Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Zarmiga Karunanithi

Atrieseptumdefekter: Subtile forringelser årtier efter korrektion

29.09.2021 | Graduate School of Health

Dato fre 29 okt
Tid 14:00 16:00
Sted Lokale C114-101, krydspunkt C110, Indgang C, Aarhus Universitetshospital og via Zoom

Fredag d. 29. oktober kl. 14.00 forsvarer Zarmiga Karunanithi sin ph.d.-afhandling med titlen "Atrial septal defects: Subtle deteriorations decades after correction" . 

I et ph.d.-projekt fra Aarhus Univeristet, Health, undersøges patienter korrigeret for et medfødt hul i skillevæggen mellem hjertets forkamre (atrieseptumdefekt). Årsagen er, at nylig forskning har påvist, at denne patientgruppe er i risiko for at udvikle komplikationer på den lange bane. Formålet med projektet er således af afsløre potentielle mekanismer, der kan forklare disse komplikationsrisici.

Dette er undersøgt ved at inkludere voksne med en korrigeret atrieseptumdefekt samt raske kontroller. De er alle undersøgt med arbejdstest, ultralydskanning af hjertet, trykmålinger inde i hjeret samt overvågning af hjerterytmen.

Resultaterne viser, at voksne med en korrigeret atriseptumdefekt har bevaret arbejdskapacitet. Men de har subtile tryk og funktionsforandringer i hjertet under arbejde samt autonom imbalance. Disse subtile forandringer kan potentielt forklare, hvorfor de udvikler kompliaktioner.      

Ovenstående resumé er skrevet af den ph.d.-studerende.

Forsvaret er offentligt og finder sted i lokale C114-101, krydspunkt C110, Indgang C, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensen Boulevard 99, 8200 Aarhus N og via Zoom. Læs den vedhæftede pressemeddelelse for yderligere information.

Kontakt:

Ph.d.-studerende Zarmiga Karunanithi

Mail: zk@clin.au.dk 

Læs hele pressemeddelelsen

Ph.d.-forsvar, Offentligheden/Pressen, Health, Graduate School of Health, Ph.d.-studerende, Graduate School of Health, Videnskabelig medarbejder, Institut for Klinisk Medicin