekrutteret nye og udviklet instituttets egne medarbejdere for at styrke instituttet indenfor både forskning og undervisning

• At vi kommer i mål med den ny studieordning for medicinuddannelsens bachelor, som styrker de studerende og som alle undervisere engagerer sig i at få realiseret

 

Navnet på Forskningstemaet ’Noncommunicable Diseases’ ændres til ’Membranes’

Rob Fenton har som koordinator for temaet besluttet, at temaet døbes om til ’Membranes’, efter at en række VIPer har opfordret hertil.

 

Flytteplaner

Det er fortsat forventningen, at indflytning i Skou starter 1. marts, og at det bliver 1170-grupperne og 1160-grupperne, som flytter først ind. De berørte grupper bliver særskilt informeret om, hvem der flytter hvornår (hvilken uge).  Der er ligeledes lavet en kontorfordelingsplan og en tildeling af køl/frys-kapacitet, som også vil blive sendt ud til de grupper, som skal flytte i marts. Tidsplanen for Bartholin-gruppernes indflytning er uændret, dvs. tidligst i april/maj.

 

Økonomisk støtte til brug af ’scientific writers’ til hjælp med ansøgninger

Instituttet har en liste over firmaer, som mod betaling hjælper med at kvalificere fondsansøgninger. Det nye tilbud omfatter både sprogligt input og feedback ift. det videnskabelige indhold. Der kan laves aftaler med undertegnede om at gøre brug af tilbuddet ved tidlig fremsendelse af udkast til ansøgninger.

 

Instituttet får et medlem af Det Etiske Råd

Professor Jacob Giehm Mikkelsen er blevet bedt om at træde ind i Det Etiske Råd, hvilket giver rigtig god mening, når man ser på de problemstillinger, der fylder i øjeblikket med genom-undersøgelser og designerbørn – og brug af CRISPR på kinesiske menneskefostre som det seneste eksempel. Læs mere her  http://health.au.dk/#news-14895 og tillykke til Jacob med udpegningen.

 

Nyt om VIP-stillinger

Der er afholdt samtaler om stillingerne som toårig adjunkt med undervisning i fysiologi og tenure track stillingen med undervisning i farmakologi, og der er i de stærke ansøgerfelter fundet flere kandidater, som er indstillet til ansættelse. Navne følger, så snart der foreligger ansættelseskontrakter.

 

Næste ansøgningsfrist for støtte til rejser (VIP) og kurser (TAP) er fredag den 1. februar

Regler og ansøgningsskemaer kan findes på medarbejdersiden.

Kurser (TAP): http://biomed.medarbejdere.au.dk/personaleforhold/efter-og-videreuddannelse/tap-kurser-ansoegningsskema-regler-for-stoette/

Rejser (VIP): http://biomed.medarbejdere.au.dk/oekonomi-og-rejser/rejseansoegninger-og-rejseafregning/

Spørgsmål kan sendes til Anni Høeg på annimh@biomed.au.dk

 

Kulturtræning

IAS (som tidligere hed International Office) udbyder nu kulturtræning for nye internationale ansatte (og deres partnere) på AU. Det er to formiddage med en måneds mellemrum. I kan læse mere om det her, hvor man også kan tilmelde sig: http://ias.au.dk/uic/show/artikel/cultural-training-living-and-working-in-denmark-1/

 

Hjælp os med at indhente erfaringer om vores danskudbydere

Vores to danskudbydere skal evalueres, og i den forbindelse har vi brug for jeres hjælp til at komme i kontakt med udenlandske ansatte og medfølgende partnere, der har deltaget i danskundervisning på AU. Se mere og tilmeld jer her: http://ias.au.dk/adm/nyheder-og-kalender/vis/artikel/hjaelp-os-med-at-evaluere-vores-dansktilbud/

 

Ansøgninger til Det Unge Akademi modtages 

Akademiets formål er at skabe et landsdækkende, tvær- og grundvidenskabeligt forum, hvor der kan debatteres med udgangspunkt i eget speciale. Endvidere at styrke unge forskeres netværk og blik for andre videnskaber, som evt. kan kaste nyt lys over eget forskningsområde. Ansøgningsfristen er mandag den 25. februar 2019. Find hele opslaget og nærmere information om ansøgningsproceduren på Det Unge Akademis hjemmeside: http://www.youngacademy.dk/da/Om%20Det%20Unge%20Akademi/Optagelse.aspx

 

Candidates for Marie Curie Fellowships

Again this year a three-day master class will be held at Aarhus University from 14 to 16 May 2019. Application deadline: 1/3-2019. More information: http://health.au.dk/en/about-health/vacant-positions/marie-curie-fellowships/

 

L’ORÉAL-UNESCO For Women in Science-priserne

Ansøgningsfrist er den 25. februar 2019.

Ansøgningsskema: https://royalacademy.formstack.com/forms/untitled_form_24

 

Ansøgninger til Innovationsfonden om Grand solutions-programmet

Ansøgningsdeadline 19. februar. Mere information:

https://innovationsfonden.dk/da/programmer/grand-solutions

 

Innovative Medicines Initiatives – IMI call 17 - støtter forskning i Diabetes/Metabolic disorders

Foreløbig ansøgningsfrist 25 April 2019

https://www.imi.europa.eu/apply-funding/future-topics

 

Referat af møde i akademisk råd den 22/11

http://health.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Akademisk_Raad/20181122-akademisk_raad._referat.pdf

 

Referat af møde i fakultets samarbejdsudvalg FSU den 29/11

http://health.medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Medarbejdere.health.au.dk/Filer/FSU/Referat_FSU_29.11.2018-1.pdf

Referat af møde i Institutforum 19. december 2019

http://biomed.medarbejdere.au.dk/organisation/moedefora-og-referater/institutforum-referater/referater-2018/moede-19-12-2018/

Med venlig hilsen

Thomas G. Jensen

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin