Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Og barnet skal hedde …

Det nationale program med at finde en afløser for STADS er nu døbt og kendes fremover under navnet Kopernikus.

31.01.2019 | Camilla Schrøder

Melissa Bach Yildirim, AU Foto

Sammen med Uddannelse- og Forskningsministeriet og landets øvrige syv universiteter er Aarhus Universitet i gang med at finde en afløser for STADS. Systemet er teknologisk forældet, og man leder nu efter et internationalt system, der kan støtte og lette de studerendes studieliv og videreudvikle de administrative studieprocesser på tværs af alle universiteterne.

Den fælles styregruppe mellem universiteterne og ministeriet er nået til enighed om at døbe programfællesskabet Kopernikus – efter den polske astronom Nicolaus Kopernikus, som vovede den påstand, at Solen – og ikke jorden – var universets midtpunkt. Med i styregruppen sidder universitetsdirektør Arnold Boon:

- Med navnet ønsker vi at sende et klart signal om, at et nyt studieadministrativt system - i stedet for universitetets behov - sætter den studerende i centrum og letter deres studieliv. Det kan eksempelvis være at give dem et mere sammenhængende overblik over deres studieforløb og adgang til mere selvbetjening.

Løsningen bliver et standardsystem, og der bliver kigget på andres gode erfaringer. At det bliver et internationalt standardsystem betyder også, at udviklingsopgaven ikke ligger på de danske universiteter. Det nye system forventes at være i drift om 5-6 år.

- Vi er bevidste om, at vi med systemskiftet sætter et omfattende og langstrakt arbejde i gang, som medarbejdere i frontlinjen kommer til at investere tid i. Nye systemer giver uundgåeligt besvær i en overgangsfase. Vi bilder os ikke ind, at det bliver let, men vi tror på, at vi kan bruge digitaliseringen til at udvikle de administrative processer på studieområdet, siger Arnold Boon.

Arbejdet med at finde potentielle udbydere er stadig på et tidligt stadie, og udbudsprocessen frem til valg af udbyder forventes at vare frem til starten af 2020.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, der leder det nationale projekt, har i forbindelse med fastlæggelse af navnet etableret en hjemmeside, hvor man kan få et overblik over organiseringen, en overordnet tidsplan og en introduktion til programfællesskabet, bl.a. i en video, hvor universitetsdirektør Arnold Boon sammen med AAU’s universitetsdirektør Antonino Castrone fortæller kort om visionen. Websitet vil ifølge ministeriet blive udviklet løbende.

I løbet af foråret forventes det, at AU er klar med vores eget programsite, som har fokus på AU’s rolle og bidrag i processen.

Se website fra UFM 

Se tidligere nyhed fra december ”STADS på vej på pension” 

Kort om AU’s rolle

  • Den lokale indsats på AU er forankret i et program med Esben Wolf som leder og universitetsdirektør Arnold Boon som styregruppeformand.
  • Arnold Boon og vicedirektør for AU Uddannelse Kristian Thorn er begge med i styregrupper under det nationale projekt, som ledes af ministeriet.
  • I den nationale proces søger AU offensivt at bidrage til valg og implementering af et nyt system.
  • Medarbejdere og studerende vil løbende blive inddraget i AU’s bidrag til projektet.
Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab, Uddannelse