Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyt udvalg skal uddele fakultetets ph.d.-stipendier

En gruppe af særligt udpegede forskere skal hjælpe dekanen med at fordele de mindst 20 fuldt finansierede fakultetsstipendier, der indgår i fakultetets nye ph.d.-stipendiemodel.

19.02.2020 | Simon Byrial Fischel

Et nyt udvalg skal lave faglige vurderinger af ansøgninger til fakultetets ph.d.-stipendier. Foto: Melissa Yildirim

17 forskere fra forskellige fagområder får sammen med ph.d.-skolelederen og de tre forskeruddannelsesprogramledere en særlig opgave. De skal sikre en grundig faglig bedømmelse af alle ansøgninger og rådgive dekanen om, hvilke kandidater skal tilbydes et fuldt ph.d.-stipendium.

De fuldt finansierede fakultetsstipendier er et element i den nye ph.d.-stipendiemodel, hvor institutterne får tilført langt størstedelen af de midler, som er tiltænkt ph.d.-ansættelser – se også artiklen Ny stipendiemodel giver institutterne større indflydelse.

Det nye stipendieudvalg får desuden til opgave at foretage en faglig rangering af alle ansøgninger for også at hjælpe institutterne med at udvælge kandidater til uddelingen af deres egne ph.d.-midler.

Medlemmerne udpeges for en 2-årig periode. I den første periode som løber frem til og med 2021, består udvalget af:

 • Professor Helle Prætorius, Institut for Biomedicin (formand)
 • Professor Per Borghammer, Institut for Klinisk Medicin (næstformand)
 • Professor Søren Moestrup, Institut for Biomedicin
 • Professor Emerita Ebba Nexø, Institut for Klinisk Medicin
 • Professor Tine Brink Henriksen, Institut for Klinisk Medicin
 • Professor Signe Borgquist, Institut for Klinisk Medicin
 • Professor Cecilia Ramlau-Hansen, Institut for Folkesundhed
 • Lektor Ditte Demontis, Institut for Biomedicin
 • Professor Ebbe Bødtkjer, Institut for Biomedicin
 • Professor Vibeke Bælum, Institut for Odontologi og Oral Sundhed
 • Professor Hans Erik Bøtker, Institut for Klinisk Medicin
 • Professor Henrik Toft Sørensen, Institut for Klinisk Medicin
 • Professor Leif Østergaard, Institut for Klinisk Medicin
 • Professor Peter Svensson, Institut for Odontologi og Oral Sundhed
 • Professor Lene Hjerrild Iversen, Institut for Klinisk Medicin
 • Professor Helle Maindal, Institut for Folkesundhed

De 17 medlemmer udpeges af dekanen på baggrund af deres forskningserfaring og med henblik på bred repræsentation af fakultetets faglige områder.

Healths ph.d.-studerende yder et betydningsfuldt bidrag til fakultetets forskningsoutput, og faktisk bruges mere end ti procent af Healths basismidler til at aflønne de ca. 600 ph.d.-studerende. Tildelingen af ph.d.-stipendier har derfor stor indflydelse dels på fakultetets akademiske kultur og dels på fordelingen af en stor sum penge.

Kontakt

Ph.d.-skoleleder Helene Nørrelund
Mail: hwn@au.dk
Mobil: +4593508486

Talentudvikling, Administration (Faglighed), Health, Videnskabelig medarbejder, Health, Politik og strategi, Institut for Biomedicin, Teknisk/administrativ medarbejder, Forskning, Studerende