Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Hannah Brogård Andersen

Circulatorisk støtte i genoplivning af nyfødte

10.01.2022 | Graduate School of Health

Dato fre 14 jan
Tid 14:00 16:00
Sted Online samt i auditorium C114-101, Indgang C, plan 1, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard, Aarhus N

Fredag d. 14. januar kl. 14.00 forsvarer Hannah Brogård Andersen sin ph.d.-afhandling med titlen "Circulatory support in neonatal resuscitation".

Adrenalin er en integreret del af internationale guidelines for neonatal genoplivning. Trods mange års forskning og klinisk anvendelse, er brugen af adrenalin dog fortsat kontroversiel, og vi mangler god evidens på området. Eksperimentelle dyreforsøg har vist, at genoplivning med adrenalin øger sandsynligheden for at genvinde den spontane cirkulation (ROSC). Desværre er der også dyreforsøg som antyder, at adrenalin forringer hjertemuskulaturens funktion samt den mikrovaskulære cirkulation i hjernen. Disse modstridende resultater har givet anledning til spekulation om, hvorvidt adrenalin forbedrer kortsigtede outcomes men på bekostning af negative helbredsmæssige effekter på længere sigt. Behov for avanceret genoplivning som nyfødt er associeret med senere hjerneskade, men vi mangler undersøgelser, som belyser de årsagsmæssige sammenhænge og ikke mindst effekten af behandlingen. For at forbedre følgerne efter hjertestop hos nyfødte har dette projekt haft til formål at undersøge behandlingseffekten af genoplivning med adrenalin sammenlignet med placebo i to forskellige grisemodeller for hjertestop hos nyfødte (iltmangel alene og iltmangel + infektion) med fokus på ROSC og billeddiagnostiske markører for hjerneskade.

Ovenstående resumé er skrevet af den ph.d.-studerende.

Forsvaret er offentligt og foregår i auditorium C114-101, Indgang C, plan 1, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard, Aarhus N samt online via Zoom. Læs den vedhæftede pressemeddelelse for yderligere information.

Kontakt:

Ph.d.-studerende Hannah Brogård Andersen

Mail: hannah.brogaard@clin.au.dk

Tel.: (+45) 27134248

Læs hele pressemeddelelsen

Ph.d.-forsvar, Offentligheden/Pressen, Graduate School of Health, Graduate School of Health, Ph.d.-studerende, Institut for Klinisk Medicin, Videnskabelig medarbejder, Health