Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev nr. 103, januar 2020

Så er vi godt i gang med 2020. Jeg håber, I alle har nydt juleferien. Vi gør os umage med, at nyhedsbrevet kun indeholder den allermest relevante information. Derfor er det også fantastisk, at størstedelen af jer læser nyhedsbrevet.

31.01.2020 | Thomas G. Jensen

Lager

Lageret er nu opstartet med elektronisk registrering af varerne. Vi vil meget gerne have råd og tips til, hvordan alt fra indretning til priser kan gøres bedre. Et tip har allerede nu betydet, at prisen på de populære 50 og 15 ml rør fra Greiner falder markant i pris. Skriv til skouslager@biomed.au.dk med gode råd og tips. Til delvis dækning af driften af lageret er vores indkøbspriser tillagt 5 %. De nuværende priser på lageret er tillagt 15 %, og indtil nye priser er tastet i systemet, gives der rabat ved faktureringen.

 

Lønforhandlinger

De årlige lønforhandlinger på Health 2020 starter den 3. februar 2020 og skal være afsluttet den 30. juni 2020. Læs mere og ansøg online: https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/lonadm/loenforhandling/loenforhandlinger-paa-health/

Vær venligst opmærksom på, at ansøgningsskemaet først er tilgængeligt fra den 3. februar.  

 

Ferie

I starten af februar vil vi begynde at varsle ikke afholdt ferie og den 6. ferieuge til afholdelse inden den 1. maj 2020. Hvis du vil undgå varsling, så få planlagt din ferie ved at henvende dig til sekretariatet i løbet af uge 6.

 

Telefoner

Alle med en arbejdstelefon, der også benytter den privat, skal multimediebeskattes. I løbet af februar vil vi gennemgå vores telefonabonnementer og sørge for, at alle er korrekt registreret.

 

Nye obligatoriske laboratoriekurser  

I løbet af foråret 2020 bliver alle labansvarlige og deres gruppeleder inviteret på kursus i brug og bortskaffelse af kemikalier og farligt affald. Første runde bliver for Skou-bygningen (hvor procedurerne er mindst etableret), men efterfølgende udvides kurserne til de øvrige bygninger.   

 

Forskningsseminar mandag

Antoine de Morree fra Stanford besøger instituttet og giver seminar mandag 3/2 kl. 13:15 i Eduard Biermann Auditoriet: Post-transcriptional control of muscle stem cell function.

 

Kommende institutseminarer

Kan ses på forsiden af instituttets eksterne hjemmeside (under events): https://biomed.au.dk

Kryptering

Alle computere på Institut for Biomedicin skal være krypterede, men en meget stor del af dem er det desværre ikke. Læs her https://medarbejdere.au.dk/administration/it/vejledninger/sikkerhed/kryptering-computer/, hvordan du ser, om din computer er krypteret, og hvordan du får den krypteret, hvis den ikke er. Manglende kryptering kan medføre, at man pludselig ikke kan tilgå forskellige services og netværk på AU.

Screening af udgående mails

For at undgå, at der sendes mails med f.eks. personnumre ud fra AU screenes alle mails nu for personfølsomme data inden de sendes. Du kan læse mere om ordningen her: https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/nyt-vaerktoej-skal-minimere-deling-af-foelsomt-data/. Hvis din mail ikke kan sendes får du besked.

 

Publikationsstøtte

AUFF har åbnet for ansøgninger om publikationsstøtte for 2020. Læs mere her: https://auff.au.dk/bevillinger/publikationsstoette/

  

Velkommen til 

Lasse Sommer Kristensen, ny lektor og gruppeleder på instituttet, startede 1/1. Lasse er bl.a. finansieret af en Lundbeck Fellow-bevilling på 10 mio DKK. Han har kontor og lab på 2. etage i Skou-bygningen.

 

Relevante arrangementer og deadlines 

Information om ERC Advanced Grants d. 25. februar 2020. Læs mere om programmet og tilmeld dig her: https://ufm.dk/aktuelt/arrangementer/2020/informationsmode-om-erc-25-februar-2020-i-aarhus/informationsmode-om-erc-advanced-grants-for-senior-forskere

 

Ansøgninger om Sapere Aude forskningsleder:

Deadline 26. marts: https://dff.dk/ansogning/dff-opslag-forskningsmidler-2019_dk.pdf

 

Fordyrelsen af Skou-byggeriet – hør hvad Arnold Boon siger

Som I ved, blev Skou-byggeriet både forsinket og dyrere end forventet. Fordyrelsen er nu opgjort til ca. 185 millioner kroner. Se mere her: https://www.dr.dk/nyheder/penge/styrelse-i-strid-med-5-universiteter-om-8-byggerier-se-dem-her


Referat fra sidste møde i fakultetets samarbejdsudvalg (FSU) den 5. december kan ses her:

https://health.medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Medarbejdere.health.au.dk/Filer/FSU/FSU_referat_05.12.2019.pdf

 

Med venlig hilsen

Thomas G. Jensen

Administrativt, Administration (Faglighed), Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin, Videnskabelig medarbejder, Studerende, Ph.d.-studerende, Forskningsårsstuderende