Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

OK18 – Nyt vedr. udstationerede akademikere

Aftale er indgået om at udstationerede medarbejdere er undtaget fra en evt. konflikt. Medarbejdere på tjenesterejser er ikke undtaget fra en evt. konflikt.

11.04.2018 | AU HR

Foto: Lars Kruse

Finansministeriet har den 10. april 2018 indgået aftale med AC-organisationerne om at undtage følgende akademikere fra konfliktvarslerne: 

  • Medarbejdere, der har fast tjenestested uden for Danmark.
  • Medarbejdere, der er etableret uden for Danmark på baggrund af længerevarende ophold.
  • Tredjelandsstatsborgere med opholdstilladelse i Danmark på baggrund af arbejde.

Undtagelserne omfatter medarbejdere, der opholder sig i udlandet ved konfliktens start, samt medarbejdere, der påbegynder ophold i udlandet under en evt. konflikt.

Det betyder konkret, at udstationerede medarbejdere (tjenesterejser af mindst 28 dages varighed) er undtaget fra en evt. konflikt. Medarbejdere på tjenesterejser er ikke undtaget fra en evt. konflikt.

OK18-siden opdateres løbende med nyt om den varslede konflikt. 

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Forskning, Forskning