Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev / Newsletter September 2020

Nyheder og information fra instituttet / News and information from the departement

29.09.2020 | Pernille Brink Csösz

See English below

Kære alle

Sexchikane og krænkelser har fyldt mediebilledet, siden tv-vært Sofie Linde rettede sin anklage mod ’en stor tv-kanon’ og startede en snebolde-effekt. Først i medieverdenen, dernæst i Folketinget og flere kommuner og nu på danske hospitalsafdelinger, klinikker og universiteter. For det sker også hos os! Efterårets første nyhedsbrev adresserer desuden regionens og universitetets frugtesløse kamp om ejerskab til jeres forskning, et vigtigt obligatorisk kursus i ansvarlig forskningspraksis og andre emner af relevans for fagmiljøerne og den understøttende administration.

Vi accepterer ikke sexisme på IKM
Klask i rumpen, tilbud om massage fra overlægen på aftenvagten, ubehagelige berøringer og verbale krænkelser. Sådan beskriver nogle af vores medarbejdere og studerende de beskæmmende sider af arbejdslivet i kommentarsporet til en igangværende underskriftindsamling, Stop sexisme blandt læger. På landsplan har foreløbig 850 ansatte på danske hospitalsafdelinger, klinikker og universiteter, herunder en betragtelig del fra Aarhus, skrevet under for at gøre op med et system, hvor man som yngre læge/forsker og studerende ikke kan sige fra over for sexisme, magtmisbrug og grænseoverskridende opførsel uden at frygte for sin karriere. Underskriftindsamlingen er et vidnesbyrd om, at sexisme også finder sted hos os. Vi kender ikke omfanget, men det forekommer studerende imellem, kolleger imellem og oppefra og ned i hierarkierne. Intet af det er acceptabelt, men sexisme og magt er en særlig modbydelig cocktail, som jeg oprigtigt talt troede havde overlevet sig selv, så dette for at ingen skal være i tvivl: Sexisme er et ledelsesanliggende. Det er noget, vi skal høre om og kunne reagere på. Erfaringer fra medieverdenen viser, at det, trods erklærede politikker om åbne døre, har været svært for de ramte at sige fra. Dørtrinnet har været højere, end ledelserne har troet. Noget tyder på, at det også er sådan hos os, for det er ikke historier, der er nået frem til mig eller HR. Nu gør vi, som I kan læse mere om herunder, en indsats for mere grundlæggende at ændre tonen og kulturen hos os selv. Samtidig opfordrer jeg indtrængende til, at I kontakter mig, nærmeste leder eller jeres tillidsfolk, hvis der er noget konkret, vi skal reagere på.  Når det er sagt, skal der selvfølgelig være plads til både mænd, kvinder og grin i frokoststuerne på Institut for Klinisk Medicin - og plads til at nogle bliver kærester på arbejdspladsen, for sådan er livet også. Men det skal forenes med, at vi passer på hinanden og er opmærksomme på gråzonerne. Selv en velment kompliment kan være svær at skelne fra en grænseoverskridende flirt – særligt når der er en magtfaktor involveret. I forhold til vores studerende noterer jeg, at uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen vil undersøge, hvor mange der set over en bred kam oplever noget upassende på deres uddannelsessteder, så det regner jeg med, vi kommer til at høre mere om. Se også DR-artiklen Er du blevet udsat for sexisme? Det skal en kvart million studerende tage stilling til.

God tone i forskningsmiljøerne – vi er på vej med en indsats
I institutledelsen indleder vi nu et arbejde vedrørende god tone i forskningsmiljøerne, der inkluderer problemer med sexisme, men som også rækker videre end ’bare’ det. Initiativtagere er forskningsprogramleder for Clinfo, lektor Kamille Schmidt Rasmussen samt viceinstitutleder Anne-Mette Hvas, som i øjeblikket samler inspiration til relevante initiativer i fagmiljøerne – simpelthen fordi vi må erkende, at der i nogle forskningsmiljøerne er en hård tone, der kan opfattes som mangel på respekt for yngre forskere. Vores ønske er at arbejde eksplicit med attitude og normer for god forskningskultur, så det kommer I til at høre mere om. Hvis I har input til arbejdet, må I rigtig gerne skrive til Anne-Mette Hvas på anne-mette.hvas@clin.au.dk

Obligatorisk forskerkursus om integritet og troværdighed
Sidste efterår stod Aarhus Universitet i sin måske største krise nogensinde – affødt af en oksekødsrapport, som blev trukket tilbage og stærkt beklaget af rektor. Sagen handlede om forskeres uafhængighed og fik berettiget kritisk pressedækning. På den baggrund vil alle ansatte forskere, bortset fra ph.d.-studerende, blive bedt om at gennemføre et kursus i ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed. Kurset skal bestås her i efteråret, og de praktiske informationer får I fra viceinstitutleder for forskning Anne-Mette Hvas i løbet af de næste par uger – der er tale om et online-kursus, som I kan gennemføre, når det passer jer inden for en given tidsramme. Det er alle forskere på Aarhus Universitet – fra postdoc til adjunkt, lektor, seniorforsker og professor – der skal igennem kurset, som bl.a. adresserer det såkaldte armslængdeprincip. Det glippede i forbindelse med oksekødsrapporten, bl.a. fordi de ansvarlige ikke sikrede sig, at alle resultater, konklusioner og pressemeddelelser, der offentliggøres under AU’s logo, var skrevet og godkendt af forskerne selv. Når ph.d.-studerende er fritaget fra kurset, skyldes det, at Health siden 2016 har haft et obligatorisk kursus i Responsible Conduct of Research, men det er selvsagt vigtigt, at alle kender regler og nøglebegreber samt hele det organisatoriske set up. I skal ikke gøre noget nu og her, blot følge instruktionerne fra Anne-Mette Hvas, der kontakter jer, når kurset frigives.

Frugtesløs kamp for ejerskab til klinisk forskning
Som mange af jer ved og lider under, er den kliniske forskning de sidste år blevet sat på hold af juridiske stridigheder med Region Midtjylland om, hvor ansvaret for klinisk forskningsdata skal placeres. Det er gået ud over en del kliniske forskningsprojekter og projektsamarbejder, og nogle oplever med rette, at situationen nu er låst fast i en ubærlig juridisk/bureaukratisk gordisk knude. Vi har med stort udbytte haft et forbilledligt samarbejde igennem årtier, og jeg har bestemt heller ikke opgivet håbet om, at vi på universitetet kan løse problemerne i samarbejde med regionen, men det forudsætter en fælles accept af delt data-ansvar. Jeg er klar over, at I tager jer til hovedet i forskningsmiljøerne. Over ph.d.-studier, der er sat i stå, fondsmidler, der må returneres, fordi forskningen ligger stille – mens firmaer forståeligt begynder at gå uden om os. Selv tager jeg mig også til hovedet over, at 40 års tæt og godt samarbejde er truet, fordi uenigheder mellem to juridiske enheder blokerer for en løsning, der sætter baren tilpas højt i forhold til nødvendige forsigtighedsprincipper uden at blokere fuldstændig for ambitiøs forskning til gavn for patienter. Vi fortsætter derfor dialogen på ledelsesniveau og I hører fra mig, når der er nyt at fortælle.

Kom og hyld en kollega i verdensklasse
Fakultetets fornemmeste talentpris, Skou-prisen, tilfalder i år lektor, ph.d. Nicolai Juul Birkbak fra MOMA, der har en exceptionel karriere inden for ’cancer evolution’. Normalt bruger jeg ikke mit nyhedsbrev til genoptryk af navnenyheder, som I kan finde på vores hjemmesider, men vi skylder både Nicolai og os selv at fylde Jeppe Vontilius Auditorium (Søauditorierne i universitetsparken), når prisen overrækkes 7. oktober klokken 13. Her vil Nicolai fascinere os med aspekter af sin kræftforskning, der bl.a. kredser om den tidsmæssige rækkefølge af mutationer, som kan forklare, hvorfor bestemte kræftbehandlinger virker for nogle, men ikke alle patienter med samme kræftsygdom. Læs mere i artiklen Skouprisen 2020 går til Nicolai Juul Birkbak og book en plads til festlighederne via dette link, så længe muligheden er der (først til mølle, så tilmelding forpligter): https://events.au.dk/skou21.

Hjælp til bedre fondsansøgninger – næste skrivecafé foregår på AUH
Onsdag d. 7. oktober klokken 13-17 er der premiere på skrivecafeen Time to write, hvor I kan dukke uanmeldt op med jeres pc under armen og skrive fondsansøgninger. Initiativet kommer fra Forskningsstøtteenheden, som ønsker at tilbyde et tilbagevendende rum med ro og adgang til skrivehjælp fra to af støtteenhedens faste rådgivere. Den første annoncerede skrivecafé måtte aflyses på grund af corona-restriktioner, men nu satser arrangørerne på, at det kører. Cafeen 7. oktober afvikles på Aarhus Universitetshospital (lokale G304-127, Indgang G, G303, tjek link til IKM-kalenderen), mens de efterfølgende arrangementer afvikles 4. november (i universitetsparken, tjek link) samt 2. december (igen på universitetshospitalet, tjek link). Hold i det hele taget øje med kalenderopslagene og ret eventuelle spørgsmål til rådgiver Anne Birgitte Lindgren fra Forskningsstøtteenheden på mailadressen abli@au.dk / mobil 30 58 79 39.

Tid til MUS
Efteråret er som sædvanlig tidspunkt for den årlige obligatoriske medarbejderudviklingssamtale, MUS, og det er samtidig min anledning til at understrege, at MUS ikke kun er et ledelsesredskab, men også jeres mulighed for at tale trivsel, udvikling, ambitioner og faglig drømme med en leder, der har sat tid af og møder forberedt. Med andre ord: det er noget, vi skal, og I kan få noget værdifuldt med derfra. De af jer, som har dobbelt ansættelse kan ønske at holde MUS med både AU- og RM-leder samtidig, hvis det giver mening, mens kliniske lektorer med beskeden tilknytning til universitetet og ph.d.-studerende ikke tilbydes MUS i traditionel forstand. På Institut for Klinisk Medicin har vi aftalt, at ph.d.-studerende inkorporerer samtalen om kompetencer og trivsel i vejledersamtalerne, mens kliniske lektorer samles af lærestolsprofessorerne til MUS eller GRUS i mindre grupper. Uanset ansættelsesforhold kan I hente samtaleguider og vejledninger på dansk og engelsk på www.au.dk/mus. Og hvis I er i tvivl om, hvem I skal til MUS med, så ring eller skriv til sekretariatsleder Linda Ibsen på libs@clin.au.dk  / 2134 1061.

Indstil en studerende for et fremragende skriftligt arbejde
Akademisk Råd beder jer om senest mandag d. 9. november at indstille studerende, der har udmærket sig ved fremragende skriftligt arbejde – en opgave, et speciale eller et artikeludkast – til Health Studenterforskningspris 2021. Prisen afløser den tidligere ’guldmedalje-opgave’, som mange sikkert kender. Kandidater til Health Studenterforskningspris kan indstilles op til et år efter opnået kandidatgrad, dog skal det skriftlige arbejde være afsluttet i studietiden. Det er hovedvejleder, der indstiller via skemaet på hjemmesiden , og har I spørgsmål, bedes I rette dem til rådgiver Tanja Hansen på tanja.hansen@au.dk / 93 50 81 08.

Kurser i forskningsformidling – fra mobilvideo til LinkedIn
Det at kunne formidle egen forskning til et bredere publikum, på sociale medier eller til pressen er ikke ubetydeligt, og der er hjælp at hente i en kursusrække, som Region Midtjylland og Health udbyder. Dette efterår kan I få undervisning i alt fra forskningsformidling på sociale medier til skærmtræning – se hjemmesiden www.forskningskommunikation.rm.dk for specifikke kursusomtaler, datoer (det hele foregår i november), tilmelding og betaling, som er 350 kroner pr kursus, som I selv må finansiere, med mindre I er ph.d.-studerende og dermed kommer gratis med. Ud over kurserne på tværs af region og universitet er der pt fem ledige pladser på et gratis ’crash course’ om faglig brug af LinkedIn, som Health Kommunikation udbyder. Det finder sted 25. november fra klokken 9-11, og skal have oprettet en profil for at kunne deltage. Tilmelding via fakultetets medarbejderhjemmeside.

Lad mig afslutningsvis takke alle jer, der underviser og får den nye hverdag med COVID-19 til at glide med afstand, spritdukse, håndhygiejne, blandede undervisningsformater og så videre. I gør et ubetaleligt stykke arbejde. I perioden fra 10. august til 28. september har 24 studerende på Health via officielle kanaler meddelt, at de er smittet med COVID-19 – tre af dem er kandidatstuderende og dermed fra vores butik, og det er indtil videre meget billigt sluppet.

Bedste hilsner

Jørgen


Dear All

 

Sexual harassment and violations have filled the media picture since TV host Sofie Linde directed her accusation at ‘a big TV personality’ and started a snowball effect. First in the media world, then in the Folketing and several municipalities and now in Danish hospital departments, clinics and universities. Because it also happens here! The autumn's first newsletter also addresses the region's and university's fruitless struggle for ownership of your research, an important mandatory course in responsible research practice and other topics of relevance to the academic communities and the supporting administration.

 

We do not accept sexism at IKM

A rap in the behind, offer of massage from the chief doctor on the evening shift, unpleasant touches and verbal insults. This is how some of our staff and students describe the shameful aspects of working life in the commentary track of an ongoing signature collection, Stop sexisme blandt læger. Nationwide, 850 employees in Danish hospital wards, clinics and universities, including a considerable number from Aarhus, have so far signed fight against a system where, as a younger doctor / researcher and student, one cannot say no to sexism, abuse of power and cross-border behavior without fear of his og her career. The collection of signatures is a testament to the fact that sexism also takes place with us. We do not know the extent, but it occurs between students, colleagues and from above and down the hierarchies. None of that is acceptable, but sexism and power is a particularly disgusting cocktail that I sincerely thought had survived itself, so let there be no doubt: Sexism is a management issue. This is something we need to hear about and be able to respond to. Experience from the media world shows that, despite declared open-door policies, it has been difficult for those affected to speak out. The doorstep has been higher than the managements have thought. There are indications that this is also the case with us, because it is not stories that have reached me or HR. Now, as you can read more about below, we are making an effort to fundamentally change the tone and culture of ourselves. At the same time, I urge you to contact me, your immediate supervisor or your shop stewards if there is anything concrete we need to respond to.

That said, there must of course be room for both men, women and laughter in the lunch areas at the Department of Clinical Medicine - and room for some romance in the workplace, because that's life too. But it must be reconciled with the fact that we take care of each other and are aware of the gray zones. Even a well-meaning compliment can be difficult to distinguish from a cross-border flirtation - especially when there is a power factor involved. In relation to our students, I note that Minister of Education and Research Ane Halsboe-Jørgensen will investigate how many people, seen across a broad spectrum, experience something inappropriate in their places of education, so I reckon we will hear more about that. See also the DR article Er du blevet udsat for sexisme? Det skal en kvart million studerende tage stilling til.

Civil tone in the research environments - we are on our way with an effort

In the department management, we are now initiating work regarding civil tone in the research environments, which includes problems with sexism, but which also goes beyond 'just' that. The initiators are the research program manager for Clinfo, associate professor Kamille Schmidt Rasmussen and deputy head of department Anne-Mette Hvas, who is currently gathering inspiration for relevant initiatives in the academic environments - simply because we must recognize that in some research environments there is a harsh tone that can be perceived as lack of respect for younger researchers. Our wish is to work explicitly with attitudes and norms for a good research culture.  If you have input for the work, you are really welcome to write to Anne-Mette Hvas at anne-mette.hvas@clin.au.dk

 

Compulsory research course on integrity and credibility

Last autumn, Aarhus University was in perhaps its biggest crisis ever – in terms of beef report, which was withdrawn and strongly regretted by the rector. The case was about the independence of researchers and received justified critical press coverage. Against this background, all employed researchers, with the exception of PhD students, will be asked to complete a course in responsible research practice and research freedom. The course is planned to take place this autumn, and you will receive the practical information from Deputy Head of Research Anne-Mette Hvas over the next few weeks - this is an online course that you can complete when it suits you within a given time frame. All researchers at Aarhus University - from postdoc to assistant professor, associate professor, senior researcher and professor - must go through the course, which i.a. addresses the so-called arm's length principle. It was missed in connection with the beef report, i.a. because those responsible did not ensure that all results, conclusions and press releases published under the AU logo were written and approved by the researchers themselves. When PhD students are exempt from the course, it is because Health has had a compulsory course in Responsible Conduct of Research since 2016, but it is of course important that everyone knows the rules and key concepts as well as the entire organizational set up. You do not have to do anything now and here, just follow the instructions from Anne-Mette Hvas, who will contact you when the course is released.

 

Fruitless struggle for ownership of clinical research

As many of you know and suffer from, clinical research in recent years has been put on hold by legal disputes with the Central Jutland Region about where the responsibility for clinical research data should be placed. It has affected a number of clinical research projects and project collaborations, and some rightly feel that the situation is now locked in an unbearable legal / bureaucratic Gordian knot. We have enjoyed exemplary collaboration for decades, and I have certainly not given up hope that we at the university can solve the problems in collaboration with the region, but that presupposes a common acceptance of shared data responsibility. I am aware that you are frustrated in the research environments. Over PhD studies that have been put on hold, funding that must be returned because research is stagnant - while companies understandably are starting to bypass us. I am also frustrated that 40 years of close and good cooperation are threatened because disagreements between two legal entities block a solution that sets the bar high enough in relation to necessary precautionary principles without completely blocking ambitious research for the benefit of patients. We therefore continue the dialogue at management level and you will hear from me when there is news to tell.

 

Come and pay a tribute to a world-class colleague

The faculty's most distinguished talent award, the Skou Award, goes to the Associate Professor, Ph.D. Nicolai Juul Birkbak from MOMA, who has an exceptional career in 'cancer evolution'. Normally I do not use my newsletter for reprints of name news, which you can find on our websites, but we owe both Nicolai and ourselves to fill the Jeppe Vontilius Auditorium (Søauditorierne in the university park) when the award is presented on October 7 at 1 p.m. On this day Nicolai will fascinate us with aspects of his cancer research, which i.a. revolves around the temporal order of mutations that may explain why certain cancer treatments work for some, but not all patients with the same cancer. Read more in the article Skouprisen 2020 går til Nicolai Juul Birkbak and book a place for the festivities via this link, as long as the opportunity is there (first come, first served, so registration is obligatory): https://events.au.dk/skou21.

 

Help for better fund applications - the next writing café will take place at AUH

On Wednesday October 7 at 13-17, there will be a premiere at the writing café Time to write, where you can show up unannounced with your PC under your arm and write fund applications. The initiative comes from the Research Support Unit, which wants to offer a recurring space with peace and access to writing assistance from two of the support unit's permanent advisers. The first advertised writing café had to be canceled due to corona restrictions, but now the organizers hope that it will run. The café will take place on October 7 at Aarhus University Hospital (room G304-127, Entrance G, G303), while the subsequent events will take place on November 4 (in the university park) and December 2(again at the university hospital). In general, keep an eye on the calendar notices and direct any questions to advisor Anne Birgitte Lindgren from the Research Support Unit at the email address abli@au.dk  / mobil 30 58 79 39.

 

Time for MUS

Autumn is, as usual, the time for the annual mandatory employee development interview, MUS, and it is also my opportunity to emphasize that MUS is not only a management tool, but also your opportunity to talk well-being, development, ambitions and professional dreams with a manager, who has set aside time and is prepared for the meeting. In other words: it's something we need and you can get something valuable from there. Those of you who have double employment may wish to hold MUS with both AU and RM leaders at the same time if it makes sense, while clinical associate professors with modest affiliation with the university and PhD students are not offered MUS in the traditional sense. At the Department of Clinical Medicine, we have agreed that PhD students incorporate the conversation about competencies and well-being in the supervisor interviews, while clinical lecturers are gathered by the chair professors for MUS or GRUS in smaller groups. Regardless of employment, you can download interview guides and guides in Danish and English at www.au.dk/mus.  And if you are in doubt about who you are going to MUS with, call or write to Head of secretariat Linda Ibsen at libs@clin.au.dk  / 2134 1061.

 

Nominate a student for excellent writing work

The Academic Council asks you to nominate students who have excelled in excellent written work - an assignment, a thesis or an article draft for the Health Student Research Prize 2021. By Monday November 9, the prize replaces the previous 'gold medal assignment', which many probably know. Candidates for the Health Studenterforskningspris 2021can be nominated up to one year after obtaining a master's degree, however, the written work must be completed during the study period. It is the main supervisor who recommends via the form on the website, and if you have any questions, please direct them to advisor Tanja Hansen at tanja.hansen@au.dk  / 93 50 81 08.

 

Courses in research communication - from mobile video to LinkedIn

Being able to disseminate your own research to a wider audience, on social media or to the press is not insignificant, and there is help to be found in a series of courses offered by the Central Jutland Region and Health. This autumn you can get instruction in everything from research communication on social media to screen training - see the website www.forskningskommunikation.rm.dk  for specific course reviews, dates (it all takes place in November), registration and payment, which is 350 kroner per course, which you must finance yourself, unless you are a PhD student and thus participates for free. In addition to the courses across the region and university, there are currently five vacancies on a free crash course on professional use of LinkedIn, which Health Communications offers. It takes place on November 25 from 9-11, and must have created a profile to be able to participate. Registration via  fakultetets medarbejderhjemmeside.

 

Finally, let me thank all of you who teach and make the new everyday life with COVID-19 workout with distance, hand hygiene, mixed teaching formats and so on. You are doing an invaluable job. In the period from August 10 to September 28, 24 students at Health have announced via official channels that they are infected with COVID-19 - three of them are graduate students and thus from our department, and so far it has been very merciful.

 

Best regards,

Jørgen Frøkiær

Administrativt, Alle grupper, Institut for Klinisk Medicin, Institut for Klinisk Medicin