Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Priser til fem talentfulde ph.d.er

Aarhus Universitets Forskningsfond uddeler priser til fem særligt talentfulde ph.d.er. Torsdag d. 4. juni modtager de fem forskertalenter hver især 50.000 kr. som en anerkendelse af deres forskning og formidlingen af den.

03.06.2020 | Ida Hammerich Nielson

Foto: De fem ph.d.-prismodtagere. Fra venstre: Sarah Mygind (Arts), Ole Köhler Forsberg (Health), Mikkel Slot Nielsen (NAT), Martin Thyrsgaard (Aarhus BSS) og Cecilie Hermansen (Tech). Foto: Anne Kring/grafik: Astrid Reitzel.

Fem talentfulde ph.d.er fra Aarhus Universitet – én fra hvert fakultet – modtager torsdag d. 4. juni Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.- priser.

Prismodtagerne er:

Sarah Mygind (litteraturhistorie, Arts), som har bidraget med substantiel teori- og begrebsdannelse omkring digitaliseringens betydning for litteratur og læsning. Læs mere om Sarah Mygind

Martin Thyrsgaard (økonomi, Aarhus BSS), som har udviklet metoder, hvormed man kan studere mere præcist, hvad der foregår på de finansielle markeder, og bedre forstå betydningen af, hvordan markederne er organiseret. Læs mere om Martin Thyrsgaard

Ole Köhler-Forsberg (medicin, Health), som har påvist, at immunsystemet kan hænge så tæt sammen med psykisk sygdom, at betændelseshæmmende medicin kan være med til at behandle depression. Læs mere om Ole Köhler-Forsberg

Mikkel Slot Nielsen (matematik, Nat), som har løst nogle væsentlige problemer i forståelsen af tidsrækker - og hjulpet Vestas med at vurdere risikoen ved at forlænge deres vindmøllers levetid. Læs mere om Mikkel Slot Nielsen

Cecilie Hermansen (agroøkologi, Tech), som med nye analysemetoder har gjort det nemmere at vurdere risikoen for, at sprøjtning af et specifikt stykke jord fører til forurening af drikkevandet. Læs mere om Cecilie Hermansen

Ph.d.-priserne plejer at blive uddelt i samme forbindelse som uddelingen af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris sidst i maj. Dette arrangement blev aflyst på grund af Covid-19. Videnskabsprisen uddeles i stedet i forbindelse med Aarhus Universitets årsfest den 11. september.

 
Yderligere oplysninger: Henrik Dalgaard, Aarhus Universitets Forskningsfond: hd@auff.dk, 8715 3354/2382 3230


Fakta om ph.d.-prisen

  • Aarhus Universitets Forskningsfond stiftede sin årlige ph.d.-pris i forbindelse med universitetets 75-års jubilæum i 2003.
  • Aarhus Universitets ph.d.-skoler indstiller på baggrund af anbefalinger fra fakulteterne et antal kandidater, hvorefter universitetsledelsen og Forskningsfonden foretager den endelige indstilling.
  • Alle modtagerne har afsluttet deres ph.d. året forinden, altså i dette tilfælde 2019.
Bevillinger og priser, Offentligheden/Pressen, Ekstern målgruppe, Aarhus Universitet, Forskning